Ufugaji Nyuki Portals Iucn Org-Books Pdf

UFUGAJI NYUKI portals iucn org
19 Dec 2019 | 115 views | 3 downloads | 29 Pages | 1.53 MB

Share Pdf : Ufugaji Nyuki Portals Iucn Org

Download and Preview : Ufugaji Nyuki Portals Iucn Org

Report CopyRight/DMCA Form For : Ufugaji Nyuki Portals Iucn OrgTranscription

Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU, UFUGAJI NYUKI. Mwongozo kwa Mfugaji Mpya, T RA INING BO O KLE T NO 1. Narcis Kisenga, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. UTANGULIZI, UFUGAJI WA NYUKI NI WA NINI, Tokea zama za kale binadamu wamekuwa wakitafuta Kwa hiyo iko haja ya kubadilisha njia hii kali ya ufugaji. asali inayozalishwa na nyuki Kwa azma hiyo shughuli nyuki na kuanzisha ufugaji nyuki mzuri wenye ufanisi. yoyote ya ufugaji nyuki ni kuendeleza zaidi ufanisi wa zaidi Huu ni ufugaji wa kutumia mizinga ya. haya masanduku yenye viunzi vya juu au masanduku yenye. Binadamu na nyuki hutegemeana Kwani kwa upande, wa nyuki badala ya kuwindwa na kuuawa kwa ajili ya Shughuli yenyewe inaweza ikawa ni mradi wa.
asali yao hutunzwa na kulindwa Matokeo ya haya kiwango kidogo ambao unaweza kuendeshwa kirahisi. siyo tu kupatikana kwa asali na nta bali pia Nyuki wanasaidia kuchavusha mimea ya asili na ile ya. kutambuliwa kwa nyuki kama rasilimali muhimu ya kilimo na biashara Mizinga haichukui eneo lolote la. kuhifadhiwa kulindwa na kustawishwa ardhi na haitegemei pembejeo kutoka nchi za nje. Yeyote anaweza akaanza ufugaji nyuki na familia, Ukusanyaji wa asali na nta ni shughuli ya kijadi katika nzima ikaweza kushirikishwa Njia nzuri ya kujifunza. karibu bara lote la Afrika Wafugaji nyuki wa jadi juu ya ufugaji nyuki ni kufanya kwa vitendo. hutumia mizinga rahisi ambayo njia ya uvunaji asali. huluta maangamizo ya makundi ya nyuki, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 1 0 SIFA ZIFAAZO KWA MAENEO YA 2 0 MIZINGA YA NYUKI. KUFUGIA NYUKI MANZUKI Makazi ya asili ya nyuki ni, Eneo lifaalo kwa shughuli za ufugaji nyuki ni lazima liwe na i Mashimo km vichuguu. sifa zifuatazo ii Mapango ya miti, i Miti uoto wowote wa asili na mimea mbalimbali iii Chini ya matawi ya miti. kwa mfano mazao ya chakula na biashara Baada ya binadamu kuona kazi ya kuwinda viota vya nyuki. ii Maji ya kudumu ambayo hutumika kama sehemu inachosha kwa kutembea mwendo mrefu msituni hatari ya. ya chakula cha jamii nzima ya kundi la nyuki Pia wanyama wakali ndipo hatimaye nyuki wakatengwa karibu. maji hutumika kwa kurekebisha hali ya hewa ndani na sehemu wanazoishi binadamu kwa kuwaandalia. ya mzinga mizinga, iii Eneo la shamba la nyuki ni lazima liwe ni salama.
kwa mizinga mazao yake mifugo binadamu na 2 1 MIZINGA YA JADI. mahali ambapo maadui wa nyuki hawapo au, Mizinga ya jadi ipo ya aina nyingi kwa mfano mizinga ya. wanaweza kudhibitiwa, magogo magome vikapu vyungu matete na kadhalika. iv Kivuli cha kadri na kinga ya upepo ili kuwapunguzia Aina ya mizinga inayotumika hutegemeana na mazingira. nyuki kazi kubwa ya ubebaji maji kwa ajili ya ya maeneo Kwa kawaida mizinga ya jadi asili huwa na. kupunguza joto Inafaa kufugia nyuki ndani ya masega yasiyohamishika. nyumba iliyoandaliwa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Mawasiliano ya barabara ni muhimu yawepo ili kurahisisha. uhudumiaji wa makundi ya nyuki pamoja na mazao yake. hadi kufikia sokoni, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 2 1 1 MIZINGA YA MAGOME Picha ya mzinga wa gome na unavyotundikwa. Mizinga ya magome hutengenezwa kutokana na magome, ya miti ya miombo ya aina mbili. i Mzinga ambao sehemu ya nje huwa upande, ii Mzinga ambao sehemu ya nje huwa nje ya.
