Volvo V50 Instruktionsbog Az685612 Vo Msecnd Net-Books Pdf

VOLVO V50 instruktionsbog az685612 vo msecnd net
15 Jul 2020 | 1 views | 0 downloads | 263 Pages | 8.52 MB

Share Pdf : Volvo V50 Instruktionsbog Az685612 Vo Msecnd Net

Download and Preview : Volvo V50 Instruktionsbog Az685612 Vo Msecnd Net

Report CopyRight/DMCA Form For : Volvo V50 Instruktionsbog Az685612 Vo Msecnd NetTranscription

K re Volvo ejer, TAK FORDI DU VALGTE VOLVO, Vi h ber at du vil f gl de af mange rs k rsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og. komfort for je Volvo er en af verdens sikreste personbiler og. er konstrueret med henblik p at overholde de g ldende. sikkerheds og milj krav, For at ge din k regl de anbefaler vi at du g r dig fortrolig. med udstyret anvisningerne og vedligeholdelsesoplysnin. gerne i denne instruktionsbog, 00 Indledning 01 Sikkerhed 02 Instrumenter kontakter og. Indledning 6 Sikkerhedsseler 12 reguleringsanordninger. Volvo Car Corporation og milj et 7 Airbag systemet 15 Oversigt over venstrestyret bil 34. Airbags SRS 16 Oversigt over h jrestyret bil 36, Til og frakobling af airbag SRS 18 Betjeningspanel p f rerens d r 38. Sideairbag SIPS bag 20 Kombinationsinstrument 39, Beskyttelsesgardin IC 22 Kontrol og advarselssymboler 40.
WHIPS 23 Informationsdisplay 44, Hvorn r udl ses systemet 25 Stikkontakt 45. Kollisionsstatus 26 Belysningspanel 46, B rnesikkerhed 27 Venstre kontaktarm 49. H jre kontaktarm 51, Fartpilot ekstraudstyr 53, Knapper p rattet ekstraudstyr 54. Ratindstilling advarselsblinklys 55, Parkeringsbremse 56. Elektriske rudetr k 57, Sidespejle 59, Elbetjent soltag ekstraudstyr 63.
Personlige indstillinger 65, 03 Klima 04 Interi r 05 L s og alarm. Generelt om klimaet 70 Fors der 84 Fjernbetjening med n gleblad 100. Manuelt klimaanl g AC 72 Kabinebelysning 86 L sepunkter 103. Elektronisk klimaanl g ECC Opbevaringssteder i kabinen 88 Keyless drive ekstraudstyr 104. ekstraudstyr 75 Bags de 92 Batteri i fjernbetjening 107. Luftfordeling 78 Bagagerum 94 L sning og opl sning 108. Br ndstofdrevet parkeringsvarmer B rnesikkerhedsl s 111. ekstraudstyr 79, Alarm ekstraudstyr 112, 06 Start og k rsel 07 Hjul og d k 08 Vedligeholdelse. Generelt 118 Generelt 158 Reng ring 174, Br ndstofp fyldning 120 Tryk i d k 162 Udbedring af lakskader 177. Start af motor 121 Advarselstrekant og reservehjul 164 Rustbeskyttelse 178. Start af motor Flexifuel 123 Skift af hjul 165, Keyless drive ekstraudstyr 124 Midlertidig d klapning 167. Manuel gearkasse 125, Automatgearkasse 127, Firehjulstr k 130.
Bremsesystemet 131, Stabilitets og, traktionssikringssystem 133. Parkeringshj lp ekstraudstyr 135, BLIS Blind Spot Information. System ekstraudstyr 138, Bugsering og bjergning 142. Starthj lp 144, K rsel med anh nger 145, Tr kanordning 147. Delelig tr kkrog 149, Lastning 154, Tilpasning af lyskegle 155.
09 Vedligeholdelse og service 10 Infotainment 11 Specifikationer. Volvo service 182 Generelt 210 Typebetegnelse 234, Egen vedligeholdelse 183 Audiofunktioner 211 M l og v gt 235. Motorhjelm og motorrum 184 Radiofunktioner 214 Motorspecifikationer 237. Diesel 185 Cd funktioner 218 Motorolie 239, Olier og v sker 186 Menustruktur lydanl g 220 V sker og sm remidler 243. Viskerblade 191 Telefonfunktioner ekstraudstyr 221 Br ndstof 245. Batteri 192 Menustruktur telefon 228 Katalysator 249. Udskiftning af p rer 194 Elektrisk anl g 250, Sikringer 201 Typegodkendelse 252. Indledning, Indledning, Instruktionsbogen fabriksmonteret udstyr og andet tilbeh r. ekstraudstyr, En god m de at l re sin nye bil at kende p.
