Panitikang Asyano Ng Mag Aaral Sa Filipino Draft-Books Pdf

Panitikang Asyano ng Mag aaral sa FILIPINO DRAFT
12 Nov 2019 | 1.2K views | 100 downloads | 277 Pages | 5.60 MB

Share Pdf : Panitikang Asyano Ng Mag Aaral Sa Filipino Draft

Download and Preview : Panitikang Asyano Ng Mag Aaral Sa Filipino Draft

Report CopyRight/DMCA Form For : Panitikang Asyano Ng Mag Aaral Sa Filipino DraftTranscription

Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas, Mga Manunulat. ROMULO N PERALTA, DONABEL C LAJARCA, ERIC O CARI O. AURORA C LUGTU, MARYGRACE A TABORA JOCELYN C TRINIDAD. SHEILA C MOLINA LUCELMA O CARPIO, JULIETA U RIVERA VILMA C AMBAT. Mga Taga Rebyu, REYNALDO S REYES, JOSELITO S GUTIERREZ.
JOSENNETH BRANIA, DRAFT, RODERIC P URGELLES, MAGDALENA O JOCSON. Mga Konsultant, DR ALTHEA ENRIQUEZ, DR JULIUS T GAT EB. March 24 2014, Language Editor, DR FLORENTINA S GORROSPE. Tagapangasiwa, LOLITA M ANDRADA, JOYCE DR ANDAYA. BELLA O MARI AS, JOSE D TUGUINAYO JR, CRISTINA S CHIOCO.
EVANGELINE CALINISAN, Inilimbag sa Pilipinas ng . Department of Education Instructional Materials Council Secretariat DepEd IMCS . Office Address 2nd Floor Dorm G Philsports Complex. Meralco Avenue Pasig City, Philippines 1600, Telefax 02 634 1054 or 634 107. Email Address imcsetd yahoo com, 2, Paunang Salita. Ang panitikan ay minanang hiyas na nagsisilbing tulay na nag uugnay. sa atin sa iba ibang kultura ng bansa sa daigdig Sa bawat pahina ng. panahong nagdaan nabubuksan din ang ating kamalayan at pag unawa sa. natatanging kontribusyon ng Panitikang Asyano sa daigdig ng mga alamat . maikling kuwento sanaysay dula tula pabula at iba pa . Sa masaklaw na paglalarawan ang Asya ay nagbigay rin ng malaking. ambag sa daigdig ng panitikan sa Pilipinas Kung gagalugarin natin ang. naging impluwensiya ng Panitikang Asyano sa ating mga Pilipino . masasabing hinulma nito ang malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan Sa. kabila ng napakaraming impluwensiya ng mga Asyano sa kulturang Pilipino . nanatili pa rin ang taglay at natatanging kakanyahan natin bilang mga. Pilipino tulad ng pagpapahalaga sa saloobin at pag uugali ng isang. DRAFT, katutubong Pilipino sa isip salita at kilos . Bago pa man dumating ang mga kanluranin ay mayroon na tayong. ugnayan sa Hapon India Tsina at Arabia at nagaganap ang pakikipag . ugnayang ito sa pamamagitan ng kalakalan paninirahan at pakikipag isa . Dahil dito maraming mga impluwensiya o minanang kultura natin ngayon ang. March 24 2014, nakaaapekto sa ating pamumuhay at kultura bilang mga Pilipino sa.
kasalukuyan , Ang Modyul sa Filipino sa Baitang 9 ang maglalantad sa iyo sa. makulay na panitikan ng Asya at makapagbibigay ng malinaw na pang . unawa sa iyong pagkakakilanlan bilang isang Asyano Ito ang durungawang. maghahatid sa iyong kamalayan sa kultura ng ating mga karatig bansa sa. Asya upang lubos na maunawaan ang kanilang kakanyahan at pagkalahi . Gagabayan ka ng Modyul na ito sa iyong paglalakbay at pagtuklas sa mundo. ng kaalaman , 3, TALAAN NG NILALAMAN, ARALIN I Mga Akdang Pampanitikan ng Timog Silangang Asya. Panimula, Panimulang Pagtataya, Aralin 1 1 Maikling Kuwento ng Singapore. Ang Ama, Anim na Sabado ng Beybleyd, Mga Pangatnig at Transitional Devices. Aralin 1 2 Alamat ng Thailand, Alamat ni Prinsesa Manorah.
