Prof Univ Dr Dumitru Oprea Acasa Feaa Uaic-Books Pdf

Prof univ dr DUMITRU OPREA Acasa FEAA UAIC
20 Apr 2020 | 19 views | 0 downloads | 19 Pages | 908.70 KB

Share Pdf : Prof Univ Dr Dumitru Oprea Acasa Feaa Uaic

Download and Preview : Prof Univ Dr Dumitru Oprea Acasa Feaa Uaic


Report CopyRight/DMCA Form For : Prof Univ Dr Dumitru Oprea Acasa Feaa UaicTranscription

A Teza de doctorat, 1 Titlul ob inut Doctor, 2 Domeniul Contabilitate. 3 Titlul tezei Model de calcula ie a costurilor normate n condi iile prelucr rii. automate a datelor, 4 Data sus inerii tezei 22 aprilie 1986. B C r i capitole n c r i excluse suporturile de curs. Nr Titlul lucr rii Autori Editura Anul, crt apari iei. 1 Managementul evenimentelor speciale Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i 2016. personale organiza ionale interna ionale Gabriela Me ni. suport curs Marius Alexa, 2 Protec ia i securitatea informa iilor Edi ia Dumitru Oprea Ed Polirom Ia 2007. a II a revizuit i ad ugit, 3 Fonduri Europene pentru Rom nia n Dumitru Oprea Ed Sedcom Libris Ia i 2007.
perioada 2007 2013 Gabriela Me ni, 4 Proiectarea sistemelor informa ionale Dumitru Oprea Ed Univ Al I Cuza 2006. Florin Dumitriu Ia i, Gabriela Me ni, 5 Analiza sistemelor informa ionale Dumitru Oprea Ed Univ Al I Cuza 2005. Gabriela Me ni Ia i, Florin Dumitriu, 6 Protec ia i securitatea informa iilor Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i 2003. 7 Managementul proiectelor Teorie i cazuri Dumitru Oprea Ed Sedcom Libris Ia i 2001. 8 Protec ia i securitatea sistemelor Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i ISBN 2002. informa ionale 973 681 134 4, 9 Sisteme informa ionale pentru afaceri Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i ISBN 2002. Dinu Airinei 973 681 114 X, Marin Fotache, 10 Sisteme informa ionale pentru manageri Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i ISBN 2002.
Gabriela Me ni 973 681 129 8, 11 Analiza i proiectarea sistemelor Dumitru Oprea Ed Polirom Ia i ISBN 1999. informa ionale economice 973 683 348 8, Nr Titlul lucr rii Autori Editura Anul. crt apari iei, 12 CASE Proiectarea Asistat de Calculator a Dumitru Oprea Ed Universit ii Al I 1998. Sistemelor Informatice Florin Dumitriu Cuza Ia i, Gabriela Me ni. 13 Premisele i consecin ele informatiz rii Dumitru Oprea Graphix Ia i 1995. contabilit ii, 14 LOTUS 1 2 3 pentru MS DOS Dumitru Oprea Policromia Piatra 1995.
Dinu Airinei Neam ISBN 973 9210, 15 Aplica ii cu macrouri n LOTUS 1 2 3 Dumitru Oprea Policromia Piatra 1995. Dinu Airinei Neam ISBN 973 9210, Gabriela Me ni 01 6. Florin Dumitriu, 16 Premisele i consecin ele informatiz rii Dumitru Oprea Graphix Ia i 1994. contabilit ii, 17 Ini iere n Lotus 1 2 3 Dumitru Oprea Universitatea 1993. Al I Cuza Ia i, 18 Managementul ntreprinderilor mici i Costache Rusu coord Logos Chi in u 1993.
mijlocii Colectiv IPI, Colectiv UAIC, Dumitru Oprea. 19 Sistem interactiv de analiz economico Willi P v loaia Universitatea 1991. financiar Dumitru Oprea Al I Cuza Ia i, Silvia Petrescu. Constantin Cojocaru, 20 Modele de aplica ii pentru disciplina Ioan Andone Universitatea 1987. Prelucrarea electronic a informa iei Dumitru Oprea Al I Cuza Ia i. economice Dinu Airinei, 21 Aplica ii i modele la Bazele contabilit ii i Dumitru Rusu Universitatea 1985. Contabilitate Calcula ia costurilor coordonator Al I Cuza Ia i. Colectiv catedr, 22 Prelucrarea electronic a informa iei Toader Neagu Universitatea 1985.
