Maklumat Latar Diri-Books Pdf

MAKLUMAT LATAR DIRI
19 Feb 2020 | 15 views | 0 downloads | 46 Pages | 365.89 KB

Share Pdf : Maklumat Latar Diri

Download and Preview : Maklumat Latar Diri


Report CopyRight/DMCA Form For : Maklumat Latar DiriTranscription

Harishon 6186 08,LATAR DIRI,Nama HARISHON BINTI RADZI 6186. Tarikh Lahir 26 Oktober 1967 Pulau Langkawi Kedah,Alamat Program Linguistik. Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik,Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 Bangi SELANGOR. Telefon Pejabat 03 89216541 013 2186545,Jawatan Sekarang Pensyarah DS52.
Tarikh Lantikan 5 Januari 1996,Harishon 6186 08,BAHAGIAN B PENYEDIAAN MAKLUMAT PENDIDIKAN. 1 KELAYAKAN AKADEMIK, KELAYAKAN SEKOLAH INSTITUSI UNIVERSITI GRED KELAS CGPA TAHUN. 1 SIJIL SEK MEN ASSUNTA PETALING Gred 1 1982,RENDAH JAYA SELANGOR. 2 SIJIL SEK MEN RAJA PEREMPUAN 1984,PELAJARAN IPOH PERAK. SIJIL TINGGI,KOLEJ SULTAN ABDUL,PELAJARAN 4P 1R 1986.
HAMID ALOR SETAR KEDAH,SARJANA UNIVERSITI KEBANGSAN 1992. MALAYSIA SELANGOR KELAS DUA ATAS,LINGUISTIK,5 SARJANA UNIVERSITY OF EAST ANGLIA LULUS. NORWICH ENGLAND 1996,LINGUISTIK,Harishon 6186 08,6 SEDANG MENYELESAIKAN. PENGAJIAN PHD DI PROGRAM,DOKTOR LINGUISTIK FSSK UKM. 2 KURSUS KURSUS PENDEK YANG DIIKUTI, 1 Kursus Kaedah Penyelidikan Anjuran UKM 16 November 5 Disember 1992.
2 Kursus Induksi Bil 5 97 Bilik Latihan Bahagian Pendaftar UKM 2 25 Oktober 1997. Anjuran UKM, 3 Bengkel Siri Wacana Pasca Siswazah Anjuran FSKK UKM 20 Mac 18 April 1998. 4 Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Kelab Rekreasi UKM Anjuran Pusat. Pembangunan Akademik UKM 9 12 April 2001, 5 Kursus Kaedah Penyelidikan dan Penulisan Untuk Penyelidik Muda Anjuran UKM 22. 23 Ogos 2001, 6 Kursus Pengunaan Pangkalan Data Korpus DBP Anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka. 24 Mac 2003, 7 Kursus PTK 4 Untuk P2 Universiti Kebangsaan Malaysia Anjuran Pusat Pembangunan. Akademik UKM di KRU 23 30 Jun 2004 Telah Lulus Aras 4. 8 Kursus Penyelidikan Kuantitatif Anjuran Unit Latihan UKM 23 25 Mac 2007. 9 Bengkel Semakan Kurikulum Baru MQF Anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan. Linguistik FSSK 28 Jun 2007, 10 Bengkel Sistem Kredit Mengikut Hasil Pembelajaran Anjuran Fakulti Sains Sosial dan.
Kemanusiaan UKM 30 Oktober 2007,Harishon 6186 08, 11 Bengkel Pencernaan dan Penjanaan Data Penyelidikan UKM SK 04 FRGS 0017. 2006 Anjuran Program Linguistik 10 12 Disember 2007. 12 Bengkel Penyediaan Soalan Anjuran Pusat Pembangunan Akademik 7 8 Februari. 13 Kursus Siri Web 2 0 Social Teknologi dan Sains Maklumat Anjuran Pusat Pembangunan. Akademik 19 Januari 2012, 14 Bengkel P P PPA Strategi Memotivasikan Pelajar Anjuran Pusat Pembangunan. Akademik 21 Februari 2012,3 KEANGGOTAAN BADAN IKHTISAS ILMIAH. 1 Ahli Seumur Hidup Persatuan Linguistik Malaysia Sejak 1992 sehingga kini. Nombor ahli SH 0078, 2 Ahli Majlis Persatuan Linguistik Malaysia 2010 2012. 3 Ahli Majlis Persatuan Linguistik Malaysia 2012 2013. 4 KURNIAAN DAN PENGHARGAAN BINTANG SURAT,KEPUJIAN PENGHARGAAN.
1 Skim Latihan Bumiputera SLAB September 1994 Oktober 1995. 2 Anugerah Perkhidmatan Terpuji bagi tahun 2002 Universiti Kebangsaan. 3 Skim Latihan Bumiputera SLAB Disember 2002 Jun 2006. Harishon 6186 08, 4 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2006 Universiti Kebangsaan. 5 KEMAHIRAN BAHASA,Pengucapan Tulisan,Fasih Sederhana Kurang. Dan Fasih dan,Lancar Kurang Baik Sederhana Kurang,Lancar Baik. 8 10 5 9 1 4 8 10 5 9 1 4,Bahasa Melayu 10 10,Bahasa Inggeris 7 7. Bahasa Arab 2 1,Bahasa Lain,6 BEBAN PENGAJARAN SEJAK DALAM JAWATAN SEKARANG.