Ang Buwang Hugis Suklay, Pang abay na Pamanahon, DRAFT. Aralin 1 3 Tula ng Pilipinas, Kultura Ang Pamana ng Nakaraan . Regalo ng Kasalukuyan at Buhay Kinabukasan, Sitti Nurhaliza Ginintuang Tinig at Puso ng Asya. Wastong Gamit ng Salitang Naglalarawan, Aralin 1 4 Sanaysay ng Indonesia. March 24 2014, Kay Estella Zeehandelaar, Kapag Lumaki Na.
Ang Kahalagahan ng Recycling, Mga Pang ugnay, Aralin 1 5 Dula ng Pilipinas. Tiyo Simon, Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos, Pandiwang Nasa Panaganong Paturol. Pangwakas na Gawain, ARALIN 2 Mga Akdang Pampanitikan ng Silangang Asya. Panimula, Panimulang Pagtataya, Aralin 2 1 Tanka at Haiku ng Hapon. Kaligirang Pangkasaysayn ng Tanka at Haiku, Estilo ng Pagkakasulat ng Tanka at Haiku.
Ponemang Suprasegmental, Aralin 2 2 Pabula ng Korea. Ang Hatol ng Kuneho, Nagkamali ng Utos, Modal, 4. Aralin 2 3 Sanaysay ng Taiwan, Ang Kababaihan ng Taiwan Ngayon at Noong. Nakaraang 50 Taon, Pagbibigay ng Kapangyarihan sa Kababaihang. Pilipino sa Pamamagitan ng Estadistikong Kasarian. Mga Pangatnig na nag uugnay ng magkatimbang, at di magkatimbang na yunit.
Aralin 2 4 Maikling Kuwento ng Tsina, Niyebeng Itim. Nagmamadali ang Maynila, Pagpapalawak ng Pangungusap Gamit ang Panuring. Aralin 2 5 Pabula ng Korea, Mongol Ang Pagtatagumpay ni Genghis Khan. Dahil sa Anak, Kohesiyong Gramatikal, DRAFT, ARALIN 3 Mga Akdang Pampanitikan ng Timog Kanlurang Asya. Panimula, Panimulang Pagtataya, Aralin 3 1 Epiko ng Hindu.
Rama at Sita, Nagkakaiba Nagkakapareho sa Maraming Aspekto. March 24 2014, Dalawang Uri ng Paghahambing, Aralin 3 2 Parabula ng Kanlurang Asya. Ang Talinghaga Tungkol sa May ari ng Ubasan, Parabula ng Banga. Pagpapakahulugang Semantika, Aralin 3 3 Elehiya ng Bhutan. Elehiya sa Kamatayan ni Kuya, Ang Mga Dalit Kay Maria.
Kung Tuyo na ang Luha Mo Aking Bayan, Pagpapasidhi ng Damdamin. Aralin 3 4 Sanaysay ng Israel, Usok at Salamin Ang Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran. Tilamsik ng Sining Kapayapaan, Ang Pamaksa at Pantulong na Pangungusap. Aralin 3 5 Nobela ng Saudi Arabia, Isang Libo t Isang Gabi. Mga Patak ng Luha, Pahayag na Nagbibigay ng Katuwiran sa Ginawi.
ng Tauhan, 5, DRAFT, March 24 2014, MGA AKDANG PAMPANITIKAN. NG TIMOG SILANGANG ASYA, 6, I PANIMULA, Sa Modyul 1 natin matutunghayan ang mga akdang pampanitikan. ng Timog Silangang Asya Inaasahan nating ang mga aralin sa modyul na. ito ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga mag aaral na. maintindihan ang iba pang kultura at pamumuhay ng mga tao sa mga. karatig bansa ng Pilipinas , Inaasahang pagkatapos ng Modyul na ito ang mga mag aaral ay. nakapagpapamalas ng pag unawa at pagpapahalaga sa mga akdang. pampanitikan ng Timog Silangang Asya sa tulong ng teknolohiya at mga. estratehiya na gagabay sa mga mag aaral sa higit na malalim at kapaki . pakinabang na pagkatuto , Nilalayon ng Modyul 1 na makagawa ang mga mag aaral ng isang. malikhaing panghihiyakat sa pamamagitan ng book fair at ilang. DRAFT, pamamaraan na kapaki pakinabang sa mga mag aaral sa mga susunod.