financiar contabile Dinu Airinei Al I Cuza Ia i, COBOL Programare structurat Dumitru Oprea. M Paraschivescu, 23 Prelucrarea electronic a informa iei Toader Neagu Universitatea 1982. financiar contabile Programe COBOL Dumitru Oprea Al I Cuza Ia i. Marius Paraschivescu, Maria Filip, Tudorel F tu, C Lista articolelor publicate n reviste volume de specialitate. din ar sau str in tate, c 1 Lista articolelor ap rute n publica ii cotate ISI. 1 Sustaining Free Market Economic Education in a Transition Economy A. Romanian Experience International Journal of Public Administration Volume 27. Issue 11 12 2004 Print ISSN 0190 0692 Online ISSN 1532 4265 pp 917 929. autori Oprea D Bernier R E factor impact 1 655, 2 The Information System Documentation Another Problem of Project.
Management The Proceedings of International Business Information Management. Conference 6th IBIMA on June 19 20 and 21 2006 in Bonn Germany ISBN 0. 9753393 5 4 ISI Proceedings autori Oprea D Me ni G. 3 Issues and strategy for Agile Global Software Development Adoption The. Proceedings of the 3rd World Conference on Applied Economics and Development. AEBD 11 ISBN 978 1 61804 009 1 pp 37 42 ISI Proceedings June 2011. Iasi Romania autori Dumitriu F Oprea D Me ni G, 4 Globalization of the New Normal in Business Higher Education Proceedings. of Globalization and Higher education in Economics and Business Administration. IVth International Conference October 21 23 2010 Iasi Romania vol 1 ISBN. 978 973 703 550 9 pp 310 319 ISI Proceedings Oprea D Me ni G. Dumitriu F, 5 Big Questions on Big Data Revista de cercetare si interventie sociala Vol 55. december 2016 pp 112 128 factor de impact 0 424 Oprea D. c 2 Lista articolelor indexate n baze de date interna ionale i sau. recunoscute CNCSIS, Nr Titlul studiului sau Autori Revista sau volum Anul. crt articolului apari iei, 1 Agile Global Software Dumitriu F Proceedings of The 10th International 2011. Development Challenges Oprea D Conference on Informatics in. and Solutions Me ni G Economy Bucharest May 5 6 2011. Education Research Business, Technology organized by Economic.
Informatics Department The, Bucharest Academy of Economic. Studies ISBN 22471480 BDI, 2 Research projects and Me ni G Analele UAIC tiin e Economice 2011. Web 2 0 challengies and Oprea D ISSN 0379 7864 2011 pp 265 277. effects Dumitriu F indexed in REPEC EBSCO DOAJ, SCIRUS ECONIS ICAAP BDI. 3 The Long Way of Dumitru Oprea Revista Informatic Economic nr 2007. Knowledge Society 3 43 BDI, Nr Titlul studiului sau Autori Revista sau volum Anul. crt articolului apari iei, 4 Project Management Dumitru Oprea Revista Informatica Economic nr 4 dec.
Information System the Gabriela 40 ISSN 1453 1305 BDI 2006. Role and the Issues of Me ni, Implementation, 5 The Information Systems Dumitru Oprea Proceedings of International oct. and the Global Terrorism Gabriela Conference on The Impact of 2005. Me ni European Integration on the National, Economy Cluj Napoca 28 29. octombrie 2005 Editura Risoprint, ISBN 973 651 007 0. 6 Globalizarea i riscul Dumitru Oprea Fenomene i procese cu risc major la 2004. securit ii informa iilor scar na ional Editura Academiei. Rom ne Bucure ti ISBN 973 27, 2250 7 pp 57 79, 7 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 1 1999. sistemelor la cel al, obiectelor Alte metode, 8 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 2 1999.
sistemelor la cel al, obiectelor Concluzii, 9 Tipologia hackerilor Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 1 2 1998. 10 Metode de abordare a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 40 1998. sistemelor Opinii, 11 Metode de abordare a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 42 1998. sistemelor Alte opinii, privind clasificarea lor, 12 Metode de abordare a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 43 1998. sistemelor Caracteristici, 13 Metode de abordare a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 46 1998. sistemelor Modelele, fluxurilor de date, 14 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 46 1998.