Senarai Kursus yang Diajar,1 KETERAMPILAN BERBAHASA DAN KOMUNIKASI. 2 BAHASA MELAYU 1 DAN 2,3 SEJARAH LINGUISTIK,4 MORFOLOGI. 5 SINTAKSIS,6 LINGUISTIK DAN APLIKASI,7 LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI. 8 METODOLOGI PENYELIDIKAN,Harishon 6186 08,9 LARAS BAHASA. Senarai Beban Pengajaran Mengikut Sesi,Sesi Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil.
1995 Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MZ1123 SmSa 2 28 150. Tutoran MZ1123 SmSa 4 56 150,Sesi Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. 1996 Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MZ1113 SmSa 2 28 150. ML2374 SmSa 2 28 30,MZ1123 SmSa 2 28 150,ML2114 SmSa 2 28 70. MZ1113 SmSa 4 56 150,ML2374 SmSa 2 28 40,MZ1123 SmSa 4 56 150.
ML2114 SmSa 1 14 25,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MZ1113 SmSa 2 28 70. ML2114 SmSa 2 28 30,MZ1123 SmSa 2 28 70,ML2044 SmSa 2 28 35. Harishon 6186 08,MZ1113 SmSa 2 28 70,ML2374 SmSa 2 28 30. Tutoran MZ1123 SmSa 2 28 70,ML2114 SmSa 2 28 35,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil.
Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MZ1113 SmSa 2 28 60. ML2034 SmSa 2 28 45,MZ1123 SmSa 2 28 50,ML2044 SmSa 2 28 40. MZ1113 SmSa 2 28 65,ML2034 SmSa 2 28 4,Tutoran MZ1123 SmSa 2 28 65. ML2044 SmSa 2 28 40,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MMML2044 SmSa 2 28 38.
MMMZ1023 SmSa 2 28 60,MMML3194 SmSa 2 28 30,MMML3174 SmSa 2 28 32. MMML2044 SmSa 2 28 38,MMMZ1023 SmSa 2 28 60,MMML3194 SmSa 2 28 30. MMML3174 SmSa 2 28 32,Harishon 6186 08,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MMML3174 SmSa 2 28 30. MMML3194 SmSa 2 28 50,MMML2044 SmSa 2 28 55,MMML2034 SmSa 2 28 65.
Tutoran MMML3174 1 14 30,MMML3194 SmSa 2 28 50,MMML2044 SmSa 2 28 55. MMML2034 SmSa 2 28 65,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MMML3174 SmSa 2 28 45. MMML3194 SmSa 2 28 45,Tutoran MMML3174 SmSa 2 28 45. MMML3194 SmSa 2 28 45,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil.
Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah SKBL2053 SmSa 2 28 71. SKBL2063 SmSa 2 28 74,SKBL2163 SmSa 2 28 68,SKBL2053 SmSa 3 42 71. SKBL2063 SmSa 3 42 74,SKBL2163 SmSa 3 42 68,Harishon 6186 08. Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil,Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar. Kuliah SKBL2063 SmSa 2 28 65,SKBL1023 SmSa 2 28 60.
SKBL2163 SmSa 2 28 60,SKBL2063 SmSa 3 42 65,SKBL1023 SmSa 3 42 60. SKBL2163 SmSa 3 42 60,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah SKBL2063 SmSa 2 28 65. SKBL1023 SmSa 2 28 60,SKBL2163 SmSa 2 28 60,SKBL2063 SmSa 3 42 65. SKBL1023 SmSa 3 42 60,SKBL2163 SmSa 3 42 60,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil.
Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah SKBL2063 SmSa 2 28 35. SKBL1023 SmSa 2 28 32,SKBL2163 SmSa 2 28 45,Harishon 6186 08. Tutoran SKBL2063 SmSa 2 28 35,SKBL1023 SmSa 2 28 32. SKBL2163 SmSa 2 28 45,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,SKBP2034 SmSa 2 28 32.
