Service Auto Download Winmentor Ro-Books Pdf

Service auto download winmentor ro
19 Dec 2019 | 45 views | 0 downloads | 9 Pages | 383.47 KB

Share Pdf : Service Auto Download Winmentor Ro

Download and Preview : Service Auto Download Winmentor Ro


Report CopyRight/DMCA Form For : Service Auto Download Winmentor RoTranscription

Meniurile aplicatiei,Constante AutoService, Alegere firma solicita utilizatorului alegerea firmei la. fiecare intrare in aplicatie, Memoreaza firma la iesire intrarea in aplicatie se va face. intotdeauna in firma din care s a iesit din aplicatie. Calculator activeaza calculatorul matematic se poate face. si cu tasta F2 in ferestrele care contin tabele de date. Design Mentor permite schimbarea fundalului de afisare a. desktop ului, Alege alta firma permite schimbarea firmei curente. Log off permite iesirea din program si deschiderea. ferestrei de acces pentru o noua intrare, Exit iesire din program similar butonului din bara de butoane rapide sau butonului. din bara de stare a aplicatiei,Nomenclatoare, Tarif manopera grila de salarizare a firmei valabila pentru.
luna de lucru, Nomenclator operatii definit la nivel de marca automobil. model tipuri de lucrari contine durata normata de executie a. operatiilor, Tipuri lucrari nomenclatorul tipurilor de lucrari executate. in firma de service auto mecanice electrice tinichigerie. vopsitorie etc si angajatii executanti ai lucrarilor respective. Un angajat poate fi asociat mai multor tipuri de lucrari. Nomenclator marci automobile exemplu Renault,Mitsubishi Opel etc. Nomenclator modele exemplu Clio Symbol Megane I,Laguna etc. Nomenclator culori va contine denumirea sau codul culorii automobilelor. Nomenclator tipuri energie contine tipurile de combustibili utilizati pentru actionarea. motoarelor, Nomenclator personal contine datele angajatilor firmei se preiau automat din baza de.
date WinMENTOR daca este incarcata, Zile libere evidenta zilelor libere lunare Pentru a putea programa lucrari intr o anumita. luna in prealabil trebuie sa va asigurati ca au fost precizate zilele libere din perioada. respectiva, Recomandare Asociati tipurilor de lucrari doar angajatii a caror pregatire justifica efectuarea. respectivului tip de lucrare Programarea lucrarilor se va face doar pentru acesti angajati incarcarea lor. fiind determinanta pentru stabilirea agendei de lucru. Prin intermediul optiunilor grupate in acest meniu se vor putea opera receptiile in magazia sevice ului. auto de pe documente ca,Avize expeditie,Facturi la avize. Chitante Bonuri fiscale,din Import,de la persoane fizice. Programare lucrari permite stabilirea unei agende de lucru pe. baza timpului disponibil al angajatilor si a precomenzilor. inregistrate Datele de identificare a clientului impreuna cu cele de. identificare ale automobilului lista lucrarilor solicitate odata. inregistrate se vor prelua automat la lansarea comenzii de executie. Este o etapa optionala de parcurgere a procedurilor de inregistrare a. solicitarilor clientilor dar care ofera avantajul unei relative minimizari a timpului de. asteptare in service datorita estimarii duratei operatiilor ce urmeaza a fi executate Cu cat. estimarea este mai apropiata de realitate cu atat programarea va fi mai corecta. Lansare comanda presupune inregistrarea datelor de identificare a clientului datelor de. identificare a autovehiculului preluat in custodie in vederea excutarii reparatiilor solicitate. de client si sau constatate in service Datele referitoare la client precum si cele de. identificare autovehicul sunt preluate automat din precomenzi in cazul utilizarii lor. Consum inregistrarea consumurilor de materiale piese de schimb etc in baza. consumului preconizat la lansarea comenzilor sau solicitate direct gestionarului de catre. lucratori maistrii sefi de echipa etc Practic avem de a face cu un transfer din magazie in. atelierele de service atelier reparatii mecanice atelier tinichigerie atelier vopsitorie etc. Descarcarea contabila de gestiune se face abia in momentul facturarii. Cassa permite incasarea directa in casa a lucrarilor facturate. Banca tranzactii in curs permite inregistrarea biletelor la. ordin si a CEC urilor emise de clienti,Operarea machetelor specifice modulului.