sistemelor la cel al, obiectelor Opinii, 15 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 50 1998. sistemelor la cel al, obiectelor Defini ii, 16 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 51 1998. sistemelor la cel al, obiectelor Clasific ri, 17 De la ciclul de via al Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 52 1998. sistemelor la cel al, obiectelor Modele, 18 Tipologia hackerilor Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 50 1997. 19 Centrele informa ionale i Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 3 18 ianuarie 1996. utilizatorii finali, informatiza i I, 20 Centrele informa ionale i Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 4 25 ianuarie 1996.
utilizatorii finali, informatiza i II, Nr Titlul studiului sau Autori Revista sau volum Anul. crt articolului apari iei, 21 Securitatea Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 40 1996. comunica iilor I, 22 Securitatea Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 43 1996. comunica iilor II, 23 Protec ia i securitatea Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 12 23 martie 1995. informa iilor economice, 24 Particularit i ale Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 13 30 martie 1995.
securit ii sistemelor, informatice bazate pe, partajarea resurselor. 25 Vulnerabilitatea Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 15 13 aprilie 1995. securit ii sistemelor, microcalculatoare, 26 Pericole ce vizeaz Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 16 20 aprilie 1995. sistemele informatice, 27 Protec ia fizic a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 39 octombrie 1995. sistemelor informatice I, 28 Protec ia fizic a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 40 octombrie 1995. sistemelor informatice II, 29 Protec ia fizic a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 41 octombrie 1995.
sistemelor informatice, 30 Protec ia fizic a Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 42 noiembrie 1995. sistemelor informatice, 31 Birotica Moduri de Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. percepere Marin Fotache Nr 1 7 ian, 32 i totu i cu ce se ocup Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. birotica Marin Fotache Nr 3 21 ian, 33 Birotica Gestiunea Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. documentelor Marin Fotache Nr 6 11 feb, 34 Birotica Tratarea Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994.
mesajelor Marin Fotache Nr 9 25 feb, 35 Birotica Teleconferin ele Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. n sprijinul grupurilor de Marin Fotache Nr 11 18 mar. 36 Birotica Sprijinirea Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. grupurilor de lucru prin Marin Fotache Nr 13 1 apr. soft specializat, 37 Transferul electronic de Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. fonduri Marin Fotache Nr 15 15 apr, 38 Utilizatorul final Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatizat I Nr 24 16 iunie, 39 Utilizatorul final Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatizat II Nr 26 30 iunie, 40 C te ceva despre Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994.
sistemele informatice Nr 28 14 iulie, 41 Metode de amortizare a Dumitru Oprea Revista Finan e Credit Contabilitate 1994. mijloacelor fixe Emilian Nr 4 5, Nr Titlul studiului sau Autori Revista sau volum Anul. crt articolului apari iei, 42 Sistemul de fabrica ie Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 29 21 iulie 1994. Just In Time, Simplificarea calcula iei, costurilor I. 43 Sistemul de fabrica ie Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 34 25 august 1994. Just In Time, Simplificarea calcula iei, costurilor II.
