Trauma In Jeroen Brouwers Bezonken Rood En De Zondvloed 1-Books Pdf

TRAUMA IN JEROEN BROUWERS BEZONKEN ROOD EN DE ZONDVLOED 1
21 Sep 2020 | 1 views | 0 downloads | 15 Pages | 907.72 KB

Share Pdf : Trauma In Jeroen Brouwers Bezonken Rood En De Zondvloed 1

Download and Preview : Trauma In Jeroen Brouwers Bezonken Rood En De Zondvloed 1

Report CopyRight/DMCA Form For : Trauma In Jeroen Brouwers Bezonken Rood En De Zondvloed 1Transcription

basis moedertrauma, vooral scheidingstrauma voor de moeder. kant moeder, JB samen met andere kinderen geregeld gescheiden van moeder. vooral trauma voor moeder, trauma langs beide kanten. ook ik werd van mijn moeder afgenomen dan wel mijn moeder van mij afgenomen. ik was voor haar het laatste dat zijn tenslotte nog bezat zoals zij voor mij het laatste was. dat ik tenslotte nog bezat 24, toch vooral trauma kant moeder. afgescheurd van mijn moeder zoals een vrucht die nog niet rijp is van de tak waaraan hij. hangt niet wordt geplukt maar gerukt waarvan dan alle bladeren van de boom onrustig. ritselen 26, subjectieve positie verhouding tot zichzelf.
met a gewapend narcisme, narcisme genot, ego stische levenslustige kleuter 23. alles wat gebeurde liet mij onaangeraakt toen 27, huppelt en schatert en ziet gretig toe samen met andere kinderen. als vrouwen mishandeld worden 51, gaat vaak langs schreeuwt het uit van het lachen. tropenhelm a, beschermd door helm met de helm geboren. helm van vader van moeder componist 26, kreeg die als heel klein kind op zekere dag van mijn grootvader zomaa.
ook uit boek Daantje oude opa, helm altijd op onafscheidelijk. identiteit het jongetje met de hoed zo heet ik, moeder installeert NdP. zorgt voor lichaam moeder cf vliegen wegslaan, moeder installeert NdP. R vader in kamp in Japan met oudere broers geen nieuws. I moeder geeft foto vader, JB slaapt met foto vader op bloot lijf bekijkt foto altijd vol aanhankelijkheid. S moeder geeft boek cadeau voor 5 j Daantje gaat op reis Leonard Roggeveen en. leert JB daaruit lezen, JB bewaart foto vader later in boek waaruit moeder hem leerde lezen 108.
identificatie met Daantje opa met pet Daantje NdP, NdP maakt van JB een oude man. rusteloosheid Stap stap stap Daar gaat Daantje 12, cf later belletje aan broekspijp. JB noemt oudste zoon Daan Leonard achternaam voornaam. R foto vader valt uit boek op lichaam moeder als afsluiting van het geslagen worden. van de moeder in 4 taferelen cf infra, parcours van foto foto is dus S keert terug naar verzender. moedertrauma, moedertrauma op grond van fantasma een moeder wordt geslagen. 4 staties taferelen van de bejegening van de moeder. herhaling trauma tot het breekpunt is bereikt, 1ste statie tafereel.
aanleiding, geschoren naakt zonder borsten, op plein s nachts in een knooppunt van licht in een schort van regen 55. blijft naar JB lachen onverwoestbaar cf schoonheid slachtoffer Sade. reactie JB, begint te janken als een gek en krijgt een waas van bezonken rood voor mijn ogen. waas van bezonken rood flauwvallen gedeeld subject. cf latere afdruipende gezicht regen tranen, 2de statie tafereel. aanleiding, JB vergeet zijn kampnummer, krijgt klap in gezicht van Jap. doet voor rest van dag op haar beurt alsof ze was vergeten dat JB een naam heeft. reactie JB, latere obsessie met nummer in kostschool nr 37.