Kuliah SKBL1223 SmSa 2 28 38,SKBL2163 SmSa 2 28 40. Tutoran SKBP2034 SmSa 2 28 32,SKBL1223 SmSa 2 28 38. SKBL2163 SmSa 2 28 40,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah SKBL1223 SmSa 2 28 36. SKBL 2033 SmSa 2 28 32,SKBL 2163 SmSa 2 28 37,SKBP 2034 SmSa 2 28 32.
SKBL1223 SmSa 2 28 36,SKBL 2033 SmSa 2 28 36,SKBL 2163 SmSa 2 28 36. SKBP 2034 SmSa 2 28 32, Senarai Beban Pengajaran Mengikut Sesi Program Luar Kampus. Harishon 6186 08,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah MZ1123 SmSa PJJ 8 16 150. ML2034 SmSa PJJ 8 16 40,ML2034 SmSa KYM 2 28 101,ML2034 SmSa KYM 2 28 117.
MZ1123 SmSa PJJ 150,ML2034 SmSa PJJ 40,ML2034 SmSa KYM 3 42 101. ML2034 SmSa KYM 3 42 117,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah ML3174 SmSa KYM 2 28 68. ML3174 SmSa KYM 3 42 68,Kod Kursus Peringkat Jumlah Jumlah Bil. Kursus Jam Minggu Jam Semester Pelajar,Kuliah ML3174 SmSa KYM 2 28 114.
MZ1023 SmSa PJJ 8 16 120,Tutoran ML3174 SmSa KYM 3 42 114. MZ1023 SmSa PJJ 120,Harishon 6186 08,7 BEBAN PENYELIAAN SEJAK DALAM JAWATAN SEKARANG. i PENYELIAAN LATIHAN ILMIAH, A Pelajar Siswazah Dalam Universiti Kebangsaan Malaysia. Bil Tajuk Tesis Nama Pelajar Tahun Hasil, 1 Analisis kesalahan Imbuhan Umaimah binti 2012 Siap. bahasa Melayu Oleh Pelajar Kamarulzaman,Asing di Institusi Pengajian.
Tinggi P55359, 2 Analisis Penukaran Kod Nabila binti Ibrahim 2012 Belum. Pelajar Persediaan Ke Luar Siap,Negara di Malaysia P57420. B Pelajar Prasisiwazah Dalam Universiti Kebangsaan Malaysia. Bil Tajuk Tesis Nama Pelajar Tahun Hasil,1 Eufemism Dan Litotes Noreha Shaari 1996 Siap. Penggunaan dan,Hubungannya Dengan 38765,Budaya Dan Pemikiran. Masyarakat Melayu,2 Pengaruh Faktor Premalatha Krisnasamy 1996 Siap.
Persekitaran Dan Faktor,Afektif Ke atas Penguasaan 38553. Bahasa Melayu Sebagai,Bahasa Kedua Di Kalangan,Pelajar Bukan Melayu Satu. Kajian Kes Di Sekolah,Menengah P Methodist,Harishon 6186 08. 3 Tahap Penguasaan Agila Themmedu 1996 Siap,Kemahiran Menulis Di. Kalangan Kanak Kanak 38517,Cacat Pendengaran Tahun 6.
Kajian Kes Di Sekolah,Rendah Khas Taiping Perak, 4 Laras Bahasa Iklan Satu Yap Yeong Sean 1997 Siap. Kajian Perbandingan Aspek,Morfologi Di Antara Iklan 44402. Untuk Golongan Dewasa,dan Golongan Kanak,5 Sikap Bahasa Golongan Haslinda Ali 1997 Siap. Remaja Di Singapura Satu,Kajian Di Kalangan 46238,Pelajar Pelajar Sekolah. 6 Bahasa Melayu Sebagai Wong Yean Len 1997 Siap,Penyampai Mesej Dalam.
Cenderamata 41590,7 Aspek Kinesik Dalam Deanna Tan Yu Mei 1997 Siap. Komunikasi Bukan Verbal,Di Kalangan Komuniti Cina 41419. 8 Bahasa Melayu Dan Zuraihan Binti Salleh 1997 Siap. Teknologi Maklumat,Harishon 6186 08, 9 Sajak Sajak T Alias Taib Samsiah bte Hassan 1998 Siap. Satu Tinjauan Dari Sudut, 10 Morfologi Dalam Bahasa Ahnizah Binti Arshad 1998 Siap. Iklan Kepentingannya,Dalam Menjelaskan Makna, 11 Aspek Morfologi Dan Fazihan bte Kamaruddin 1999 Siap.
Leksikal Dalam Pantun,Melayu Satu Kajian A66746,Terhadap Pantun Kanak. 12 Aspek Morfologi dalam Fauziaana bte Md 1999 Siap. Lagu Melayu Kajian Yusof,Terhadap Lagu Berentak,Etnik Kreatif A66745. 13 Aspek Morfologi dan Mohd Zainuzzaman bin 1999 Siap. Sintaksis Dalam Kad Abdullah Nawawi, 14 Aspek Morfologi dan Norisma Bt Chek Ismail 1999 Siap. Leksikal Dalam Dialek,Melayu Kedah Satu Kajian A66819. Di Sungai Petani, 15 Persepsi Guru Tentang Normah Binti Busu 2000 Siap.
Proses Pengajaran,Pembelajaran Melalui A65230,Kaedah Koperatif STAD.


