Portfolio Nederlands-Books Pdf

portfolio nederlands
05 Jun 2020 | 35 views | 0 downloads | 28 Pages | 4.04 MB

Share Pdf : Portfolio Nederlands

Download and Preview : Portfolio Nederlands


Report CopyRight/DMCA Form For : Portfolio NederlandsTranscription

Carolien de Boer Portfolio Nederlands,Opdracht 1 Leeslijst. 1 Bracke D 1996 Het uur nul Leuven Davidsfonds,psychologische roman. relaties aids afscheid,Kinder en Jeugdjury Vlaanderen 1998. 2 Beerten E 2005 Lopen voor je leven Amsterdam Querido. jeugdroman,vriendschap doorzettingsvermogen trauma. 3 Collins S 2014 De Hongerspelen Houten Unieboek,overleven dood jongeren.
4 Dieltiens K 2008 Candide Hasselt Amsterdam Clavis. derde deel trilogie,historische roman,middeleeuwen Brugge liefde. 5 Ekkers R 1986 Praten met een reiger Aartselaar A W Bruna Zoon. po ziebundel,po zie fauna flora overpeinzingen,6 Gaarder J 1995 Het geheim van de kaarten. Antwerpen Houtekiet Fontein,filosofische avonturenroman. filosofie zoektocht waarheid, 7 Green J 2005 Het grote misschien Rotterdam Lemniscaat. psychologische roman,zingeving internaat verliefdheid.
Carolien de Boer Portfolio Nederlands, 8 Haar J Ter 1973 De wereld van Beer Ligthart Kampen Callenbach. jeugdroman,blindheid hoop en moed ziekenhuisverblijf. Gouden Griffel 1974,9 Kwast E van der 2010 Mama Tandoori. Amsterdam Nijgh Van Ditmar,intercultureel jeugdroman. Indi migranten gezin,Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs DJP.
10 Loe E Muleum 2009 Muleum Breda De Geus,nieuw realisme roman. zelfmoordgedachten existenti le vragen dagboek,11 Moeyaert B 2013 De melkweg Wommelgem Van In. jeugdroman,lethargie gezin gemis,Boekenleeuw 2012, 12 Sterck M De 2009 De Hondeneters Amsterdam Querido. historische roman,WO I honden ontbering en ziekte,Gouden Uil 2011. 13 Tellegen T 2002 Brieven aan Doornroosje Amsterdam Querido. brievenbundel,verlangen liefde reizen, 14 Vrielinck J 2009 Zonnebloemenzee Wommelgem Van In.
jeugdroman,vriendschap verliefdheid opgroeien lot, Jeremy Thomas Prod en Cronenberg D Reg 1991 Naked Lunch. 20th Century Fox,gebaseerd op het boek van William Burroughs. Carolien de Boer Portfolio Nederlands,Opdracht 2 7 lectuurfiches. Het uur nul,Dirk Bracke, Ben het hoofdpersonage is een typische 16 jarige jongen die houdt. van een pintje drinken met zijn vrienden rondhangen op stap gaan. n van meisjes Hij wordt verliefd op Diana die twee jaar jonger is. dan hem Ze beginnen een relatie waardoor Ben zijn beste vriend Filip. een beetje uit het oog verliest Ook door Filips overstap naar hero ne. een harddrug verwatert de vriendschap Ben begint steeds meer te. sukkelen met zijn gezondheid Diarree bloedneuzen en bijna een. longontsteking doen de dokter vermoeden dat er iets meer aan de. hand is Bens wereld stort in als hij het verdict krijgt Ben is. seropositief Zijn relatie met zijn vriendin eindigt hierdoor abrupt en. ook de relatie met zijn vader wordt heel slecht omdat zijn vader hem. verwijt seropositief te zijn geworden door een homoseksuele relatie. Het verhaal speelt zich af in de moderne samenleving Het verhaal is. ondertussen 18 jaar oud en in die tijd ging je vaak sneller dood aan. aids Momenteel bestaat er nog altijd geen genezing maar kan men de. ziekte vaak afremmen Het boek beslaat een tijdspanne van 3 jaar en. wordt chronologisch verteld De hoofdstukken vormen een soort. dagboek omdat ze allemaal een datum kregen, Het hoofdthema is ziek worden en hoe onbezorgd de gemiddelde.