3 statie tafereel, aanleiding, willekeurige actie Sone i maanziekte. op verjaardag JB 30 april 1945 krijgt van moeder boek Daantje gaat op reis. alle vrouwen moeten kikkeren kwaken 83, kwakende vrouwenkikkers oa moeder grootmoeder vriendinnetje. binnenste van vrouwen komt naar buiten, oma valt en zwaar gewond. moeder niet echt persoonlijk geraakt deel van alle vrouwen. reactie JB, niets kan JB deren, kikkert en kwaakt aanvankelijk vrolijk mee met helm op onkwetsbaar. vrouw onder de vrouwen, stopt plots met kwaken en hoort al dat kikkergeschreeuw paniekangst 85.
later in momenten van paniek kwaak kwaak versus Maria litanie 10. op het moment dat de taal rond hem tot zinloos gekwaak ontaardt zegt hij zelf kwaak. 4 statie tafereel, 4de statie tafereel, aanleiding. atoombom op Hiroshima, moet met andere vrouwen gracht graven om goederen rode kruis in te dumpen. zegt tegen JB hier blijven staan, profiteert ervan om rijst te stelen voor JB. in haar bh en onderbroek verborgen weer volle borsten weer vrouw. stuffed mother niet met stro maar met rijst, Dat zij koninlijk was Mijn moeder was de mooiste moeder. moeder betrapt en ineengeslagen door Jappen 118, niet beat the shit out of her wel beat the rice out of her.
ze sloegen mijn moeder tot ze als dood bleef liggen. verschrikkelijkste detail rijstkorrels blijven in haar op haar buik steken. schamele rest van wat haar bedrieglijke glorie had gemaakt. bedrog rice stuffed mother geslagen en gevallen moeder met rijst in schaamhaar. reactie JB, Hemmung geblokkeerd en gefascineerd rolschaats in gesmolten asfalt 120. geen rapport meer met moeder, op dat moment hield ik op van haar te houden 21. nu wil ik een andere moeder want deze is kapot 119. weent zijn gezicht eraf, onbeweeglijk moet ik blijven staan toekijken terwijl mijn gezicht van mij afdruipt van. het huilen dat ik doe 120, gaat dan toch bij haar waken. leest voor uit boek waaruit zij hem leerde lezen Daantje gaat op stap. eigenlijk fantaseren basis schrijverschap, intiemste vorm van fysiek contact juist na afranseling.
vriendelijke pelikaan die naar mij glimlachte, herstel schoonheid victime niet te vernietigen schoonheid. geeft vader terug, foto vader valt uit boek op moeder talisman doorgeven. veel toegevoegde elementen, cf moeder laat daar niets van merken in brief aan vader. LATENTIEPERIODE TUSSENTIJDS PARADIJS, 1945 1947 tussen bevrijding uit kamp en repatri ring naar Nederland. kinderen onder elkaar ook weer overwegend vrouwelijk universum enkel vriendinnetjes. Oedipus nog actieve traumatiserende resten van vader moeder. herhaald trauma vanwege moeder dooreenschudden waterboarding. moeder niet meer passief slachtoffer maar actieve daderes. JB ziet arrestatie inlander jonge rebel, verliest tropenhelm door schuld Yvonne cf infra.
en doet soort fugue op zoek naar tropenhelm, keert volledig in modder terug en wil tegen moeder uitleggen oprisping lalangue. hoe hij zijn best ook doet om iets tegen haar te zeggen er komt zoveel taal tegelijk in. hem op dat hij in die overvloed van woorden en betekenissen dreigt te stikken. wat er uit zijn keel en mond komt is een driftig kokhalzerig gebrom. reactie moeder zij wist wel raad met die krankzinnige drift. door elkaar schudden, onderdompeling in regenton, klassieke remedie als baby al gooide ik je zo in het zwembad je was al driftig op. het moment dat je werd geboren ze moesten je uit mij trekken je had je vuisten. gebald en je krijste zo uitzinnig van kwaadheid, ondergang van lalangue in water door moeder. nadat lalangue met urethrale drift was opgeladen in rapport sexuel tot Tikoes cf infra. herkent vader na bevrijding niet, gelijkt niet meer op foto die JB altijd bij zich had geen ogen altijd zonnebril op. beschamend dag meneer cf Hatufim zoon Nimrod, ontwikkelt geen band met vader.