A Programare lucrari utilizarea acestei proceduri este optionala Avantajul folosirii consta in. mai buna gestionare a timpului de lucru implicit a timpului de asteptare a clientului acest avantaj fiind. exploatat in cazul in care nu exista diferente foarte mari intre durata estimata a lucrarilor din aceasta. etapa fata de durata reala de lucru de dupa lansarea comenzii de executie. 1 Client detinatorul autovehiculului, 2 Zona identificare autovehicul completarea datelor va face inutil acest lucru la inregistrarea. 3 Lucrari solicitate, tip lucrare categorie de lucrari mecanice electrice vopsitorie tinichigerie. garantie marcheaza lucrarile executate in garantie. descriere lucrare scurta descriere a lucrarilor de executat. platitor se va selecta firma de asigurari platitoare a lucrarii sau clientul. start data inceperii lucrarii,termen data terminarii lucrarii. 4 Executanti datele provin din fereastra deschisa prin intermediul butonului din coltul. superior al grilei vezi figura 5, angajat nume prenume responsabil lucrare Programul permite alocarea mai. multor angajati unei lucrari pentru cazul existentei unei asemenea cerinte in cazul. autovehiculelor grele considerand ca activitatea lor se desfasoara simltan. marca angajat, ore alocate lucrarii se pot individualiza la nivel de angajat.
5 Data programarii in service data la care se va prezenta clientul in service Reprezinta cea. mai mica data de start a lucrarilor, 6 Lansat camp informativ Da comanda a fost lansata deci clientul s a prezentat in service. in baza precomenzii Nu comanda nu a fost lansata Operatorul nu are acces asupra. modificarii lui decat indirect prin generarea comenzii. 7 Perioada vizualizarii graficului de incarcare al angajatilor luna si anul In cazul in care. lucrarea se intinde pe parcursul mai multor luni poate fi vizualizata incarcarea pe intreaga. perioada rezervata prin modificarea acestor parametrii. 8 Data ora programarii se selecteaza in functie de timpul disponibil al angajatilor vizualizat. in grafic Data finalizarii se completeaza automat pe baza datei si orei programarii si a duratei. 9 Lista angajatilor asociati tipului de lucrare Dupa alocarea unui angajat lucrarii curente. timpul alocat este implicit egal cu durata estimata a lucrarii putand fii particularizat la nivel de. 10 OK buton de asociere a angajatilor disponibili lucrarii curente. 11 Durata estimata a lucrarii, In figura 6 este prezentat view ul mare al precomenzilor care poate fi utilizat pentru urmarirea. lucrarilor programate Persoana de contact se completeaza pentru clientii persoane juridice. B Comanda lucrari se poate inregistra incarcandu se manual sau preluand datele de pe. precomenzi, Nu recomandam lucrul mixt comenzi incarcate manual si comenzi preluate de pe precomenzi. deoarece vor fi diferente mari in ceea ce priveste incarcarea angajatilor vizualizata pe precomenzi fata. de realitate ceea ce face inutila consultarea graficelor precomenzii. Comenzile se preiau de la o luna la alta pana la inchiderea lor vezi Preluare din luna precedenta. Numai comenzile inchise pot fi facturate, Dupa inchiderea unei comenzi nu se mai pot inregistra consumuri de materiale piese de schimb. pentru comanda respectiva,Observatie, incarcarea angajatilor rezultata din inregistrarea comenzilor nu actualizeaza incarcarea.