Ili kutengeneza mzinga wa gome mfugaji huenda msituni. na kutafuta gome lifaalo kwa kutengeneza mzinga, Apatapo gome lifaalo hukata sehemu ya juu na chini. kuzunguka mti katika urefu anaohitaji Gome hukatwa. mkato wa wima kwa panga au shoka na baadaye, huimarishwa kwa vigingi tayari kwa kutundikwa juu ya mti. baada ya kuweka chambo, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 2 1 2 MZINGA WA GOGO, Mzinga aina hii hutayarishwa kutokana na gogo la mti. lililoandaliwa kutokana na mahitaji ya mfugaji nyuki Gogo. hupasuliwa vipande viwili na kuondolewa nyama ya ndani. Kisha hufunikwa tayari kwa kutundika baada ya kuweka. kivutia nyuki chambo, Picha za mizinga ya magogo na inavyotundikwa.
Aina nyingine ya mzinga wa gogo ni gogo lililotobolewa na. kuachwa wazi ndani Kisha hufunikwa pande zote na, mifuniko ya miti Mfuniko wa upande mmoja huwekwa. mashimo kwa ajili ya nyuki kutoka na kuingia ndani ya. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 2 1 3 MZINGA WA KIBUYU, Mzinga aina hii huandaliwa kutokana na matumizi ya. vibuyu vyenye nafasi ya ndani kubwa vibuyu vikubwa 2 1 4 MZINGA WA CHUNGU. vyenye kipenyo cha sentimita 45 au zaidi Vyungu pia hutumika kama mzinga kwa ajili ya kufugia. nyuki Ukubwa wa chungu ndio wingi wa uzalishaji wa. Mlango wa kuingilia na kutoka nyuki na mlango kwa ajili mazao ya nyuki. ya kupakulia asali ni kama picha inavyoovyesha hapa. Picha ya mzinga wa chungu na unavyotundikwa, Picha ya mzinga wa kibuyu na unavyotundikwa. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 2 1 5 FAIDA NA HASARA ZA MIZINGA YA KIASILI 2 2 MIZINGA YA MASANDUKU. 2 2 1 MZINGA WA KATI, i FAIDA ZA MIZINGA YA KIASILI Mzinga wa kati ni wenye gharama nafuu na ni rahisi. a Mizinga ya kiasili ni rahisi kutengeneza na Unawawezesha wafugaji nyuki katika nchi za joto. inahitaji mtaji mdogo kuwamudu nyuki wao katika njia yenye ufanisi zaidi kuliko. b Mizinga ya kiasili haihitaji ufundi mkubwa wanapotumia mizinga ya kiasili. kutoka kwa wataalamu, i FAIDA NA MATUMIZI YA MZINGA WA KATI.
c Mizinga ya aina hii haihitaji mali ghafi, 1 Katika utengenezaji vipimo sahihi huhitajika katika. kutoka viwandani, viunzi Vipimo vingine sio muhimu sana Mizinga. inaweza kutengenezwa kwa zana rahisi, ii HASARA ZA MATUMIZI YA MIZINGA YA JADI. 2 Ukubwa wa mzinga unaweza ukatofautiana ili uendane. a Miti yenye manufaa kiuchumi huharibiwa na hali halisi ya eneo la ufugaji. kwa kukobolewa na kukatwa 3 Kila sega hufikiwa bila ya kuondoa masega mengine. b Uvunaji asali na ukaguzi wa mizinga Mbinu hii ya kushughulikia kiunzi kimoja baada ya. makundi huwa mgumu na hupoteza muda kingine husababisha bughudha kidogo kwa kundi la. mwingi nyuki, 4 Hakuna uvunaji unaohitajika isipokuwa ule wa masega. c Mizinga hasa ya magome hudumu kwa Hivyo mzinga aina hii unaweza kuendeshwa na. muda mfupi Kila ikichakaa mfugaji nyuki wafugaji wasioweza kuinua vitu vizito. anatumia muda mwingi kuandaa mizinga 5 Iwapo kuna maadui wanyama waharibifu mzinga. mingine mipya unaweza kuning inizwa kwa waya mbali na ardhi. 6 Aina hii ya mizinga kiuchumi humnufaisha mfugaji. nyuki kupata ongezeko la mazao ya nyuki, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI.