vader blijft schim, problemen met naam vader, problemen met 1ste cadeau vader sneeuwbol. zwakheid vader, vrienden gooien vader in het zwembad zonder bril ziet niets meer. vader trapt in leugen Yvonne die zegt dat JB bikini af heeft getrokken. en geeft JB klap, object a bescherming helm schelp. tropenhelm van opa moeders kant, blijft tropenhelm opzetten. identiteit het jongetje met de hoed zo heet ik, echter probleem met tropenhelm.
moeder helm vies ding, JB verliest helm voortdurend. in werkelijkheid bepaalt zijn gedragsstoornis terugzoeken helm fugues. JB volledig in de war als hij tropenhelm niet op heeft soort zonneslag. verliest helm definitief op weg naar Holland, kinderfeestje doop passage evenaar Neptunus gooit tropenhelm over reling. tropenhelm weg paradijs weg, definitief gedragsprobleem cf kostschool omwille van verwilderd zijn. schelp met gouden mond vanTikoes inlands vriendinnetje. ontdekt die doordat hij er voet aan kwetst Oedipus. seksuele betekenis, herinnert hem aan lichaam inlands vriendinnetje Tikoes. beschermt geslachtsorgaan draagt schelp in onderbroek doet die mee in bed. moeder ontdekt dat, overleeft wel passage evenaar, maar achteraf gebroken door kloosterling die JB op masturbatie in schelp betrapt.
Tikoes Ander genot Yvonne fallisch genot, exotische Tikoes Ander genot. paradijs Geheim Verblijf Schrijfhuis afgebrand huis in het oerwoud. onmetelijk gelukkig nooit bang 30, al geleerd om te schrijven. met inlands meisje Melatie die hij vanwege haar spitse gezicht Tikoes muis noemt. verstrengeling ontdekking seks uitvinding taal rapport sexuel lalangue. Onbeweeglijk met Tikoes verstrengeld, Ik zou nu om nog intiemer met haar te worden in haar hand en over haar buik kunnen. plassen heel lang terwijl zij mij blijft wiegen, lalangue met urethrale drift opgeladen opkomst lalangue. lalangue later door moeder versmoord cf supra, het is genoeg dat onze tongen elkaar raken opdat wij een taal zouden spreken die.
geen woorden nodig heeft, Wij spreken een en dezelfde taal die ontstaat terwijl wij hem spreken. taal die wijzelf maakten en die wij alleen begrepen. taal uit het paradijs van voor de zondvloed, vader verbiedt contact. ik wil dat vieze kind niet meer op ons erf zien, oerhollandse Yvonne fallisch genot. vader verwijst door naar oerhollandse meid fatsoenlijke en wat oudere Yvonne. genot Yvonne, speelt graag Jap in Jappenkampspel, seksueel zeer opdringerig soort seksueel misbruik. fantasmatische dimensie, 1947 repatri ring, met moeder vader pas in 1948.
evenaar passeren trauma doop paradijs voorbij, moeder nostalgie. in water springen, cf zielige Indi dans in familie. JB geen nostalgie ik hoef niet te huilen zoals mijn moeder. geboorte broertje, geen effect wel grote afkeer voor geboorte en vrouw na geboorte. nooit over broer, ook quasi nooit over zusje dat met hem in kamp zat. TRAUMA 2 KOSTSCHOOL, vanaf 1950, diverse katholieke pensionaten.
omwille van gedragsstoornissen, zonder helm is JB compleet verwilderd sic vader. waarom traumatisch herhalingen, herhaling moeder die hem in de steek laat. kampervaring verliest rapport met moeder, op dat moment hield ik op van haar te houden 21. nu wil ik een andere moeder want deze is kapot 119. kostschoolervaring dood moeder, besluit van zijn vader omdat JB compleet verwilderd was zonder helm. maar zijn moeder voert uit, huilt maar zet hem daar toch maar mooi af.