estimativa vizualizata in precomenzi, 1 Client denumire persoana contact in cazul in care clientul nu este persoana fizica telefon. 2 Zona identificare autovehicul similar precomenzii Datele se preiau de pe precomanda daca. a fost inregistrata sau se introduc aici la inregistrarea comenzii. 3 Receptie vehicul fereastra in care se inregistreaza datele de pe procesul verbal de constatare a. starii autovehicolului, 4 Deformari Zgarieturi suprafata de localizare a deformarilor si zgarieturilor ce trebuiesc. 5 Defectiuni constatate practic grila lucrarilor necesare inlaturarii defectiunilor constatate in. 6 Lucrari solicitate se preiau din precomanda in cazul utilizarii ei altfel se completeaza. 7 Accesorii in dotare se completeaza pe baza constatarilor efectuate la preluarea. autovehicolului, 8 Lansat in excutie fereastra este prezentata in detaliu in figura 8. 9 Lucrari lansate in lucru se preiau automat din fereastra Receptie vehicul si reprezinta. suma lucrarilor solicitate si a lucrarilor corespunzatoare defectiunilor constatate. 10 Materiale fereastra in care se inregistreaza consumul de materiale corespunzator fiecarei. lucrari lansate, 11 Manopera fereastra in care se inregistreaza manopera corespunzatoare fiecarei lucrari. lansate In cazul participarii mai multor angajati la realizarea unei lucrari de talierea operatiilor. realizate se va face pentru fiecare participant in parte. 12 Grila executantilor lucrarii, 13 Ordonare buton utilizat in cazul in care in grila operatiilor s au adaugat inregistrari.
numerotate manual ce urmeaza sa fie intercalate printre cele existente. 14 Grila operatiilor ce urmeaza sa fie realizate de fiecare dintre executanti. 15 Cost total sinteza costurilor corespunzatoare comenzii lansate. 16 Cost manopera la nivel de lucrare curenta si executant. 17 Produse reziduale fereastra in care se inregistreaza piesele materialele recuperate ce se. constituie ca produse reziduale La facturare ele vor incarca stocul din punct de vedere. cantitativ si valoric Daca valoarea lor este diferita de 0 va diminua valoarea devizului. corespunzator lucrarilor lansate, C Bon consum Nota transfer macheta a fost denumita bon consum pentru a fi mai. aproape de termenii utilizati intr un service auto Practic este o nota de transfer a pieselor de. schimb materialelor din magazia service ului in atelier descarcarea de gestiune a atelierului. facandu se ulterior prin facturarea lucrarii catre client. Deoarece comenzile lansate in executie pot avea lucrari cu platitori diferiti consumurile se. inregistreaza la nivel de comanda lucrare, Nu se pot inregistra bonuri de consum dupa inchiderea comenzii. Prin intermediul constantei Consumuri lucrari numai in baza comenzilor se pot configura. doua moduri de lucru in ceea ce priveste consumurile. In cazul in care constanta are valoarea DA nu se pot scoate din magazia service ului auto. decat materialele specificate pe comanda in fereastra materialelor corespunzatoare lucrarilor. lansate Butonul de deasupra grilei articolelor este inhibat. In cazul in care constanta are valoarea NU articolele se pot completa si prin selectia. declansata de butonul verde iar la salvarea consumului se actualizeaza lista materialelor de pe. comenzile lansate cu pozitiile noi adaugate, 1 Carnet documente buton selectie carnet documente pentru evidenta generare numere. 2 Comanda service auto buton selectie comanda client lucrare lansata in executie pentru care. se elibereaza piesele de schimb materialele,3 Comenzi in curs de executie. 4 Consum pe lucrare lista materialelor necesare realizarii lucrarilor in curs de executie. 5 Buton preluare cantitati lansate,6 Grila articolelor.
7 Butoane selectie piese de schimb materiale din nomenclatorul de articole in mod suplimentar. fata de lista specificata la lansarea comenzii de executie. 8 Gestiune destinatie atelier buton de selectie a atelierului executant al lucrarii destinatie a. articolelor eliberate, D Factura Factura de service auto nu se poate genera decat dupa inchiderea comenzilor. In cazul in care pe o comanda de service lucrarile au mai multi platitori se vor intocmi facturi catre. client pentru fiecare platitor in parte In cazul in care platitorul este o firma de asigurari in. nomenclatorul de parteneri fereastra Alte informatii va trebui sa fie tipul partenerului completat. ca in figura 11, Facturarea materialelor si a pieselor de schimb se face in limita consumului efectuat inregistrat. prin intermediul bonurilor de consum nu a celui planificat inregistrat prin intermediul consumului. de materiale asociat comenzii de service, Facturarea manoperei se face in baza consumului precizat pe comanda de service.