ii HASARA ZA MATUMIZI YA MZINGA WA KATI Picha ya mzinga wa kati. Gharama za utengenezaji ni kubwa kuliko za utengenezaji. wa mizinga ya jadi, 2 2 2 JINSI YA KUTENGENEZA MZINGA WA KATI. Mzinga unaweza kutengenezwa na mbao yeyote ile ili. Isiwe imepinda ama kujikunjakunja, Iweze kuhimili athari ya kuoza au kuharibika. kutokana na mvua au jua, Inayoweza kuhimili kushambuliwa na. wadudu kwa mfano mchwa, VIPIMO VYA MZINGA WA KATI, Urefu wa mzinga ni sentimeta 100. Upana ni sentimeta 50, Kina sentimeta 25, Vipimo hivi vinaweza kutofautiana kutokana na upatikanaji.
wa mbao katika eneo husika ili mradi usiwe mkubwa sana. au mdogo sana, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. SEHEMU ZA MZINGA WA KATI, Mzinga wa kati ni lazima uwe na mfuniko ambao. umewekwa bati juu yake ili kuzuia maji yasiingie ndani ya. Michi au viunzi vina upana wa sentimita 3 2na urefu wa. sentimita 48 2, Kwa chini kuna mkato wa ufuo katikati kwa marefu kwa. ajili ya kuweka nta ili kuwashawishi nyuki kuanza kujenga. masega Baada ya kuweka ufuo mtindo wa ulimi au V, unaweza kutumika. Mchi kiunzi, Mlango wa kuingia ndani na kutoka nje ya mzinga kwa mpana.
unaweza kuwekwa mashimo yenye ukubwa wa mm 6 35, yasiyopungua matatu na yasizidi matano Njia nyingine ni. kuacha nafasi ya kuingilia nyuki na kutoka kama picha Mchi kiunzi. kwa marefu, inavyoonyesha hapa chini, Upande wa chini wa mzinga ni lazima uzibwe kabisa kwa. kutumia mbao Penye mlango kipande cha mbao chenye Sega jinsi. sentimita 3 huwekwa kwa ajili ya kumwezesha nyuki kutua linavyoonek. anapotoka na anapooingia ndani ya mzinga ana kwenye. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 2 2 2 MZINGA WA BIASHARA, Picha ya mzinga wa biashara. Mzinga huu hutengenezwa kwa kutumia mbao Masanduku. ya ziada hutmika kwa ajii ya kuzalishia asali na nta. Mfuniko wo, Faida za mzinga wa biashara ni kama ifuatavyo. Upo uwezekano wa kuhamisha sega toka mzinga Sanduku la. mmoja hadi mwingine asali, Uchunguzi wa maendeleo ya kundi la nyuki ni Mzinga wa.
rahisi biashara, Inawezikana kuhamisha makundi ya nyuki kutoka. sehemu moja hadi nyingine Mfuniko wa, Kiuchumi humnufaisha mfugaji nyuki kupata mazao chini. Hasara za matumizi ya mzinga wa biashara ni chache ikiwa. ni pamoja na gharama kubwa za kuutengeneza Pia viunzi. kuvunjika kiurahisi, Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 3 0 AINA ZA NYUKI 3 2 NYUKI WANAOUMA, Nyuki wamegawanyika katika makundi makuu mawili Aina hii ya nyuki hutofautiana kutokana na umbile. yaani nyuki wajamaa na nyuki waishio upweke Nyuki maeneo rangi na tabia Hapa nchini tunao kabila kuu tatu. wajamaa ndio wa asali na nta na ni muhimu kwa mfugaji kama ifuatavyo. nyuki Nyuki wa milimani Apis mellifera monticola, Nyuki wa tambarare A M menticola.
Aina mbili kuu za nyuki ni Nyuki wa pwani Apis mellifera liforea. 1 Nyuki wasiouma i Nyuki wa milimani, 2 Nyuki wanauma Nyuki waishio nyanda za juu weusi wakubwa. kuliko nyuki wa tambarare na pwani wapole na, 3 1 NYUKI WASIOUMA hawana tabia ya kuweka akiba ya asali nyingi. Kabila kuu tatu za nyuki wasiouma ni ii Nyuki wa tambarare. Umbile lao ni la kati sio wakali sana na huwa na, i Nyuki wakubwa kwa umbile weusi na. tabia ya kuweka asali nyingi, huweka asali katika nyungu Kila kabila lina. jina la asili hii ya nyuki kwa mfano Nyori iii Nyuki wa pwani. Chaga Hongwa Ndengereko Ni nyuki wenye umbile dogo na wana tabia ya. ii Nyuki wenye umbile la kati weusi na kuhifadhi akiba ya asali nyingi. hupenda kujenga katika mapango ya miti, iliyooza na kuweka asali kwenye vyungu Nyuki hawa wana ushirikiano mkubwa sana katika harakati.
