Maarifa Ya Uislamu-Books Pdf

Maarifa ya Uislamu
08 Nov 2019 | 736 views | 7 downloads | 223 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Maarifa Ya Uislamu

Download and Preview : Maarifa Ya Uislamu


Report CopyRight/DMCA Form For : Maarifa Ya UislamuTranscription

Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu 4
Toleo la pili
Familia ya Kiislamu
Islamic Propagation Centre
Toleo la Kwanza 2004
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Hakimiliki 2008 IPC
Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu ya Nne
Wachapaji Wasambazaji
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Chapisho la kwanza 24 Februari 2004
Nakala 1000
Chapisho la pili 1 April 2008
Nakala 1000
Kimetayarishwa na Islamic Propagation Center
P O BOX 55105 simu 022 2450403
Usanifu wa kurasa na Jalada Islamic Propagation Center
ii
NENO LA AWALI
Shukurani zote njema zinamstahiki Allah s w aliye Bwana na Mlezi
wa walimwengu wote Rehema na Amani ziwaendee Mitume wake wote
pamoja na wale waliofuata mwenendo wao katika kuhuisha Uislamu
katika jamii
Tunamshukuru Alla s w kwa kutuwafikisha kutoa juzuu ya Nne ya
Maarifa ya Uislamu kwa Darasa la watu Wazima Masomo haya ya
Uislamu kwa watu wazima yamejikita katika Qur an na Sunnah ya
Mtume Muhammad s a w
Juzuu hii imekusudiwa kuwawezesha wasomaji kufahamu vyema
umuhimu wa ndoa lengo lake katika Uislamu pamoja na wajibu wa mume
na mke katika familia Imekusudiwa kuwawezesha wanandoa ikibidi
watalikiane kwa wema Imekusudiwa vile vile iwaelekeze Waislamu
namna ya kurithi au kurithishana Kiislamu Aidha juzuu hii huwaongoza
wasomaji kubaini hila na upogo uliomo katika kampeni za kudhibiti uzazi
Na zaidi inatarajiwa wasomaji waweze kuona zile haki heshima na hadhi
kubwa aliyonayo mwanamke katika Uislamu ambazo hazipati
mwanamke yeyote katika mifumo ya maisha ya kijahiliya
Hivyo basi baada ya wasomaji kuipitia juzuu hii kwa makini
inatarajiwa watakuwa mstari wa mbele kwenye harakati za kuhuisha
Uislamu katika jamii wakitumia neema ya mali nguvu vipawa na muda
aliowajaalia Allah s w kama walivyofanya Mitume na watu wema
waliotangulia
iii
YALIYOMO
Neno la Awali iii
Utangulizi vii
Sura ya kwanza 1
Ndoa ya Kiislamu 1
Maana ya Ndoa 1
Umuhimu wa ndoa 1
Kuchagua Mchumba 7
Mahari 14
Khutuba ya Ndoa 17
Kufunga Ndoa Kiislamu 19
Ndoa ya mke mmoja hadi wanne 23
Zoezi la Kwanza 29
Sura ya Pili 30
Wajibu katika Familia 30
Wajibu Mume kwa Mkewe 30
Wajibu wa Mke kwa Mumewe 36
Wajibu wa Wazazi kwa Watoto 46
Wajibu wa Watoto kwa Wazazi 56
Mipaka katika kuwatii Wazazi 58
Wajibu kwa Watumishi wa Nyumbani 60
Wajibu kwa Jamaa wa Karibu 62
Wajibu kwa Jirani 64
Wajibu kwa Mayatima 66
Wajibu kwa Maskini na Wasiojiweza 68
Wajibu baina ya Wakubwa na Wadogo 70
Zoezi la Pili 73
Sura ya tatu 74
Talaka na Eda 74
Maana ya Talaka 74
Talaka katika Uislamu 74
Suluhu Kati ya Mume na Mke 75
Haki ya kutaliki 78
Aina za Talaka 80
iv

.