er at l se instruktionsbogen helst inden den, f rste k retur Derved f r man mulighed for. at g re sig bekendt med nye funktioner f r Volvos biler har forskelligt udstyr p grund. r d om hvordan bilen b r h ndteres i for af tilpasninger til forskellige markeders. behov og nationale eller lokale love og, skellige situationer og l rer at udnytte alle. bestemmelser Hvis du er i tvivl om hvad, bilens finesser p bedste m de Vi henleder der er standardudstyr ekstraudstyr eller til. opm rksomheden p sikkerhedsanvisnin beh r bedes du kontakte din Volvo. gerne i bogen forhandler, ADVARSEL De specifikationer konstruktionsoplysninger. Tekst under overskriften Advarsel g r og illustrationer der er anf rt i instruktions. opm rksom p at der er risiko for at der bogen er ikke bindende Vi forbeholder os. kan ske personskader medmindre anvis ret til at foretage ndringer uden varsel. ningerne f lges, Volvo Car Corporation, Tekst under overskriften Vigtigt g r op.
m rksom p en risiko for at bilen kan tage, skade medmindre anvisningerne f lges. Det udstyr der beskrives i instruktionsbogen, findes ikke p alle bilmodeller Ud over stan. dardudstyret beskrives ogs ekstraudstyr, Indledning. Volvo Car Corporation og milj et, Volvo Car Corporations milj filosofi. Milj hensyn sikkerhed og kvalitet er de tre Vi stiller ogs krav til vores samarbejdspart Et lavere br ndstofforbrug giver normalt. kernev rdier der er vejledende for alle Volvo neres m de at arbejde systematisk med mil lavere udslip af drivhusgassen kuldioxid. Car Corporations aktiviteter Vi er ogs over j relaterede sp rgsm l. Som f rer er det muligt at p virke br ndstof, bevist om at vore kunder deler vores.
Samtlige Volvo modeller har milj varedekla forbruget For flere oplysninger l s under. omtanke for milj et, rationen EPI Environmental Product Infor overskriften Tag hensyn til milj et p s 8. En Volvo opfylder strenge internationale mil mation Den viser hvordan milj et p virkes i. j krav og er desuden fremstillet p en af ver hele bilens livscyklus. dens mest ressourceeffektive og reneste, Du kan l se mere om dette p. www volvocars com EPI, Volvo Car Corporation har et globalt ISO. certifikat der inkluderer milj standarden Br ndstofforbrug. ISO 14001 d kkende fabriker centrale Volvo bilerne har et konkurrencedygtigt. funktioner samt flere af vores andre enheder br ndstofforbrug i deres respektive klasser. Indledning, Volvo Car Corporation og milj et, Effektiv udst dningsrensning Tekstilstandard Tag hensyn til milj et. Din Volvo er fremstillet efter konceptet Interi ret i en Volvo er udformet s det er Du kan let selv bidrage til at sk ne milj et ved. Ren indefra og ud et koncept som indeb komfortabelt og behageligt ogs for kontak f eks at k re konomisk k be milj m r. rer et rent kabinemilj samt h jeffektiv tallergikere og astmatikere Alle vores betr k kede bilplejeprodukter og ved at s rge for. udst dningsrensning I mange tilf lde ligger og interi rtekstiler er testede med hensyn til service og vedligeholdelse af bilen efter. udst dningsudslippet langt under g ldende visse sundhedsskadelige og allergifremkal anvisningerne i instruktionsbogen. normer dende stoffer og emissioner Hermed opfyl, Nedenfor f lger nogle r d om hvordan man.