na mga modyul , Sa pagtalakay ng mga aralin gagabayan ang mga mag aaral na. masagot ang mga pokus na tanong na 1 Paano nakatutulong ang pag . aaral ng iba t ibang akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya sa. March 24 2014, pag unawa at pagpapahalaga sa mga akdang Asyano 2 Paano. nakatutulong ang gramatika at retorika para sa malalim na pagsusuri ng. mga akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya , Iba t ibang gawaing isahan at pangkatan ang inihanda para sa mga. mag aaral tulad ng pagbabasa at pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. at mga kolaboratibong gawain sa gramatika at retorika upang maging. interaktibo ang pagtalakay sa mga aralin Sa pamamagitan nito . inaasahan na ang mga kasanayang pampagkatuto ay malilinang sa mga. mag aaral pagkatapos ng talakayan sa Modyul 1 , 7. II PANIMULANG PAGTATAYA, PANGKALAHATANG PANUTO , 1 Isulat ang titik ng napili mong sagot .
2 Isulat sa iyong sagutang papel , 3 Bahagi ng pagsusulit ang pagsunod sa panuto . I Panuto Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot . 1 Ang mga pangatnig at transitional devices ay nakatutulong sa. A pagsusunod sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento . B Pagbibigay kahulugan sa konotasyon at denotasyon ng mga salita . C pagtukoy sa mga pangunahing tauhan sa maikling kuwento o alamat . D pagkilala kung kalian naganap nagaganap gaganapin ang kilos. DRAFT, o pangyayari , 2 Kapag ang maikling kuwento ay nakatuon sa pagkakabuo. ng mga pangyayari ito y mauuri bilang maikling kuwentong . A kababalaghan C pangtauhan, B katutubong kulay D makabanghay. March 24 2014, 3 Ang pangatnig na samantala ay ginagamit na . A panlinaw C pantuwang, B pananhi D panapos, 4 Ang tulang naglalarawan ng pagpapahalaga o pagkamuhi ng makata.
o may akda sa isang pook o pangyayari ay tinatawag na tulang . A mapang uroy C mapang aliw, B mapaglarawan D mapangpanuto. 5 Ang pang ugnay ay bahagi ng salitang , A Pangkayarian C pantukoy. B pananda D pangawing, 6 Kung ang sanaysay na di pormal ay tinatawag na personal na sanaysay . ang sanaysay na impersonal naman ay , 8, A naglalarawan C nangungutya. B pormal D nang aaliw, 7 Ang panagano ng pandiwa na nagsasaad ng katotohanan.
ng isang bagay o pangyayari ay tinatawag na , A pawatas C paturol. B pautos D pasakali, 8 Isang uri ng dulang nagtataglay ng malulungkot na pangyayari. subalit nagwawakas na masaya ang , A komedya C tragikomedya. B melodrama D trahedya, 9 Ang sining ng panggagaya sa tunay na kalikasan ng buhay. na kinatha upang itanghal at magsilbing salamin ng buhay ay ang . DRAFT, A kathambuhay C teatro, B dula D sarsuwela.
10 Simula nang natutong magsarili siya y naging responsableng bata . Ang pangungusap ay may pang abay na pamanahon na . March 24 2014, A walang pananda C may pananda, B payak na salita D inuulit. 11 Ang bawat bituin ay naging munting puting bulaklak na sadyang. napakatamis ng samyo noon ang kaniyang mga bulaklak ay. naging paborito ng mga tao pangkuwintas sa mga dalaga at bisita at. pang alay sa mga Santa tuwing may okasyon Anong salita ang maaaring. ipuno na magiging pananda ng pang abay na pamanahon . A Hanggang C Mula, B Kaya D Kapag, 12 Sa pagsusunod sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento . gumagamit tayo ng mga , A pantukoy C pandiwa, B pangatnig D pang abay. 9, 13 araw ng Linggo nagsisimba ang buong mag anak Ang salitang. nawawala sa pangungusap ay , A Kung C Sa, B Kapag D Simula.
14 Maituturing ang isang kuwento na alamat kapag, A naganap sa mga tanyag na lugar . B naglalaman ng makatotohanang pangyayari , C nagsasalaysay ng pinagmulan ng bagay o lugar . D naglalahad ng patunay sa pinagmulan ng mga bagay bagay . 15 Sa pangungusap na Si Sitti Nhuraliza ay may ginintuang tinig. at ginintuang puso ang salitang ginintuan ay , DRAFT. A nangangatuwiran C nag uugnay, B naglalarawan D nagsasalaysay. 16 Sa mga pangungusap na Nagugutom si Egay at Nagluto si Mulong ng. pansit Ano ang angkop na gamiting pang ugnay upang maging iisang. pangungusap ang mga nabanggit , March 24 2014, A kaya C subalit.