Related Books

Maarifa ya Uislamu - manmudy.files.wordpress.com

Maarifa ya Uislamu manmudy files wordpress com

na ufikiaji wa lengo la kila nguzo ya Uislamu. Ili kufikia lengo kwa ufanisi , juzuu hii imegawanywa katika sura tano zifuatazo:-1. Shahada 2. Kusimamisha Swala 3. Zakat na Sadaqat 4. Swaumu 5. Hija na Umra. Katika Toleo hili la Pili, sura hizi zimeboreshwa zaidi, hasa katika eneo la kuonesha namna linavyofikiwa lengo la kila nguzo ya Uislamu ...

Review of online gambling

Review of online gambling

1.17. This review, which took account of issues we have identified through our review of the sector and compliance activity, found four policy areas where we consider it necessary to enhance the regulatory framework for online gambling. We will consult on these four issues. In addition, there are five areas where we will carry out further work ...

Government Gaette taatskoerant

Government Gaette taatskoerant

2 FREE STATE SCHOOL OF NURSING Physical Address: Kolbe Avenue Willows BLOEMFONTEIN 9301 Official address The Principal Free State School of Nursing Private Bag X 205 BLOEMFONTEIN 9300 1. Southern Campus Pelonomi sub -campus Dr. J.S Moroka sub -campus 2. Northern Campus Bongani sub -campus Boitumelo sub -campus 3. Eastern Campus Mofumahadi Manapo Mopedi sub -campus Dihlabeng sub -campus 3 ...

Analysis of Urea in Petfood Matrices: Comparison of ...

Analysis of Urea in Petfood Matrices Comparison of

Urea is produced in the liver of mammals as an end- product of protein metabolism and excreted in urine. Hu-mans excrete up to 30 grams of urea per day in the urine [2]. Avian species (e.g. poultry) metabolize mainly uric acid (55% - 72%) and some urea in lower proportion (2% - 11%), the rest of protein metabolism product is ammonia

Excretion of Wastes and Pathophysiology - EOLSS

Excretion of Wastes and Pathophysiology EOLSS

Urea is the end product of protein catabolism and is synthesized primarily by the liver. Approximately one quarter of synthesized urea is metabolized in the intestine to carbon dioxide and ammonia. The ammonia thus generated returns to the liver where it is reconverted to urea. In the steady state, the level of blood urea nitrogen (BUN) is an

Beef Cattle Production, Management and Its Constraints in ...

Beef Cattle Production Management and Its Constraints in

beef cattle fattening practices and its constraints in and around Waliso. Primary data was collected from purposively selected 120 farmers that were engaged in beef cattle fattening business. The farmers were interviewed using pretested structured and semi structured questionnaire survey. Moreover, data was collected by personal observation and ...

The use of computer and video games for learning

The use of computer and video games for learning

of computer games for learning. Computer games can stimulate users and encourage the development of social and cognitive skills, but frequent use can exacerbate negative psycho-social tendencies, be addictive and have health implications. This review of the literature about the use of computer and video games for learning

Mental Health Care in Settings Where Mental Health ...

Mental Health Care in Settings Where Mental Health

Mental Health Care in ... in Settings Where Mental Health Resources Are Limited An Easy ... interventions in mental health care. Efforts have been made to con rm the ...

The Benefits of Active Video Games for Educational and ...

The Benefits of Active Video Games for Educational and

serious games and educational computer games in the school practice (e.g., Tobias, Fletcher, Dai, & Wind, 2011; Vogel et al., , 2012) and the educational potential of commercial video games has increasingly become a subject for discussion and research. Different papers describe the educational advantages and disadvantages of video games in

ANALISI DEGLI ERRORI DI ESTRAZIONE DI MINUZIE IN IMPRONTE ...

ANALISI DEGLI ERRORI DI ESTRAZIONE DI MINUZIE IN IMPRONTE

di impronte su cui e ettuare le analisi e vengono confrontate le prestazioni di due diversi algoritmi di estrazione. Il Capitolo 3 e il Capitolo 4 si occupano nello speci co degli approcci utilizzati e dei metodi sviluppati per migliorare i risultati di uno dei due algoritmi. In ne nel Capitolo 5 sono tratte alcune conclusioni sul lavoro svolto ...