der alle tekstiler kravene i standarden, Ren luft i kabinen tager hensyn til milj et for flere r d om hvor. ko Tex 1002 et stort fremskridt for et, Et kabinefilter forhindrer at st v og pollen dan man tager hensyn til milj et og k rer. sundere kabinemilj, kommer ind i kabinen via luftindtaget konomisk se s 118. ko Tex certificeringen omfatter for eksem, Et avanceret luftkvalitetssystem IAQS1 Inte Reduc r br ndstofforbruget ved at v lge. pel sikkerhedsseler m tter stoffer L deret i ECO d ktryk se side 162. rior Air Quality System sikrer at den ind indtr kket er kromfrit garvet med naturlige. str mmende luft er renere end luften uden for Taglast og skiboks giver. v kststoffer og opfylder certificeringskra, i trafikmilj et st rre luftmodstand og.
vene v sentligt h jere br nd, Systemet best r af en elektronisk sensor og Volvos v rksteder og milj et stofforbrug De b r. et kulfilter Den indstr mmende luft overv afmonteres umiddelbart. Gennem regelm ssig vedligeholdelse ska efter brug, ges kontinuerligt og hvis indholdet af visse. ber du foruds tninger for lang levetid og lavt, sundhedsskadelige gasser f eks kuldioxid T m bilen for un dven. br ndstofforbrug for bilen P den m de, bliver for h jt lukkes luftindtaget En s dan dige ting jo st rre belastning des h jere. bidrager du til et renere milj N r Volvos, situation kan opst i f eks t t trafik k er br ndstofforbrug.
v rksteder f r overladt at servicere og vedli, eller tunneller Hvis bilen har motorvarmer b r den altid. geholde din bil indg r den i vores system Vi, Kulfiltret bevirker at indstr mning af kv l bruges inden koldstart Det reducerer. stiller krav til hvordan vore v rkstedslokaler, stofoxider troposf risk ozon og kulbrinter br ndstofforbruget og mindsker udslip. skal v re udformet for at forhindre spild og pet, forhindres udslip i milj et Vort v rkstedspersonale har. de kundskaber og det v rkt j der kr ves K r bl dt og undg kraftige opbremsnin. for at garantere god milj omsorg, Ekstraudstyr Flere oplysninger p www oekotex com.
Indledning, Volvo Car Corporation og milj et, K r i det h jest mulige. gear lavere omdrej, ningshastighed giver, lavere br ndstofforbrug. Benyt motorbremsen ved, opbremsning, Undg tomgangsk rsel Tag hensyn til. lokale bestemmelser Stands motoren n r, der er l ngere tids ophold i trafikken. H ndt r milj farligt affald, f eks batterier og olie p.
en milj tilpasset m de, Hvis du er i tvivl om hvor. dan denne type affald, skal bortskaffes b r du, r df re dig med et autori. seret Volvo v rksted, S rg for regelm ssig vedligeholdelse af. H j hastighed ger forbruget v sentligt, fordi luftmodstanden ges Ved en fordob. ling af hastigheden ges luftmodstanden, fire gange.
Ved at f lge disse r d kan br ndstofforbru, get s nkes uden at hverken k retiden for. l nges eller k regl den mindskes Du sk, ner bilen sparer penge og mindsker ressour. ceforbruget, Sikkerhedsseler 12, Airbag systemet 15. Airbags SRS 16, Til og frakobling af airbag SRS 18. Sideairbag SIPS bag 20, Beskyttelsesgardin IC 22, Hvorn r udl ses systemet 25.
Kollisionsstatus 26, B rnesikkerhed 27, 01 Sikkerhed. 01 Sikkerhedsseler, Brug altid sikkerhedsselen S dan udl ses sikkerheds selen. Tryk p den r de knap i sp ndet og lad, derefter rullen tr kke sikkerheds selen Hver sikkerheds sele er kun beregnet til n. ind Hvis den ikke rulles helt ind b r person, sikkerheds selen f res ind med h nden s. den ikke h nger l s ADVARSEL, Sikkerheds selen sp rres og kan ikke tr k.