B palibhasa D datapwat, 17 Haba ng hair , Utak niya y puro air . Amoy mo ay wagas , Dapat ka ngang magtawas, Ang saknong na mula sa tulang isinulat ni Von Crisostomo Villaraza ay. halimbawa ng tulang , A mapagbiro C mapanghikayat. B mapaglarawan D mapang aliw, 18 Anong uri ng pang ugnay ang ginamit sa pangungusap na Ayon kay. Donna ang pagpapakahulugan sa pahayag ay malinaw . A pananda C pang ukol, B pangatnig D pantukoy, 10.
19 Ang dekonstruksyon ay isang paraan ng pag aanalisa ng teksto . Ang pangungusap ay halimbawa ng , A pangangatuwiran C pagkukuwento. B paglalahad D paglalarawan, 20 Aling pangkat ng pandiwa ang nasa panaganong paturol . A pinuhin anihin ihain, B kumanta tumalilis kumaripas. C gamitan asahan pag aralan, D natapos natatapos matatapos. 21 ni Rizal ang Noli at El Fili upang mapalaya ang Pilipinas sa mga. Espanyol Anong anyo ng pandiwa ang angkop na ipuno sa pahayag . DRAFT, A Nagamit C Ginamit, B Gagamitin D Kagagamit.
22 Ang patalastas o anunsiyo ay isang paraan ng komunikasyon. o pakikipagtalastasan na may layuning , March 24 2014. A maglarawan C mangaral, B manghimok D magpakilala. 23 Alin sa sumusunod na pandiwang paturol ang nasa perpektibong. katatapos , A kumaripas C katatayo, B kakalusong D pinagsabitan. 24 Ang lahat ay nagsasaad ng makatotohanang impormasyon maliban sa. , A naganap ang makasaysayang EDSA Revolution noong Pebrero 25 . 1986 , B taun taon ay dinadaanan ng hindi bababa sa dalawampung bagyo ang.
Pilipinas , C nakagagamot sa sakit sa ubo ang dahon ng oregano . D kung hindi tayo kikilos maaaring mauwi sa wala ang ating. pinaghirapan , 11, 25 Ang ngiti ni Ina ay patak ng ulan kung tag araw . Aang bata kong puso ay tigang na lupang uhaw na uhaw . Ang sinalungguhitang pahayag, ay nagpapahiwatig ng . A pagdurusa C kalutasan, B kaligayahan D kalungkutan. Para sa mga bilang 26 27, Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kaniyang mga luha at saka.
tumayo Mayroon siyang naisip Mula ngayon magiging mabuti na siyang. ama Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kaniyang amo sa. asawa na kiming iniabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat . DRAFT, 26 Mahihinuhang ang ama ay magiging , A matatag C matapang. B Mabuti D masayahin, 27 Maituturing na pang abay na pamanahon ang . March 24 2014, A magiging mabuti C mula ngayon, B nagdadalamhating ama D dinukot sa bulsa. Para sa mga bilang 28 29, Tapos po ako ng pagtuturo kaso wala pa ring mapasukan . Sabagay kahit magtuturo ka ngayon di mo kakayanin . Oo nga po e , Di mo ba kaya kahit yung tigtatatlong daan lang na kuwarto isang.
araw Hindi po talaga kaya e , Sige ipakita mo na itong papel sa opisina ng Social Services Doon. sa bandang kanan , Salamat po Maraming salamat , Kailangang magpanggap at magsinungaling mapunta lang si Rebo. maikling kuwento sanaysay dula tula pabula at iba pa Sa masaklaw na paglalarawan ang Asya ay nagbigay rin ng malaking ambag sa daigdig ng panitikan sa Pilipinas Kung gagalugarin natin ang naging impluwensiya ng Panitikang Asyano sa ating mga Pilipino masasabing hinulma nito ang malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan Sa kabila ng napakaraming impluwensiya ng mga Asyano sa kulturang