opgroeiende tiener hiertegenover staat, Het boek heeft me enorm verrast Voor mij was het echt de moeite. waard Ik kon het moeilijk neerleggen en heb het dan ook op n dag. uitgelezen Ik had verwacht dat het een zeer zwaarmoedig boek zou. worden Ik stond verbaasd van de daadkracht van het hoofdpersonage. nadat het zwaard van Damocles was gevallen Het belang van veilig. vrijen een thema bij jongeren wordt zonder met het vingertje te. wijzen goed meegegeven als boodschap Zonder ooit iets van deze. schrijver gelezen te hebben heeft het mij persoonlijk bijzonder. ge nteresseerd in de rest van mijn leeslijst Dus ik zou het mijn. leerlingen zeker aanraden omdat het hen dan hopelijk ook zou. motiveren om te lezen Het einde greep me niet echt bij de keel Bens. beslissing heeft me verbaasd en ik vind het jammer dat hij zo. Carolien de Boer Portfolio Nederlands, eenzaam is moeten sterven alhoewel ik zijn beslissing volledig. Wanneer Ben aids ontwikkelt ziet hij geen andere uitweg meer dan. zelfmoord te plegen Onlangs in 2014 is de leeftijdsgrens voor. euthanasie verdwenen en zou Ben hiervoor in aanmerking zijn. gekomen In deze discussie kwam vaak het argument naar voor dat. iemand van 18 nog niet bekwaam zou zijn over zijn eigen leven te. beslissen Wat zou jij doen in Bens situatie en ben je het ermee. eens oneens dat iemand van 18 euthanasie zou mogen krijgen De. leerlingen verwoorden hieromtrent hun eigen standpunt in een. klasgesprek,Carolien de Boer Portfolio Nederlands,De wereld van. Beer Ligthart,Jaap Ter Haar, Beer Ligthart wordt blind door een stom ongeluk met een. rondslingerende hark Van de ene op de andere dag staat heel zijn tot. dan toe gemoedelijke en eenvoudige leventje helemaal op zijn kop. Beer belandt gedurende een aantal weken in het ziekenhuis Beer. komt er al snel achter dat er door zijn verlies van zijn zicht een hele. nieuwe wereld is opengegaan Hij leert de andere pati nten en het. verplegend personeel op een hele andere manier kennen en staat. ondanks zijn pech enorm positief in het leven Wanneer Beer naar huis. vertrekt begint er een nieuw hoofdstuk in zijn leven Zijn familie en. vrienden doen heel erg hun best en ook ontluikt er een nieuwe. vriendschap tussen Beer en kneusje van de klas die Beer op een hele. nieuwe manier gaat appreci ren Uiteindelijk wordt er toch besloten. door Beers ouders en ook door hem dat Beer het beste af is op een. andere plek dan thuis, Het verhaal speelt zich af in Nederland het eerste deel in het.
ziekenhuis en daarna thuis Het is een modern verhaal dat in de jaren. zeventig is geschreven maar helemaal niet gedateerd is Het kon net. zo goed van 2014 zijn,Het hoofdthema van het boek is blindheid. De verwachting was dat het boek eerder een deprimerend gevoel zou. geven Maar dat bleek totaal niet het geval Voor mezelf is de vraag. Wat zou je erger vinden blind of doof worden nogmaals. beantwoord Het optimisme en de levensvreugde van het. hoofdpersonage is aanstekelijk Hij beseft dat hij niet de enige is die. pech kan hebben en dat er eigenlijk altijd mensen zijn die het nog. slechter hebben getroffen Samen met het hoofdpersonage kom je. erachter dat het uiterlijk inderdaad maar een omhulsel is en dat de. chte waardevolle mens hierachter schuilgaat Met je ogen gesloten. kan je deze mens dan vaak beter zien Ik vermoed dat voor een. heleboel jeugdige lezers deze invalshoek zal aanzetten tot nadenken. over de oppervlakkigheid van opvattingen die enkel tot