Leerlijn Basisvaardigheden Ict Deelgebied 1 De Computer-Books Pdf

Leerlijn basisvaardigheden ICT Deelgebied 1 De computer
17 Apr 2020 | 24 views | 0 downloads | 32 Pages | 899.20 KB

Share Pdf : Leerlijn Basisvaardigheden Ict Deelgebied 1 De Computer

Download and Preview : Leerlijn Basisvaardigheden Ict Deelgebied 1 De Computer

Report CopyRight/DMCA Form For : Leerlijn Basisvaardigheden Ict Deelgebied 1 De ComputerTranscription

ICT leerlijnen, 1 Inleiding, 1 1 Doel en opdracht, Doel Het opzetten van een doorlopende leerlijn basisvaardigheden ICT vanaf leerjaar 1 2 tot en. met groep 8, Deelgebied De computer bedienen, Opdracht Geef voor je eigen leerjaar aan welke basisvaardigheden ICT worden aangeleerd met. behulp van welke softwareprogramma s lesopdrachten e d Worden de leerlingen deze genoemde. vaardigheden aangeleerd, Uitgangspunt Deze leerlijn is geen leerplan Het is een leidraad waarin de ICT basisvaardigheden in. een aantal leerdoelen zijn omgezet De school streeft ernaar dat bepaalde basisvaardigheden door. alle leerlingen zijn verworven, In de praktijk komen de doelen echter niet in een apart programma of in een soort vak aan bod Ze. zitten veeleer verweven in het aanbod van verschillende leergebieden. Bron Deze leerlijnen zijn voorstellen die door de ICT werkgroep VVKBaO Vlaams Verbond van het. Katholiek Basisonderwijs Belgi zijn samengesteld, Status Rapportage Discussiestuk.
1 2 Het gebruikte model, 1 3 Verklaring van de symbolen in het gebruikte model. 2 Analyse van de per Leerjaar ingeleverde overzichten. 3 Overzichten per leerjaar, 3 1 Leerjaar 1 2, CB1 Begrippen Komen aan bod als de kinderen achter de computer zitten Er wordt nog niet in alle klassen een les gegeven waarin. deze begrippen behandeld worden Dit is wel een toekomstdoel. CB2 Startknop In de klassen is dit nog te verschillend vanwege de lange opstarttijd wordt dit vaak s ochtends vroeg gedaan. CB3 Muispijl bewegen In n van de computer programma s maatwerk etc van de onderbouw wordt deze vaardigheid veel geoefend. CB4 Selectief aanklikken Ook deze vaardigheid komt bij n van de computer programma s aan de orde. CB5 Dubbelklikken Er zijn verschillende leerzame spelletjes zowel op de computer als op het internet beschikbaar waarbij deze. vaardigheid wordt beoefend, CB6 Slepen Ook deze vaardigheid komt bij n van de computer programma s aan de orde. CB7 Muisvorm Dit ervaren de kinderen doordat het pijltje een handje wordt en ze dan pas wat kunnen doen. CB15 Afsluiten De kleuters leren hoe ze zelf een programma af kunnen sluiten zodat deze weer op het bureaublad staat. Bij al deze doelen is nog geen eenduidigheid binnen de kleuterbouw Ieder doet het wel maar er is niet afgesproken hoe hoe vaak en wanneer. Deze afspraken kunnen het beste kort gesloten worden met het hele team van de onderbouw. Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden. Ga5 In een toepassing de helpfunctie kunnen P1 De begrippen toetsenbord muis beeldscherm. raadplegen cd rom printer kunnen gebruiken, Ge3 Inzien dat de computer ook kan gebruikt M1 De muis kunnen bewegen zodat de muiscursor. worden voor het afspelen van audio cd s en zich gericht over het scherm verplaatst. M2 Gericht selecteren met de muis, M3 Gericht met de muis kunnen slepen door linker.
muisknop ingedrukt te houden, M4 Weten dat de cursor verschillende vormen kan. M5 Weten welke handelingen kunnen verricht, worden met de verschillende vormen van de. T10 Escape toets doelgericht kunnen gebruiken, A2 Hardware en software met zorg hanteren B1 Een snelkoppeling op het bureaublad. doelgericht kunnen gebruiken om een, programma te starten of een document te. A4 Aandacht voor de ergonomische aspecten Ge1 Educatieve software kunnen openen en sluiten. Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden. Ga5 In een toepassing de helpfunctie kunnen P1 De begrippen toetsenbord muis beeldscherm P2 Een Pc en zijn randapparaten op een correcte. raadplegen cd rom printer kunnen gebruiken manier kunnen aan uitzetten. Ge3 Inzien dat de computer ook kan gebruikt M1 De muis kunnen bewegen zodat de muiscursor T1 Het alfanumerieke klavier kunnen gebruiken. worden voor het afspelen van audio cd s en zich gericht over het scherm verplaatst. M2 Gericht selecteren met de muis T2 Het numerieke klavier kunnen gebruiken. M3 Gericht met de muis kunnen slepen door linker T9 Enter toets doelgericht kunnen gebruiken. muisknop ingedrukt te houden, M4 Weten dat de cursor verschillende vormen kan T14 Pijltjestoetsen doelgericht kunnen gebruiken.