44 Revizia sistemelor Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatice I, 45 Revizia sistemelor Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatice II, 46 Revizia sistemelor Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatice III, 47 Revizia sistemelor Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994. informatice IV, 48 Americanii re nva Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. managementul Nr 20 21 mai, 49 Managementul contabil Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993.
japonez I Nr 25 25 iunie, 50 Managementul contabil Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. japonez II Nr 26 1 iulie, 51 Cu ce ne informatiz m Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. Nr 31 6 august, 52 Utilizatori de calculatoare Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. Nr 35 3 sept, 53 Ce sunt tablet Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. computerele Nr 38 24 sept, 54 De ce cump r m Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993.
calculatoare Marin Fotache Nr 43 29 oct, 55 Cum ce i de la cine Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. cump r m Marin Fotache Nr 44 5 nov, 56 Implementarea Dumitru Oprea Tribuna Economic 1993. Nr 46 19 nov, 57 Calculatorul i costurile Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 28 1990. 58 Mobilitatea bilan ului Dumitru Oprea Analele tiin ifice ale 1991. contabil n condi iile Univ Al I Cuza Ia i Categ B, utiliz rii tehnicii de calcul. 59 O nou calitate a Dumitru Oprea Analele tiin ifice ale Univ Al I Cuza 1984. produselor informatice Ia i, financiar contabile, generat de factorul timp.
60 Noi aspecte Dumitru Oprea Studii i cercet ri economice vol 9 p 1983. metodologice de T Neagu II Univ Al I Cuza Ia i, realizare a sistemelor M Paraschives. informatice cu, 61 Informatique apliquee a Dumitru Oprea Analele tiin ifice ale Univ Al I Cuza 1982. la comptabilite et a la Ia i, gestion recenzie, 62 Perfec ionarea Toader Neagu Analele tiin ifice ale Universit ii 1980. Nr Titlul studiului sau Autori Revista sau volum Anul. crt articolului apari iei, program rii Dumitru Oprea Al I Cuza Ia i. calculatoarelor utiliz nd, tabelele de decizie, D Lista articolelor studiilor publicate n volumele unor.
manifest ri tiin ifice interna ionale recunoscute din ar i. str in tate cu ISSN sau ISBN, Nr Titlul articolului Autori Conferin a interna ional. crt i publica ia, 1 Models of Higher Dumitru Oprea Background Papers of University. Education The Vasile I an Governance A Key Effective Higher. Institutional Construction Education in Egypt Bibliotheca. and Re construction of Alexandrina Alexandria Egypt. the University in Romania march 2007, 2 The Information Systems Dumitru Oprea Cyber Crime to Cyber Terrorism. and the Global Terrorism Gabriela Me ni Amicus Books The Icfai University. Press India ISBN 81 314 1330, 3 Bologna Morgana Dumitru Oprea Actualitatea Academic la. Universitatea Bucure ti Nr I 26, Anul I IV 2007, 4 Construc ia Dumitru Oprea Actualitatea Academic An VI iunie.
institu ional a Vasile I an 2006 nr 2 ISSN 1582 4772 pp 10. Dumitru Oprea Tribuna Economic Nr 34 25 august 1994 44 Revizia sistemelor informatice I Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994 45 Revizia sistemelor informatice II Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994 46 Revizia sistemelor informatice III Dumitru Oprea Tribuna Economic 1994 47 Revizia sistemelor informatice IV