uiterlijk. vertoon aanzetten Dat alleen al maakt het boek de moeite waard om. te lezen Bovendien is het heel vlot geschreven en is het een. ontspannend boek om te lezen ondanks misschien het zwaarwichtig. Carolien de Boer Portfolio Nederlands, De klas wordt in twee verdeeld De ene helft neemt plaats op een. stoel en wordt geblinddoekt De andere helft heeft een object vast wat. ze de andere laten voelen en laten raden Daarna keren we de rollen. om en laten we de eerste groep een gekozen emoties uitbeelden. zonder woorden aan de partner uit de andere groep De vraag is. achteraf welke groep had de moeilijkste opdracht en waarom Deze. opdracht moet je in een klasopstelling doen met voldoende open. ruimte De leerlingen krijgen hierdoor een inzicht in de manieren van. Carolien de Boer Portfolio Nederlands,De Melkweg,Bart Moeyaert. Het verhaal speelt zich af in De Melkweg een doodse straat Twee. broers de kleine Oskar en de al iets oudere Bossie vervelen zich. Samen met Geesje een buurmeisje verzinnen ze verhalen Vooral. het verhaal van Nancy Sinatra en haar hondje Jeckyll doet hun. fantasie op hol slaan Zowel de broers die hun moeder missen als. Geesje wiens tante terminaal ziek is willen op die manier even. ontsnappen aan de realiteit Wanneer op een dag Nancy haar hondje. niet meer uitlaat vragen ze zich wat er is gebeurd Ze proberen te. achterhalen wat er met de vrouw is gebeurd terwijl ze haar. helemaal niet kennen Ondertussen gaat het echte leven ook gewoon. zijn gangetje, Het verhaal speelt zich af in onze hedendaagse maatschappij en het. verhaal zelf loopt over slechts enkele dagen De kinderen hebben. een soort clubhuis in een oude fabriek van waaruit ze zicht hebben. op De Melkweg, Dood en afscheid komen aan bod De kinderen gaan daar allemaal.
anders mee om Ook de dynamiek tussen de kleine Oskar die. krampachtig bij zijn broer Bossie wil zijn terwijl ze hun moeder. moeten missen zorgt voor een hele leuke dimensie De recensie van. De Morgen op de achterflap vind ik heel toepasselijk een prachtig. intiem verhaal over een heel gewoon gezin dat elkaar even niet weet. Bij het lezen van de titel denk ik aan het heelal Toen ik jong was. vond het idee van het heelal beangstigend Iets zonder einde waar je. tot in de oneindigheid kan verdwalen gaf me een onaangenaam. gevoel Op de titel alleen afgaand leek het me een dan ook iets met. de ruimte te maken hebben Het verliezen van komt wel aan bod. dus ergens is de titel ook niet helemaal zo vergezocht. Het was leuk om tijdens het lezen te merken dat het over. doodgewone kinderen ging die doodgewone dingen doen Bart. Moeyaert weet met gewone verhalen een heel aparte sfeer te. scheppen Het verhaal op zich is niet erg volumineus en toch doet. het je enorm verder dromen, Om dit boek didactisch te verwerken zou ik een spreekoefening. houden Met behulp van een aantal voorbeeldwoorden moeten de. leerlingen aan n van hun medeleerlingen buurman buurvrouw. hun appreciatie wel of niet over het boek verwoorden Het is een. Carolien de Boer Portfolio Nederlands, woordenschatoefening want de woorden die ze moeten gebruiken. zijn voor hen nog vrij onbekend De te gebruiken woorden zijn. bijvoorbeeld nostalgisch stoutmoedig minachtend onthutsend. vermakelijk ondernemend fascinerend Door deze te gebruiken in. hun uitleg verwoorden ze hun mening over het boek en verruimen ze. hun woordenschat,Carolien de Boer Portfolio Nederlands. Candide is 16 jaar wanneer ze zoals reeds op voorhand