deze moeder verraadt mij, afscheidskus moeder doorheen voile van haar hoed. traliewerk van spinnenweb tussen mij en het verraderlijk vrouwendom. sedertdien haat jegens moeders, waarom heeft men haar in het jappenkamp niet doodgeslagen. voor mij was mijn moeder toen al dood, cf leest zijn brieven niet geen antwoord. kloosterlingen substituten voor Japanse kampbewakers 31 mama. substituten voor Japanse kampbewakers, substituten voor moeder. op seksueel vlak cf schelp in onderbroek, in zijn tussentijds paradijs van de latentiefase betrapte moeder hem al met schelp.
in kostschool betrapt kloosterling hem met schelp daarin gemasturbeerd en. breekt die, herhaling kampervaring weer opgesloten. cf Brouwers zelf gezegd, De jaren in de pensionaten hebben een last op mijn schouders gelegd die zwaarder drukt dan. de kampjaren ook gevangen zitten met dit verschil dat het mijn ouders waren die me in die. huizen van bewaring hebben gezet Daar ligt de oorzaak van al mijn haat. cf vergeten nummer in Japans kamp, cf theorie Hatufim ivm gijzelaars die zelfs niet tegen de veilige schoot van het gezin. kunnen omdat die meteen beleefd wordt als herhaling van de ervaring van opsluiting. nu echter in compleet mannelijk universum, Japans kamp Oostindisch paradijs compleet vrouwelijk universum. maakt geen enkel vriendje in kostscholen, niet samen met broer.
POSTTRAUMATISCH STRESSSYNDROOM, 1981 moeder sterft 1964 vader sterft. JB schrijft Bezonken Rood later soort aan of invulling in De Zondvloed 1988. WANHOOP DEPRESSIE ANGST GEZICHTSVERLIES, contrast met moeder desidentificatie. cf geschiedenis afstandname van moeder, kamp moeder kapot niet meer geliefd. kostschool moeder dood, moeder moed lach, cf motto Goethe Die M tter es klingt so wunderlich. Dat mijn moeder haar leven lang zo moedig is geweest zei iedereen staande bij haar kist. Haar niet te verwoesten optimisme haar vrolijkheid dat ze altijd lachte 13. reeds in kamp zo moedig blijven glimlachen ook na finale afranseling. cf victime Sade niet te vernietigen schoonheid herstel van schoonheid. JB wanhoop depressie angst gezichtsverlies 13, cf motto dodenlied Ik ben er niet verdwijnt in het niets tov zo een moedige moeder.
Van mij zal dit alles niet kunnen worden gezegd, Ik ben niet optimistisch. ik ben ook niet vrolijk en wil ik lachen zoals dat is waar mijn moeder altijd lachte moet er wel. iets rg leuks gebeuren of worden opgemerkt, en zo moedig zoals zij was ben ik ook niet ik ben integendeel eigenlijk nogal bang. sterker bij tijd en wijle ben ik half krankzinnig van angst. centrale fenomeen bij angstaanvallen is gezichtsverlies. Soms is mijn angst zo erg dat het mij voorkomt dat mijn gezicht op een papperige manier. vloeibaar is geworden en bezig is in klodders van mij af te druipen 13. na de angstaanval is het of ik een ander gezicht heb gekregen en ik mijn eigen vertrouwde. spiegelbeeld niet zal herkennen, gezicht bestaat uit brij achtige viscositeit die in klodders van mij afdruipt 15. takken in bos strekken zich uit naar mijn gezicht om het als een masker van mij af te rukken. en mij er een gezicht van mist voor in de plaats te geven 106. ik zie zijn gezicht in de mist in vloeibaarheid ontbinden 129 laatste zin. JB schrijft Bezonken Rood later soort aan of invulling in De Zondvloed 1988 PRIVAAT WANHOOP DEPRESSIE ANGST GEZICHTSVERLIES contrast met moeder desidentificatie cf geschiedenis afstandname van moeder kamp moeder kapot niet meer geliefd kostschool moeder dood moeder moed lach