Man b r aldrig selv ndre eller reparere sik, kes ud kerheds selen Kontakt i stedet et autorise. Hvis den tr kkes for hurtigt ud ret Volvo v rksted Hvis sikkerheds selen. har v ret udsat for kraftig belastning f eks, Ved bremsning og acceleration i forbindelse med en kollision skal hele sik. Hvis bilen h lder kraftigt kerheds selen udskiftes En del af dens. beskyttende egenskaber kan v re g et, tabt selv om den forekommer at v re ube. skadiget Sikkerheds selen b r ogs udskif, Undlad at bruge clips eller andet der tes hvis den er slidt eller beskadiget Den. forhindrer sikkerheds selen i at sidde nye sikkerheds sele skal v re typegod. Str kning af hoftesele Selen skal sidde lavt, rigtigt kendt og beregnet til samme plads som den.
En opbremsning kan f alvorlige f lger med Sikkerheds selen m ikke v re snoet eller gamle sikkerheds sele. mindre sikkerhedsselen er i brug S rg derfor vredet. for at alle passagerer tager deres sikker Hofteselen skal sidde lavt ikke over. hedssele p For at sikkerheds selen kan yde maven, maksimal beskyttelse er det vigtigt at den Str k hofteselen over hoften ved at. ligger godt an mod kroppen H ld ikke ryg tr kke i diagonalselen som vist p. l net for langt bagud da sikkerheds selen er illustrationen. beregnet til brug i normal siddestilling, S dan sp ndes sikkerhedsselen. Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer, Tr k langsomt sikkerheds selen ud og. sammen Hvis sikkerheds selen ikke er i, sp nd den ved at skyde l setungen ned i brug eller bruges forkert kan dette ve ind. sp ndet Et h jt klik angiver at sikker virkning p airbaggens effekt i tilf lde af en. heds selen er sp ndt kollision, 01 Sikkerhed, Sikkerhedsseler 01.
Sikkerhedssele og graviditet indeb rer at man let skal kunne n rattet og P mindelse om sikkerhedssele. pedalerne Der skal str bes efter st rst, mulig afstand mellem maven og rattet. Sikkerhedsselen skal altid bruges under gra Passagerer uden sele bliver gennem h rbar. viditet men det er vigtigt at den anvendes og lysp mindelse p mindet om at tage sik. p rette m de Sikkerheds selen skal ligge kerhedssele p Den h rbare p mindelse er. t t mod skulderen med den diagonale del hastighedsafh ngig og i nogle tilf lde tids. mellem brysterne og mod siden af maven afh ngig Lysp mindelse findes i loftskonsol. Hoftedelen af sikkerheds selen skal ligge len og i kombinationsinstrumentet. plant mod siden af l rene og s lavt under, Barnestole omfattes ikke af systemet til. maven som muligt den m aldrig kunne, p mindelse om sikkerhedssele. glide op Sikkerheds selen skal befinde sig s, t t mod kroppen som muligt uden un dven. digt spillerum Kontroll r ogs at den ikke, P mindelse om sikkerhedssele i bags det.
har vredet sig, har to delfunktioner, I takt med at graviditeten skrider frem skal. Informere om hvilke sikkerhedsseler der, en gravid f rer indstille s det og rattet s le bruges i bags det Informationen vises. des at hun har fuld kontrol over bilen hvilket ved brug af sikkerhedsselerne eller bning. 01 Sikkerhed, 01 Sikkerhedsseler, af bagd rene Dette vises p informations Selestrammere. displayet Meddelelsen slettes automatisk, Alle sikkerhedsseler er forsynet med selest. efter ca 30 sekunder men kan ogs, rammer En mekanisme i selestrammeren.
bekr ftes manuelt med et tryk p READ, knappen strammer sikkerhedsselen i tilf lde af et til. K re Volvo ejer TAK FORDI DU VALGTE VOLVO Vi h ber at du vil f gl de af mange rs k rsel i din Volvo Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for je Volvo er en af verdens sikreste personbiler og er konstrueret med henblik p at overholde de g ldende sikkerheds og milj krav For at ge din k regl de anbefaler vi at du g r dig fortrolig med