besproken. door haar familie moet trouwen met een Brugse handelaar We. woont op dat moment nog in Spanje met haar Vlaamse. gezelschapsdame Thonijne Samen met een begeleider Jacob reizen. ze naar Brugge We volgen hen tijdens de reis Tegelijkertijd begint. het verhaal van Balder Balders ouders worden vermoord in hun. herberg Deze twee verhalen lijken op het eerste zicht niets met. elkaar te maken te hebben Uiteindelijk wordt het een heel spannend. verhaal waarbij politieke intriges en een liefdesverhaal door elkaar. Het verhaal begint eigenlijk met de reis vanuit Spanje Het verdere. verhaal speelt zich in het Brugge van eind 13de eeuw af. Het hoofdthema van het boek is voor mij het liefdesverhaal. Bovendien wordt het heel sterk historisch gekaderd waardoor het. een boeiende context meekrijgt, Ik had verwacht dat het boek over een gedwongen en ongelukkig. huwelijk zou gaan Ondanks de verwikkelingen met soms dodelijke. afloop die soms in het boek voorkomen vond het ik het achteraf een. positief boek Ook de liefde die Balder heeft voor zijn gehandicapt. broertje is hartverwarmend Indertijd kon men niet echt spreken van. gehandicaptenzorg Integendeel Zulke kinderen werden meestal. verwaarloosd of zelfs vermoord omdat de bevolking hier de hand. van de duivel in zag Candide toont bovendien doorheen het boek. dat ze een sterk karakter heeft ondanks haar jonge leeftijd Voor de. lezer is het leuk dat het verhaal met een positieve uitkomst eindigt. In het verhaal komen een aantal historische figuren en. gebeurtenissen voor Voor de les geschiedenis moeten ze een zelf. een tekst schrijven van ongeveer n A4 waarin ze meer uitleg. geven over deze persoon gebeurtenis Uiteraard wordt het boek als. bron gebruikt en nog 2 andere bronnen waarvan 1 een gedrukt. naslagwerk moet zijn De leerlingen mogen dit ook per twee doen en. krijgen hiervoor een lesuur ter beschikking waarbij ze ook naar de. bibliotheek kunnen gaan hiervoor Mogelijke onderwerpen zijn. Gwijde van Dampierre de Brugse metten het graafschap. Vlaanderen de Guldensporenslag de geschiedenis van Brugge en. haar lakenindustrie koning Filips IV van Frankrijk Slag bij Zierikzee. Carolien de Boer Portfolio Nederlands,Lopen voor je leven.
Els Beerten, Noor is achttien en loopt de marathon Gedurende deze loop denkt. ze na over het leven en over de fouten die ze al dan niet gemaakt. heeft De lezer vraagt zich of ze berhaupt deze marathon zou lopen. als ze bepaalde dingen niet zou meegemaakt hebben Hoe verder ze. loopt want de afstand wordt telkens meegegeven in het boek hoe. meer je erachter komt wat er allemaal tot geleid heeft dat ze nu zo. vastberaden is Haar ervaringen tijdens haar jeugd en tijdens het. trainen die ze heeft meegemaakt zijn ontroerend maar soms ook. heel erg pijnlijk Het lopen is voor haar een verwerkingsproces. Het echte verhaal gaat over Noor haar leven tot haar achttiende Het. wordt verteld door middel van flashback die afwisselend met haar. ervaring tijdens het lopen van die 42km worden verteld Het verhaal. speelt zich in de hedendaagse maatschappij ergens in ons land. De Hongerspelen Houten Unieboek 14 SF overleven dood jongeren 4 Dieltiens K 2008 Dat alleen al maakt het boek de moeite waard om te lezen Bovendien is het heel vlot geschreven en is het een ontspannend boek om te lezen ondanks misschien het zwaarwichtig thema De wereld van Beer Ligthart Jaap Ter Haar Carolien de Boer Portfolio Nederlands De klas wordt in twee verdeeld

