Maarifa Ya Uislamu-Books Pdf

Maarifa ya Uislamu
08 Nov 2019 | 447 views | 2 downloads | 223 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Maarifa Ya Uislamu

Download and Preview : Maarifa Ya Uislamu


Report CopyRight/DMCA Form For : Maarifa Ya UislamuTranscription

Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu 4
Toleo la pili
Familia ya Kiislamu
Islamic Propagation Centre
Toleo la Kwanza 2004
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Hakimiliki 2008 IPC
Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu ya Nne
Wachapaji Wasambazaji
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Chapisho la kwanza 24 Februari 2004
Nakala 1000
Chapisho la pili 1 April 2008
Nakala 1000
Kimetayarishwa na Islamic Propagation Center
P O BOX 55105 simu 022 2450403
Usanifu wa kurasa na Jalada Islamic Propagation Center
ii
NENO LA AWALI
Shukurani zote njema zinamstahiki Allah s w aliye Bwana na Mlezi
wa walimwengu wote Rehema na Amani ziwaendee Mitume wake wote
pamoja na wale waliofuata mwenendo wao katika kuhuisha Uislamu
katika jamii
Tunamshukuru Alla s w kwa kutuwafikisha kutoa juzuu ya Nne ya
Maarifa ya Uislamu kwa Darasa la watu Wazima Masomo haya ya
Uislamu kwa watu wazima yamejikita katika Qur an na Sunnah ya
Mtume Muhammad s a w
Juzuu hii imekusudiwa kuwawezesha wasomaji kufahamu vyema
umuhimu wa ndoa lengo lake katika Uislamu pamoja na wajibu wa mume
na mke katika familia Imekusudiwa kuwawezesha wanandoa ikibidi
watalikiane kwa wema Imekusudiwa vile vile iwaelekeze Waislamu
namna ya kurithi au kurithishana Kiislamu Aidha juzuu hii huwaongoza
wasomaji kubaini hila na upogo uliomo katika kampeni za kudhibiti uzazi
Na zaidi inatarajiwa wasomaji waweze kuona zile haki heshima na hadhi
kubwa aliyonayo mwanamke katika Uislamu ambazo hazipati
mwanamke yeyote katika mifumo ya maisha ya kijahiliya
Hivyo basi baada ya wasomaji kuipitia juzuu hii kwa makini
inatarajiwa watakuwa mstari wa mbele kwenye harakati za kuhuisha
Uislamu katika jamii wakitumia neema ya mali nguvu vipawa na muda
aliowajaalia Allah s w kama walivyofanya Mitume na watu wema
waliotangulia
iii
YALIYOMO
Neno la Awali iii
Utangulizi vii
Sura ya kwanza 1
Ndoa ya Kiislamu 1
Maana ya Ndoa 1
Umuhimu wa ndoa 1
Kuchagua Mchumba 7
Mahari 14
Khutuba ya Ndoa 17
Kufunga Ndoa Kiislamu 19
Ndoa ya mke mmoja hadi wanne 23
Zoezi la Kwanza 29
Sura ya Pili 30
Wajibu katika Familia 30
Wajibu Mume kwa Mkewe 30
Wajibu wa Mke kwa Mumewe 36
Wajibu wa Wazazi kwa Watoto 46
Wajibu wa Watoto kwa Wazazi 56
Mipaka katika kuwatii Wazazi 58
Wajibu kwa Watumishi wa Nyumbani 60
Wajibu kwa Jamaa wa Karibu 62
Wajibu kwa Jirani 64
Wajibu kwa Mayatima 66
Wajibu kwa Maskini na Wasiojiweza 68
Wajibu baina ya Wakubwa na Wadogo 70
Zoezi la Pili 73
Sura ya tatu 74
Talaka na Eda 74
Maana ya Talaka 74
Talaka katika Uislamu 74
Suluhu Kati ya Mume na Mke 75
Haki ya kutaliki 78
Aina za Talaka 80
iv

.