M5 Weten welke handelingen kunnen verricht Gg1 De mogelijkheden van enkele tekenpakketten. worden met de verschillende vormen van de verkennen en kunnen gebruiken. T10 Escape toets doelgericht kunnen gebruiken Ge2 Tijdens een sessie met educatieve software. getallen woorden en eenvoudige zinnen kunnen, intikken verbeteren. A2 Hardware en software met zorg hanteren B1 Een snelkoppeling op het bureaublad Ge4 Met een softwarepakket constructies bouwen. doelgericht kunnen gebruiken om een, programma te starten of een document te. A4 Aandacht voor de ergonomische aspecten Ge1 Educatieve software kunnen openen en sluiten. 2 2 Leerjaar 3, Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden. Ga5 In een toepassing de helpfunctie kunnen P1 De begrippen toetsenbord muis beeldscherm P3 Een USB kunnen insteken en uitnemen. raadplegen cd rom printer kunnen gebruiken, Ge3 Inzien dat de computer ook kan gebruikt P2 Een PC en zijn randapparaten op een correcte P4 Een cd rom kunnen insteken en uitnemen. worden voor het afspelen van audio cd s en manier kunnen aan uitzetten. M1 De muis kunnen bewegen zodat de muiscursor M6 Klikken en dubbelklikken met de muis. zich gericht over het scherm verplaatst, M2 Gericht selecteren met de muis T1 Het alfanumerieke klavier kunnen gebruiken.
M3 Gericht met de muis kunnen slepen door linker Ge2 Tijdens een sessie met educatieve software. muisknop ingedrukt te houden getallen woorden en eenvoudige zinnen kunnen. intikken verbeteren, M4 Weten dat de cursor verschillende vormen kan. A2 Hardware en software met zorg hanteren M5 Weten welke handelingen kunnen verricht. worden met de verschillende vormen van de, A4 Aandacht voor de ergonomische aspecten T2 Het numerieke klavier kunnen gebruiken. T9 Enter toets doelgericht kunnen gebruiken, T10 Escape toets doelgericht kunnen gebruiken. T14 Pijltjestoetsen doelgericht kunnen gebruiken, Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden. B1 Een snelkoppeling op het bureaublad, doelgericht kunnen gebruiken om een.
programma te starten of een document te, Gg1 De mogelijkheden van enkele tekenpakketten. verkennen en kunnen gebruiken, Ge1 Educatieve software kunnen openen en sluiten. Ge4 Met een softwarepakket constructies bouwen, 2 3 Groep 4. Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden. P1 De begrippen toetsenbord muis beeldscherm P2 Een PC en zijn randapparaten op een correcte T3 Shift toets gebruiken voor hoofdletters. cd rom printer kunnen gebruiken manier kunnen aan uitzetten. M1 De muis kunnen bewegen zodat de muiscursor P3 Een USB kunnen insteken en uitnemen T4 Shift toets gebruiken om selectie opeenvolgend. zich gericht over het scherm verplaatst te vergroten. M3 Gericht met de muis kunnen slepen door linker P4 Een cd rom kunnen insteken en uitnemen T5 Shift Lock toets gebruiken om een reeks. muisknop ingedrukt te houden hoofdletters na mekaar in te toetsen. M4 Weten dat de cursor verschillende vormen kan M2 Gericht selecteren met de muis T6 AltGr toets gebruiken voor speciale tekens. M5 Weten welke handelingen kunnen verricht M6 Klikken en dubbelklikken met de muis T11 Backspace toets doelgericht kunnen gebruiken. worden met de verschillende vormen van de, T10 Escape toets doelgericht kunnen gebruiken T1 Het alfanumerieke klavier kunnen gebruiken T12 Delete toets doelgericht kunnen gebruiken. B1 Een snelkoppeling op het bureaublad T2 Het numerieke klavier kunnen gebruiken T17 De spatiebalk kunnen gebruiken. doelgericht kunnen gebruiken om een, programma te starten of een document te.
Ga5 In een toepassing de helpfunctie kunnen T9 Enter toets doelgericht kunnen gebruiken B2 De Start knop doelgericht kunnen gebruiken. raadplegen, Ge1 Educatieve software kunnen openen en sluiten T14 Pijltjestoetsen doelgericht kunnen gebruiken B3 Doelgericht door het Start menu kunnen. Wat vooraf ging Uitdiepen Nieuw aan te bieden Eventueel voor te bereiden Ga5 In een toepassing de helpfunctie kunnen raadplegen P1 De begrippen toetsenbord muis