Related Books

Procurement Procedure Manual Kempsey Shire

Procurement Procedure Manual Kempsey Shire

5 9 1 Page 1 of 27 KEMPSEY SHIRE COUNCIL PROCUREMENT PROCEDURE MANUAL Procedure 5 9 1 Policy No and title 5 9 Procurement Policy Procedure 5 9 1 Procurement Procedure Manual

PergolaIo noticeFrance 01112011

PergolaIo noticeFrance 01112011

les stores ext rieurs le portail et la porte du garage ou l clairage du jardin avec le syst me io homecontrol Echelonn s dans le temps ces quipements demeurent compatibles avec l installation existante gr ce la technologie io homecontrol qui garantit leur interop rabilit

8 Purchasing Receiving Storing and Issuing

8 Purchasing Receiving Storing and Issuing

CHAPTER 8 Purchasing Receiving Storing and Issuing 192 When managers complete a physical beverage inventory they know the amounts and value of all products on hand This information will be needed prior to determining what if any new products must be ordered Some nonbeverage items used in a bar may be inventoried regularly to determine when they must be reordered Examples include fruit

Groupe d action national Niveau de la MS au CM2 OCCE

Groupe d action national Niveau de la MS au CM2 OCCE

de voyage permet de partager l intimit du monde mais il participe l histoire personnelle de chaque auteur A travers diff rents techniques il entretient la richesse du regard nourrit la r flexion Michel Renaud Carnets de voyage du livre d artiste au journal de bord en ligne CRDP Auvergne 2005 o Un objet personnel m moriser conserver des traces tout au long d un

Tome 2 Maikresse72

Tome 2 Maikresse72

1 Transpose les phrases suivantes en faisant raconter Enzo et Th o Enzo et Th o rencontrent Arthur un ballon sous le bras qui leur dit Si vous voulez vous pouvez venir chez moi Ils lancent le ballon contre le mur de la maison puis ils mangent une glace Ensuite ils choisissent un jeu Ils gagnent et ils perdent chacun leur

LA MAISON VAN DOESBURG Site Internet de la Ville de Meudon

LA MAISON VAN DOESBURG Site Internet de la Ville de Meudon

Vue de l arri re de la maison atelier Van Doesburg vers 1930 A travers les poques de nombreux artistes ont travaill et habit Meudon inspir s par l atmosph re du lieu C est le cas du th oricien du mouvement De Stijl le plasticien et architecte Theo van Doesburg qui y a construit sa maison atelier entre 1929 et 1930

LE SANG DU MONDE

LE SANG DU MONDE

LE VOYAGE DE TH O LE SANG DU MONDE roman CATHERINE CL MENT DITIONS DU SEUIL 27 rue Jacob Paris VIe R imp Le Sang du monde 01 09 2009 16 24 Page 5

Le voyage de Th o

Le voyage de Th o

LE VOYAGE DE TH O 18 Extrait de la publication Que Th o f t un petit g nie n inqui tait pas grand monde Mais il tait fragile beaucoup trop fragile A toute vitesse M lina r ca pitulait A trois ans il avait eu une primo infection A sept ans une m chante scarlatine l avait durablement affaibli mais il en avait quatorze aujourd hui et c tait une vieille affaire A

Full Facepiece Respirator 6000 Series User Instructions

Full Facepiece Respirator 6000 Series User Instructions

Full Facepiece Respirator 6000 Series User Instructions for 3M Full Facepieces Small 6700 Small 07138 Medium 6800 Medium 07139 Large 6900 Large 07140 IMPORTANT Keep these User Instructions for reference 07138 07139 07140 are catalog numbers only NIOSH approved 3M Full Facepiece Small 6700 Medium 6800 Large 6900 This respirator has dual approval as a United States US

User s Manual GOTRONIK

User s Manual GOTRONIK

FY6800 Series User s Manual 11 Back Panel Overview The back panel of FY6800is as picture 1 2 below 4 BNC terminals on the left are DC coupling measuring terminals Trig FSK ASK PSK IN external sweep input VCO IN Synchronization output connector SYNC OUT and Synchronization input connector SYNC IN Then follows TTL output terminal USB terminal power