Related Books

TABLE OF CONTENTS Advantage Engineering

TABLE OF CONTENTS Advantage Engineering

Manual Top off These approaches and the high flow rate of the ADVANTAGE MULTI MODE system allow most automatic transmission fluid exchanges within 15 minutes The common method of exchanging ATF through the transmission cooler lines is supplemented by dipstick and dipstick cooler line approaches

Learning to Program Using Python IDA gt Home

Learning to Program Using Python IDA gt Home

CHAPTER 1 INTRODUCTION 10 languageforme Togivememoreincentivetolearnthelanguage Idecidedtorecre atearoleplayinggamefrommychildhoodasacomputergame

UltraCalming education dermalogica com au

UltraCalming education dermalogica com au

everyone Some people experience mild occasional flare ups while others deal with constant redness and discomfort Causes vary too Sometimes sensitive skin is hereditary

STRUCTURAL ENGINEERING DESIGN SERVICES FOR BUILDINGS GUIDELINE

STRUCTURAL ENGINEERING DESIGN SERVICES FOR BUILDINGS GUIDELINE

6 Structural Engineering Design Services for Buildings This PEO guideline covers the services offered by engineers with respect to structural engineering design work in buildings includ ing preliminary design as well as preparation of final plans and documents The guideline also details the allocation of responsibilities gener

INHERENTLY SAFER DESIGN ENGINEERING DESIGN GUIDELINE

INHERENTLY SAFER DESIGN ENGINEERING DESIGN GUIDELINE

INHERENTLY SAFER DESIGN ENGINEERING DESIGN GUIDELINE Co Author Rev 01 Aprilia Jaya Rev 02 Yulis Sutianingsih Rev 03 Aprilia Jaya Editor Author Karl Kolmetz KLM Technology Group has developed 1 Process Engineering Equipment Design Guidelines 2 Equipment Design Software 3 Project Engineering Standards and Specifications and 4 Unit Operations Manuals Each has many hours of

ENGINEERING DESIGN CRITERIA MANUAL

ENGINEERING DESIGN CRITERIA MANUAL

c4 00 storm sewer pipe design c 17 c5 00 manholes c 19 c6 00 catchbasins c 21 c7 00 inlets outfalls and special structures c 23 c8 00 service connections c 24 town of bradford west gwillimbury engineering design criteria table of contents section page no c9 00 testing c 25 section d watermains and appurtenances d1 00 hydraulic design d 1 d2 00 watermain design d 3 d3 00

Development Engineering Design Guidelines

Development Engineering Design Guidelines

This guideline is intended to set out Council s requirements for the design of stormwater drainage and other engineering elements associated with development It is not intended to be a comprehensive design manual nor a stand alone document but rather to be read in conjunction with relevant instruments policies codes industry guidelines and standards including a Parramatta Local

Oklahoma State University Engineering Design Guidelines

Oklahoma State University Engineering Design Guidelines

design differ from the requirements of these guidelines d Title 61 a The engineering design documents shall comply fully with Title 61 of the Oklahoma Statutes b Within these guidelines where basis of design is included the engineer shall base the design around one of the noted products or manufacturers Approved equal

gza Ria evropisken Open Society Georgia Foundation

gza Ria evropisken Open Society Georgia Foundation

gza Ria evropisken ki fokusirebulia ra konkretul politikur sakiTxebze Cafiqrebulia rogorc evrokavSiris mmarTvelobis rTu li da kompleqsuri arealis gzamkvlevi savizo da migraciis politi kis sferoSi da gamiznulia aRniSnul sferoSi arsebuli gamowvevebis fonze ufro nayofieri fokusirebuli da mizanmimarTuli CarTu lobis xelSewyobisTvis 2 T

miwis integrirebuli politikisa da SromiTi migraciis

miwis integrirebuli politikisa da SromiTi migraciis

truqturis ganviTarebis da sxva maCveneblebis mixedviT Tu iuridiulad miwa aris sivrce misi zedapiridan camde ekonomikurad igi aris miwis uSualod is sivrce romelic ganivTebulia qonebis saxiT da iZleva materialur Sedegs miwas gavlena aqvs socialur urTierTobebze sazoga doebis moralur da fsiqologiur klimatze masTan aris dakavSirebuli socialuri konfliqtebi aseve politi kuri Zalauflebis

SME in Georgia Revised Report Economists ge

SME in Georgia Revised Report Economists ge

biznesgaremos ganviTarebis xelSewyobisTvis proeqtis farglebSi Tbilisi konsaltingis mier 918 konsultacia gaewia 650 mewarmes Catarda 43 treningi kerZo seqtorisaTvis aqtualur sxvadasxva mimarTulebaze treningis monawileTa sruli raodenoba Seadgenda 852 pirs aseve momzadda da gavrcelda sainformacio masalebi bukletebi posterebi da sxv agvistoSi ganviTarebuli movlenebis Semdgom proeqtSi