Related Books

Technical News - NHP Electrical

Technical News NHP Electrical

timer logic panel to evaluate the health of incoming supplies and control the circuit breakers v Motor operators or open/close coils controlled by the changeover controller w Mechanical interlocking mechanisms between circuit breakers to ensure the load is supplied by only one source at any time x Auxiliary switches and alarms to electrically indicate the circuit breaker status to the logic ...

SparkFun Inventor's Kit for Photon Experiment Guide

SparkFun Inventor s Kit for Photon Experiment Guide

The SparkFun Inventor's Kit for Photon, also known as the SIK for Photon, is the latest and greatest in Internet of Things kits. Whether you're a software developer just getting in to hardware, an electronics engineer learning software, or somewhere in between, this kit will help you get your projects hooked up to the Internet in no time. For an overview of the Photon RedBoard and a preview of ...

KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN OBAT DAN PEMANFAATANNYA DI ...

KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN OBAT DAN PEMANFAATANNYA DI

lebih lanjut nama latin/ilmiah ... buah-buahan dan obat-obatan juga banyak ... mulai dari sakit dalam arti fisik hingga sakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk

??? (Young-tsu Wong) ?????

 Young tsu Wong

A Paradise Lost: the Imperial Garden Yuanming Yuan (Honolulu:University of Hawaii Press , 2001). A Choice List of Outstanding Academic Titles, 2001. ????????????????????????????2004???????? ?????2005???????????2007? 5.?????????????????????? ...

Design Bibliography compiled by Yifan Li Fall 2014 Design ...

Design Bibliography compiled by Yifan Li Fall 2014 Design

Design Bibliography compiled by Yifan Li Fall 2014 Design Bibliography-English language sources 1) Imperial era Ancient Chinese Bridges. Beijing: Cultural Objects Press, 1957. Appelbaum, Stanley. Traditional Chinese Designs. New York: Dover Publications, 1987. Avril, Ellen B. East Meets West: Chinese Export Art and Design. Cincinnati, OH: Taft Museum, 1998. Belsky, Richard. "The Urban Ecology ...

The Building Blocks of a Ready Military

The Building Blocks of a Ready Military

The Building Blocks of a Ready Military: People, Funding, Tempo January 2017. 1 bipartisanpolicy.org Task Force on Defense Personnel Co-Chairs Leon Panetta Former Secretary of Defense Former Director of the Central Intelligence Agency Jim Talent Former Senator Member of the National Defense Panel Jim Jones Former National Security Advisor 32nd Commandant of the Marine Corps; General (ret.), U ...

VRQ Level 2 Extended Diploma in Ladies Hairdressing M O ...

VRQ Level 2 Extended Diploma in Ladies Hairdressing M O

Cutting guide Female razor cut video Female razor cut quiz Long graduation cut video Short graduation cut video Natural inversion guide Uniform layer cut video One length cut video Long length cut video Long graduated cut video VRQ Level 2 Extended Diploma in Ladies Hairdressing Advise and consult with clients Blow-dry and style hair Colour and ...

WILLIAM TED MAHAVIER - JIBLM.org

WILLIAM TED MAHAVIER JIBLM org

Undergraduate: Analysis I & II, Calculus for Business and Life Sciences, Calculus I, II, & III, College Algebra, Differential Equations I & II, Discrete Mathematics, Numerical Methods, Operations Research, Pre-Calculus I & II, Remedial Mathematics, Topology, Trigonometry, Elementary Investing, Geometry. Graduate: Differential Equations, Numerical Methods I & II, Ring Theory, To

Chapter -1 Nanomaterials General Introduction

Chapter 1 Nanomaterials General Introduction

Chapter 1 1 Chapter -1 Nanomaterials ... many potential industrial applications, such as separation science and catalytic processing, because of the enhanced chemical reactivity [5, 6]. For optical applications, a wide range of nanostructure-based optical sources that include high performance lasers to general illumination can be fabricated. These industrial requirements can be accomplished by ...

Operating Instructions LCD Television - UK Free TV

Operating Instructions LCD Television UK Free TV

Operating Instructions LCD Television ... DVB - Digital Video Broadcasting ... A 5 amp fuse is fitted in this mains plug.