Related Books

93 Unique Universitas Internasional Semen Indonesia UISI

93 Unique Universitas Internasional Semen Indonesia UISI

93 Unique Total 14437 chars 1814 words 114 unique sentence s Custom Writing Services Paper writing service you can trust

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2018

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2018

lampiran i peraturan bupati bandung nomor 8 tahun 2018 tanggal 22 januari 2018 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa di kabupaten bandung tahun anggaran 2018 dokumen kegiatan untuk kecamatan pencairan dana kegiatan infrastruktur desa pada program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa tahun anggaran 2018

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG

program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa di kabupaten bandung tahun anggaran 2018 bagian hukum setda kabupaten bandung tahun 2018 2 bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus program sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa di kabupaten bandung tahun anggaran 2018 dengan rahmat tuhan

PERATURAN BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG Menimbang a bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi merupakan Program berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan dalam

REKENING DKM AT TAQWA sabilulungan bandung go id

REKENING DKM AT TAQWA sabilulungan bandung go id

Kota Bandung Bismillahirrahmaannirrahim Assalamu alaikum Wr Wb Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kecukupan dan keselamatan bagi hamba hambaNYA yang terpilih Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala Sholawat dan salam semoga ALLAH SWT sampaikan kepada Panutan Alam Nabi Besar Muhammad

Passat Variant Passat Alltrack vw com br

Passat Variant Passat Alltrack vw com br

Manual de instru es Passat Variant Passat Alltrack Data de fechamento 09 04 2014 Portugu s Brasil 05 2014 N mero de artigo 151 5R1 PVB 66 1515R1PVB66 Significado dos s mbolos Identifica uma refer ncia a um trecho do texto com informa es importantes e ori enta es de seguran a dentro de um cap tulo Essa refer ncia deve ser sempre observada Esta seta indica que o trecho do

VWA 10335775 MY16 NMS Brochure FC BC Singles

VWA 10335775 MY16 NMS Brochure FC BC Singles

2016 Passat Passat It s about time family time got an upgrade And that s why the Passat has been redesigned inside and out to handle the fun and life milestones you and your passengers bring to it With available Driver Assistance features our innovative integrated touchscreen system for your compatible smartphone and sophistication in every detail the Passat is the midsize sedan

10CHEAVACAT01 2010 CHEVY AVALANCHE Auto Brochures com

10CHEAVACAT01 2010 CHEVY AVALANCHE Auto Brochures com

CHEVY COM aveo5 cobalt impala corvette suburban all new equinox tahoe malibu all new camaro4 hhr traverse avalanche colorado silverado 10CHEAVACAT01 2010 CHEVY AVALANCHE Avalanche LTZ 2WD in NEW Sheer Silver Metallic with available dealer installed Chevy Accessories 1 Based on GM Large Pickup segment 2 Cargo and load capacity limited by weight and distribution 3 Maximum trailer weight

10CHESUBCAT01 2010 CHEVY SUBURBAN

10CHESUBCAT01 2010 CHEVY SUBURBAN

CHEVY COM aveo5 cobalt malibu all new camaro4 impala corvette suburban all new equinox hhr traverse tahoe avalanche colorado silverado 10CHESUBCAT01 2010 CHEVY SUBURBAN THE BEST COVERAGE IN AMERICA The 2010 Suburban is backed by the 100 000 mile 5 year1 transferable Powertrain Limited Warranty That s 40 000 more miles than Toyota or Honda offers Add in our Roadside Assistance and

Breeding and scientific advances in the fight against

Breeding and scientific advances in the fight against

Taxonomic compleEopean elms Thegeneticdiversityofforestspeciesisnotusuallyuniformthroughouttheirdistribu tionrange becauseitisaectedbyfactorssuchasnaturalselection

FACTORES ANAT MICOS Y QU MICOS DEL XILEMA DE Ulmus minor

FACTORES ANAT MICOS Y QU MICOS DEL XILEMA DE Ulmus minor

Ulmus minor following inoculation by Ophiostoma novo ulmi Plant Disea se 89 1035 1040 2 Solla A Martin J A Corral P and Gil L 2005 Seasonal changes in wood formation of Ulmus pumila and U minor and its relation with Dutch elm disease New Phytologist 166 1025 1034