Related Books

VQ-RANGE INSTALLATION AND OPERATING MANUAL PLEASE LEAVE ...

VQ RANGE INSTALLATION AND OPERATING MANUAL PLEASE LEAVE

The diagram shows the position and size of the holes required in the worktop. Ensure that whatever is used for the worktop is sturdy and rigid and not more than 900 mm high. A higher table makes it difficult to load the machine. Place peeler over the fixing holes and secure to the worktop using M8 screws (Not included)

Installation, Operating and Servicing Instructions Manual ...

Installation Operating and Servicing Instructions Manual

Lincat reserve the right to carry out any work under warranty, given reasonable access to the appliance, during normal working hours, Monday to Friday, 08:30 to 17:00. GUARANTEE This unit carries a comprehensive UK mainland 2 year warranty. The guarantee is in addition to, and does not diminish your statutory or legal rights.

Comparing three methods for measuring the movement of the ...

Comparing three methods for measuring the movement of the

laterally, both at a distance between 5-6 m to the capture volume. Since the detectable bow movements in the aiming phase are very small, the full optical zoom (20x) of the cameras was used. Four passive reflective ball markers (diameter 3 mm) were attached to wooden sticks and fixed to the sight bar (see Fig. 2). Prior to shooting, a special

i e n c e Lab S G r a d e s 6-1 k S c 0 l s - Weebly

i e n c e Lab S G r a d e s 6 1 k S c 0 l s Weebly

4. Controlling Variables D. Statement that sums up what you learn from an experiment 5. Observation E. Factor that is changed in an experiment 6. Data F. What the person performing the activity sees, hears, feels, smells, or tastes 7. Conclusion G. Keeping all variables the same except the manipulated variable D C F G B E A LABORATORY SKILLS

scottish highlands by rail

scottish highlands by rail

Edwardian-style Royal Scotsman, ... deposit. the product offered in this brochure includes a special w aiver ... ThE royal s coTsman scottish highlands by rail ...

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA ...

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA

hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing. Banyak orang yang telah berusaha sungguh-sungguh agar kelak dapat menjadi pemimpin, mereka menuntut ilmu setinggi mungkin. Belajar lebih banyak tentang masyarakat dan cara-cara mengorganisasi massa, bergabung ke

TPA & PAUD SANAYA - Tempat Penitipan Anak

TPA amp PAUD SANAYA Tempat Penitipan Anak

asumsi usaha penitipan anak (day care) yang disajikan ini adalah sebagai berikut: 1. Usaha dilakukan di rumah. sementara mengabaikan investasi untuk tanah dan bangunan, 2. Modal usaha seluruhnya berasal dari modal sendiri 3. Metoda penyusutan menggunakan metoda garis lurus 4. Pajak PPH dan PPN diabaikan. Investasi untuk peralatan

AUDITOR GENERAL

AUDITOR GENERAL

AUDITOR GENERAL 1993/94: R EPORT 2 Value-for-Mondy Audit MINISTRY OF ADVANCED EDUCATION, TRAINING AND TECHNOLOGY Accountability Relationship of the Ministry

A FAREWELL TALK FOR THE GRADUATE STUDENTS

A FAREWELL TALK FOR THE GRADUATE STUDENTS

A FAREWELL TALK FOR THE GRADUATE STUDENTS First, I am grateful to David Widmar and the others for the invitation to talk with you now. An invitation like this is one of the nicest things that students can ever offer a professor. For me it could be nicer only in the future, when you invite me to your talks, and tell me about what you have learned.

The Google File System

The Google File System

The Google File System Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung Google? ABSTRACT We have designed and implemented the Google File Sys-