Related Books

Page 1 of 7 ForMyMercedes com

Page 1 of 7 ForMyMercedes com

Installation manual Comfort varioroof module Mercedes Benz SLK R171 LHD amp RHD Page 4 of 7 Turn it around and press the tabs on each side to release the special cover The tabs must be pressed outwards away from each other while lifting the cover sideways With the cover removed it will be possible to remove the cable plugs You must remove

CAN BUS Interface MERCEDES SLK R171 Bedienungsanleitung

CAN BUS Interface MERCEDES SLK R171 Bedienungsanleitung

MERCEDES SLK R171 Bedienungsanleitung Instruction manual Please read the attached instruction manual completely with great care and keep it This product meets the actual European and national directions The conformity was proved the respective documents and explanations are stored with the manufacturer All articles of our production line pass through a 100 check for your safety and

Personal data protection European Court of Human Rights

Personal data protection European Court of Human Rights

Factsheet Personal data protection Ben Faiza v France 8 February 2018 This case concerned surveillance measures taken against the applicantin a criminal investigation into his involvement in drug trafficking offences The applicant alleged that these measures both the installation of a geolocation device on his vehicle and the court order issued to a mobile telephone operator to

PERSONAL DATA SHEET FOR PERMANENT CHANGE OF STATION PCS

PERSONAL DATA SHEET FOR PERMANENT CHANGE OF STATION PCS

PERSONAL DATA SHEET FOR PERMANENT CHANGE OF STATION PCS ORDERS OVERSEAS 01 01 It is imperative that this Data Sheet be returned by the due date to allow this Headquarters PCAO time to request a portcall and area clearance if applicable If this Data Sheet cannot be returned by the due date contact PCAO asap TYPE OR PRINT CLEARLY NAME RANK SSN COMPLETE UNIT ADDRESS DAYTIME

Open Education enhanced by Web 2 0

 Open Education enhanced by Web 2 0

WS 3 Open Source Weblog for Personal Web Teaching Michael Goriany Internet lecturer and independent researcher A Angelika G ttl Strahlhofer WissensWert A WS 4 The WebQuest method a concept for self directed and internet based learning in schools Sonja Gerber K the Kollwitz Schule Bruchsal G WS 5 Creating multimedia enhanced e learning modules with open content EU pro ject Bazaar

Medicare Fraud amp Abuse Prevent Detect Report CMS

Medicare Fraud amp Abuse Prevent Detect Report CMS

Medicare Fraud amp Abuse Prevent Detect Report MLN Booklet Page 3 of 27 ICN MLN4649244 February 2019 TABLE OF CONTENTS CONT Compliance Programs for Physicians 17 Medicare Anti Fraud and Abuse Partnerships and Agencies 17 Health Care Fraud Prevention Partnership HFPP 17 Centers for Medicare amp Medicaid Services CMS 17

Open Source CMS Delivers Value PRWeb

Open Source CMS Delivers Value PRWeb

CNP Integrations is a Division of Creative Networks Protocol Inc 3 Locust Street Assonet MA 02702 MA Office 1 508 644 1553 MN Office 1 651 204 7086 RI Office 1 401 369 9440

A distributed CMS based on LAMP

A distributed CMS based on LAMP

A distributed CMS based on LAMP Mads Hvelplund lt mandrax diku dk gt Philippe Bonnet Advisor lt bonnet diku dk gt March 8 2006

10 Pitfalls of Open Source CMS Customer and Web Developer

10 Pitfalls of Open Source CMS Customer and Web Developer

2 10 Pitfalls of Open Source CMS Web Developers and Customers Perspective According to W3Techs1 approximately 90 percent of Alexa s 1 000 000 top ranked websites are running WordPress Joomla Drupal TYPO3 or other highly publicized open source CMS products At the first glance the situation may seem to be quite clear FOSS has beaten

God During the service let God speak to you After the

God During the service let God speak to you After the

Black History Observance 59 Gloria Patri Prayer and Choral Response Anthem 9 am 11 am The Cathedral Choir Hold Fast to Dr Scruggs has led the largest African American church organization in the nation with vision integrity structure and accountability A man of deep social consciousness Dr Scruggs is a member of the Board of Trustees at American Baptist College former

HATS OFF TO YOU LADIES Christian Publishers

HATS OFF TO YOU LADIES Christian Publishers

Hats Off to You Ladies A hat fashion show for a mother daughter banquet or tea 3 CAST OF CHARACTERS Narrator s One or two Model s One or two PRODUCTION NOTES This program may be used at any women s event Care has been taken to ensure that the language is inclusive to childless and single women as well as those who are married and mothers Some churches call these banquets or