Related Books

Maarifa ya Uislamu - manmudy.files.wordpress.com

Maarifa ya Uislamu manmudy files wordpress com

na ufikiaji wa lengo la kila nguzo ya Uislamu. Ili kufikia lengo kwa ufanisi , juzuu hii imegawanywa katika sura tano zifuatazo:-1. Shahada 2. Kusimamisha Swala 3. Zakat na Sadaqat 4. Swaumu 5. Hija na Umra. Katika Toleo hili la Pili, sura hizi zimeboreshwa zaidi, hasa katika eneo la kuonesha namna linavyofikiwa lengo la kila nguzo ya Uislamu ...

PRODUCT CATALOGUE - Tononoka Group

PRODUCT CATALOGUE Tononoka Group

price. As Africa opens more to economic development in trying to keep pace with the world, we are also diversifying from steel to plastic, paper and other projects. Tononoka Group is strategically located in Nairobi, Kenya, therefore having easy access to the Mombasa Port for export and import of materials, spares and machinery. It is in close ...

SAMSUNG TECHWIN SM400 Series - file.yizimg.com

SAMSUNG TECHWIN SM400 Series file yizimg com

SAMSUNG TECHWIN SM400 Series 4 5 Reliability & Throughput Modularity & Availability Simple & Easy Modularity & Availability Reliability & Throughput New Smart Platform The SM400 series machines realized the highest placement performance with two gantries by adopting the twin servo mechanism to the Y axis and flying vision to minimize the moving

Y) }}Y)))))v)Yv$ } YY )))Y{)) m ))' mYY } )){))YY v) ))))

Y Y v Yv YY Y m mYY YY v

E + + jn^]^,+-) ,+/) Z ...

Friday Afternoons Project One Dot AW3

Friday Afternoons Project One Dot AW3

The night is cold and dark Begging me to let her in the Here she is again little girl of rain Musical Explorations We can now reverse this process as the start of a composition activity. ACTIVITY Combine these ideas by asking the students to trace out these shapes with their hand while singing the song The Little Girl of Rain. PROJECT ONE DOT 10

Security Risk Analysis Tip Sheet: Protect Patient Health ...

Security Risk Analysis Tip Sheet Protect Patient Health

Security Risk Analysis Tip Sheet: Protect Patient Health Information Updated: March 2016 . Conducting or reviewing a security risk analysis to meet the standards of Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) Security Rule is included in the meaningful use requirements of the . Medicare and Medicaid EHR Incentive Programs. Eligible professionals must conduct or review a ...

Risk Assessment Tool and Guidance October 2011

Risk Assessment Tool and Guidance October 2011

the risk itself, services should have in place efficient assessment processes covering all areas of risk. The HSE has developed a Risk Assessment Tool to support this process. This tool should be applied uniformly to all processes where risk assessment is required e.g. health and safety risk assessment, risk assessment for the purpose

Regular School Term Program 2015 - 2016

Regular School Term Program 2015 2016

Diary of a Wimpy Kid/The Enormous Crocodile/The Magic Finger/The Giraffe, The Pelly and Me/The Magic Tree House Series/The Real Sleeping Beauty/The True Story of the 3 Little Pigs/The Princess Test/Riddles/The BFG/Alice in Wonderland/Sideways Stories from Wayside School 2 Fiction, Fables and Myths, Descriptive, Persuasive Letters,

Course offered under Skills Development Program, BARTI

Course offered under Skills Development Program BARTI

Certificate Course in Advance Animation & Film Making 6 months HSC Pass /Any Deg. 18-25 years Institute of Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai 14 Certificate Course in Retail 1 month HSC Pass 18-24 Days Future Sharp Skills Limited (Gondia and Gadchiroli) FOR HSC PASS Course offered under Skills Development Program, BARTI Sr. No ...

Endocrine System ppt - Mrs. Reece's Science Pages

Endocrine System ppt Mrs Reece s Science Pages

Endocrine System & Nervous System Comparing The Nervous System Endocrine System Impulses (electrochemical) that carry messages that travel from one cell to another cell. Telephone Radio Broadcast Chemicals (hormones) released that reaches almost every cell in the body. Made Up Of Nervous System Endocrine System Nerve cells (neurons) Glands