Related Books

DOK Projekt System PR 30 HVS A12 G2 FRA PR30HVS P1 Hilti

DOK Projekt System PR 30 HVS A12 G2 FRA PR30HVS P1 Hilti

Printed 10 11 2016 Doc Nr PUB 5301152 000 01 2 Fran ais Caract ristiquesproduit Laser rotatif PR 30 HVS A12 G n ration 02 N de s rie 1 5 D clarationdeconformit Nous d clarons sous notre seule et unique responsabilit que le produit d crit ici est conforme aux directives et normes en vigueur Une copie de la D claration de conformit se trouve en fin de la pr sente

DX5SM Hilti

DX5SM Hilti

DX5SM English en Fran ais fr Espa ol es Portugu s pt Printed 25 07 2016 Doc Nr PUB 5292662 000 00

Manuel d utilisation de l application Web ON Track Hilti

Manuel d utilisation de l application Web ON Track Hilti

Hilti ON Track est une solution qui assure la gestion et le suivi de tous vos quipements professionnels quel que soit le fabricant Ce logiciel apporte une tra abilit et une recherche ais es de vos quipements pour r duire les pertes une gestion simple et rapide

Firestop Documentation Manager hilti co uk

Firestop Documentation Manager hilti co uk

Hilti CFS DM Firestop Documentation Manager Instructions for use January 2016 CFS DM Firestop Documentation Manager CFS DM Firestop Documentation Manager page 2 Contents 3 START UP GUIDE 4 License users 5ypes of contractors Project Management T 6 Documentation options 7 Photos 2D plan QR code 8 Label Project layout 9 Sharing a project Create the first project 10 DESKTOP APPLICATION

Anchor Fastening Technology Manual Hilti

Anchor Fastening Technology Manual Hilti

Hilti HIT HY 170 mortar with rebar as post installed conn 1 February 12 2016

TE16 TE16 C TE16 M

TE16 TE16 C TE16 M

TE16 TE16 C TE16 M Bedienungsanleitung de Operating instructions en Mode d emploi fr Istruzioni d uso it Gebruiksaanwijzing nl Manual de instru es pt

A CATALOGUE 4 203 argexport com

A CATALOGUE 4 203 argexport com

Cat logo motor Perkins 4 203 Page N Perkins Engine 4 203 catalogue 1 www argexport com argexport intertursa com ar TAPA DE VALVULAS ROCKET COVER PAG PAGE N 22 PAG PAGE N 25 PAG PAGE N 16 TIMING GEAR AND CAMSHAFT PAG PAGE N 10 TIMING COVER PAG PAGE N 12 CONJUNTO EJE DE BALANCINES PAG PAGE N 4 PAG PAGE N 6 FILTRO DE ACEITE PAG PAGE N 8

Manual de Operaci n y Mantenimiento

Manual de Operaci n y Mantenimiento

Manual de Operaci n y Mantenimiento Motores Industriales 1104D Mech NK Motor NL Motor NM Motor Informaci n importante de seguridad La mayor a de los accidentes relacionados con la operaci n el mantenimiento o la reparaci n de este producto se deben a que no se observan las precauciones y reglas b sicas de seguridad Con frecuencia se puede evitar un accidente si se reconoce una

Perkins S rie 4000 Gaz en ligne

Perkins S rie 4000 Gaz en ligne

Des standards d assemblage et de qualit approuv s par Perkins associ s aux technologies de pointe ont t appliqu s la construction de votre moteur pour le doter d une puissance fiable et conomique Lire et m moriser les Mesures de s curit sur la page 2 Elles sont destin es v ous prot ger et doivent tre observ es en permanence Pour tre s r d utiliser les

GROUPES LECTROG NES CATERPILLAR

GROUPES LECTROG NES CATERPILLAR

Moteur PERKINS 403D 11G 403D 15G 404D 22G1 404D 22G 1103A 33G1 1103A 33TG1 1103A 33TG2 1104A 44TAG2 1104C 44TAG2 1006TAG 1006TAG2 1106 E66TAG4 1306C E87TAG4 1306C E87TAG4 1306C E87TAG4 Capacit r servoir en litres 45 45 45 45 161 219 219 219 227 349 349 418 350 350 350 Poids approximatif sec kg 2 329 521 387 580 447 641 450 654 827 991 917 1242 967 1340 1107 1440 1200

PERKINS 1100C picturesbase agripro com

PERKINS 1100C picturesbase agripro com

PERKINS 1100C IDIOMA 30 1 154K amp 30 1 155K incluido el sistema de ajuste 3116L002 4225442M1 4 5 movin orward ver L Recambios ara tores PERKINS Salvo errores o modificaciones Las otoraas y los datos tcnicos no son contractuales 5 Las reerencias de las pieas son a ttulo identificativo Visita nuestro sitio Web www bepcoparts com Las referencias originales tienen un prop sito