vidogo za maisha Wanamgawanyo wa kazi kutokana na, maumbile kama ifuatavyo malkia vibarua na dume. iii Nyuki wasiouma wenye tabia ya kujenga, chini ya ardhi. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. a MALKIA Picha ya malkia, Malkia ni mmoja tu katika kundi la nyuki Haumi kama. nyuki vibarua kwani mshale wa sumu haukupevuka Hana. tofauti sana na nyuki kibarua ila tumbo lake ni refu kidogo. hasa anapoanza kutaga mayai Kazi yake kubwa ni kutaga. mayai na ana uwezo wa kutaga mayai 1200 2000 kwa, siku Kutegemeana na upatikanaji wa chakula. Malkia hutoa harufu ndani ya tezi ambayo hushinikiza. mshikamano kwenye kundi la nyuki Nyuki ndani ya, mzinga huipata harufu hiyo kwa kumlamba malkia na.
hatimaye kuisambaza kwa njia mbalimbali kwa mfano, kupeana chakula Malkia hupandwa mara moja tu na dume. siku tano baada ya kuanguliwa Nyuki vibarua humlisha. malkia chakula maalum kutoka katika matezi yao Malkia. hutoka nje wakati wa kujamiana na kama kundi la nyuki. linahama Malkia huishi miaka 3 5 kutegemeana na uzao. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. b NYUKI VIBARUA c NYUKI DUME, Nyuki vibarua ni majike kama alivyo nyuki malkia Kazi ya nyuki dume ndani ya mzinga ni kujamiana na. isipokuwa kutokana na tofauti ya chakula wanacholishwa malkia wakati mwingine husaidia katika kuongeza joto. wakiwa na umri mdogo kuanzia yai hadi kuanguliwa katika kiota cha majana brood na anaishi wastani wa. hawana uwezo wa kutaga mayai Huishi wastani wa siku siku 120. 60 nyuki vibarua ndio wenye jukumu la kufanya kazi zote. ndani ya mzinga, Usafi ndani ya mzinga, Kulisha majana na malkia. Kukusanya chavua na maji matamu, Ulinzi wa kundi zima pamoja na akiba ya chakula. Utafutaji wa malezi mapya Picha ya nyuki dume, Picha ya nyuki kibarua.
Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI. 3 2 BUMBA LA NYUKI Picha ya bumba la nyuki, Bumba la nyuki hupatikana sehemu zenye giza. na mara chache sehemu za wazi Bumba la, nyuki hutengenezwa kwa masega yenye nyumba. cells Kuna nyumba kwa ajili ya kuangulia, nyuki vibarua nyuki dume na malkia Vyumba. kwa ajili ya kuangulia nyuki vibarua na madume, vimetengenezwa kuwa na kuta sita na vya. malkia ni kama mfano wa duara ndani, Masega hutengenezwa kutokana na nta.
inayotayarishwa katika matezi ya nyuki kibarua, baada ya kula asali Kwa kawaida katika kiota. cha nyuki wanaweza kuwepo idadi ya nyuki, 50 000 100 000 Wengi wao ni nyuki vibarua. Utagaji wa mayai huanza katikati ya sega kwa, mfano wa duara Upande wa juu wa sega. huhifadhiwa chavua na sehemu ya chini ya sega, huhifadhiwa asali. Mradi wa Usimamizi wa Mazingira Rufiji MUMARU UFUGAJI NYUKI 11 a MALKIA Malkia ni mmoja tu katika kundi la nyuki Haumi kama nyuki vibarua kwani mshale wa sumu haukupevuka Hana tofauti sana na nyuki kibarua ila tumbo lake ni refu kidogo hasa anapoanza kutaga mayai Kazi yake kubwa ni kutaga mayai na ana uwezo wa kutaga mayai 1200 2000 kwa

Related Books

Eine Netzwerkanalyse von konomen und Disziplinen auf

Eine Netzwerkanalyse von konomen und Disziplinen auf

3 Standards um von 188 VWL Professoren und Forschern folgte am 8 Juni 2009 im Handels blatt 6 Diskussionen mit gewisser Neigung zu Lagerbildung l sen auch immer wieder die Besetzungen

Building a Smart Laboratory 2018 Scientific Computing World

Building a Smart Laboratory 2018 Scientific Computing World

This introduction sets out procedures to help lab users implement paperless technologies in the lab with a particular focus on data intensive science and new trends An introduction to building a smart laboratory 2018 Contents 6 Developing a robust strategy is a key concern when deploying paperless laboratory technology

1 PR TITUL CFS

1 PR TITUL CFS

30 06 2009 CFS Newsletter 01 09 The Deutsche Bank Prize in Financial Economics 2009 A Failure to Control the Animal Spirits by Robert Shiller 13 08 2009 Handelsblatt Der Ergr nder des Irrationalen Robert Shiller warnte fr hzeitig vor dem Immobilien und B rsencrash und mischte doch selbst dabei mit 07 09 2009 S ddeutsche Zeitung Kapitalismus ist nicht f r die Reichen da 25 09 2009 FAZ

Beiersdorf auf einen Blick 2009 ircenter handelsblatt com

Beiersdorf auf einen Blick 2009 ircenter handelsblatt com

2009 Unsere St rken im Fokus Gesch ftsbericht 2009 Die K ennzahlen Beiersdorf auf einen Blick 2008 2009 Umsatz Konzern in Mio 5 971 5 748 Ver nderung zum Vorjahr organisch in 7 5 0 7 Umsatz Consumer in Mio 5 125 5 011 Ver nderung zum Vorjahr organisch in 8 6 1 2 Umsatz tesa in Mio 846 737 Ver nderung zum Vorjahr organisch in 1 3 12 2 Betriebliches Ergebnis

The financial crisis and Deutsche Bank a preliminary

The financial crisis and Deutsche Bank a preliminary

The financial crisis and Deutsche Bank a preliminary assessment Dr Josef Ackermann Frankfurt 8 September 2009 14th Handelsblatt Conference 2 1 The crisis so far Winning models or winning competencies 2 Looking forward Views on what s to come Agenda 3 Deutsche Bank through the crisis 14th Handelsblatt Conference 3 1 Until 17 September 2008 Source Bloomberg No single model

Unearthed Arcana The Mystic Class Wizards of the Coast

Unearthed Arcana The Mystic Class Wizards of the Coast

Constitution modifier per mystic level after 1st Proficiencies Armor Light armor Weapons Simple weapons None Saving Throws Intelligence Wisdom Skills Choose two skills from Arcana History Insight Medicine Nature Perception and Religion Equipment You start with the following equipment in addition to the equipment granted by your background a a spear or b a mace a

from Sir Gawain and the Green Knight

from Sir Gawain and the Green Knight

edition of Sir Gawain and the Green Knight was translated by J R R Tolkien a respected scholar of Old and Middle English as well as the author of The Lord of the Rings Meet the Author The Gawain Poet s rich imagination and skill with language have earned him recognition as one of the greatest medieval English poets Yet his identity remains unknown Scholars can only speculate on what

ARTHURIAN LEGEND A Z

ARTHURIAN LEGEND A Z

the knights had equal status Squire A knight in training who assisted the knight with his armor weapons and horses Artie and his friends aren t technically squires but since they re all new to this knight thing they spend a lot of time training And who needs a squire when you have Bercilak to show off all the cool weapons

785 6 0

 785 6 0

Tadano Mantis cranes are engineered as VERSATILE heavy duty machines We match massive steel fabrications with diesel engines and state of the art hydraulics to provide a POWERFUL crane that meets the toughest demands in full load pick and carry as well as lift applications MANTIS the one DEPENDABLE crane that does it all on your jobsite ACC ESS W ALK WAYS AUGER KIT AND POLE C LAW LIGHT BAR

False Sense of Security A Study on the Effectivity of

False Sense of Security A Study on the Effectivity of

For instance for the most recent version of iOS 12 1 which has been released on October 30 2018 a jailbreak has been announced 5 and publicly demonstrated on the latest iPhone 6 only a week after However rooting or jailbreaking a device is a privilege escalation attack that also involves the removal of essential security measures of the underlying operating system and thus opens