Related Books

Building Strong Family Relationships Amazon S3

Building Strong Family Relationships Amazon S3

Building Strong Family Relationships 2 Use I messages rather than You messages when talking I messages are more difficult because they require us to be clear about our own thoughts and feelings They however increase the chances that our message will be heard and decrease the chances that a fight will begin I don t like all this fighting It upsets me to see the two of

MARKET RESEARCH HAIR EXTENSION divality

MARKET RESEARCH HAIR EXTENSION divality

6 Newly released hair extension statistics reveal that almost 90 of women who wear extensions keep them a secret from friends and family The research undertaken by Hairtrade com discovered that over a third of women

V amp A Archive Research Guide Donors collectors and dealers

V amp A Archive Research Guide Donors collectors and dealers

de Mozzi and some of its contents to the Florence City Council and it opened as a museum the following year Stefano Bardini in the V amp A Archive Nominal file Stefano Bardini MA 1 B359 1 2 Central Inventory registers MA 30 130 148 150 153 54 170 amp 249 Pr cis of the Board minutes of the Science and Art Department 1884 87

Parallel Execution with Oracle Database

Parallel Execution with Oracle Database

2 WHITE PAPER Parallel Execution with Oracle Database PURPOSE STATEMENT This document provides an overview of features and enhancements included in the Oracle Database It is intended solely to help you assess the business benefits of upgrading and to plan your I T projects DISCLAIMER This document in any form software or printed matter contains proprietary information that is the

Database PL SQL Language Reference Oracle

Database PL SQL Language Reference Oracle

Oracle Database Database PL SQL Language Reference 12c Release 2 12 2 E85773 04 January 2019

VLDB and Partitioning Guide Oracle

VLDB and Partitioning Guide Oracle

Oracle Database VLDB and Partitioning Guide 12c Release 1 12 1 E41057 12 July 2016

Encryption and Redaction in Oracle Database 12c with

Encryption and Redaction in Oracle Database 12c with

Encryption and Redaction in Oracle Database 12c with Oracle Advanced Security OR ACL E WH IT E P AP E R MA RC H 20 17 0 ENCRYPTION AND REDACTION IN ORACLE DATABASE 12C WITH ORACLE ADVANCED SECURITY Table of Contents Introduction 1 Preventing Database Bypass with Encryption 2 Oracle Advanced Security Transparent Data Encryption 2 Protecting Sensitive Data Using TDE Column Encryption 3

The Complete Reference GBV

The Complete Reference GBV

XVI Oracle Database 12c TheCompleteReference OuterJoins 247 Pre Oracle9 Syntax for OuterJoins 247 Current Syntax for OuterJoins 249 Replacing NOTIN with an OuterJoin 251 Replacing NOTINwith NOTEXISTS 252 Natural andInnerJoins 253 UNION INTERSECT andMINUS 254 INSubqueries 257 Restrictions on UNION INTERSECT andMINUS 258 14 SomeComplex Possibilities 259 ComplexGroupings 260

Oracle Database 12c Enterprise Edition

Oracle Database 12c Enterprise Edition

Oracle Database 12c Enterprise Edition Guidance Supplement Evaluation Assurance Level EAL EAL2 Doc No 1932 000 D105 Version 1 2 6 March 2017 Oracle Corporation 5000 Oracle Parkway Redwood Shores California 94065 Prepared by EWA Canada 1223 Michael Street Suite 200 Ottawa Ontario Canada K1J7T2 Oracle Database 12c Enterprise Edition Guidance Supplement Doc No 1932 000 D105 Version

Oracle Database 12c The Complete Reference

Oracle Database 12c The Complete Reference

Oracle TIGHT Oracle Database 12c The Complete Reference BRYLA 180175 8 Blind folio ii About the Authors Bob Bryla is an Oracle 9i 10g and 11g Certified Professional with more than 20 years of experience in database design database application development training and Oracle database administration He is the primary Oracle DBA and database systems engineer at Epic in Verona

Solenoid Valves sp salesmrc com

Solenoid Valves sp salesmrc com

SERVICE AND OPERATING MANUAL Solenoid Valves The interfaceable solenoid kits offer easy on off operation of air driven OH 44902 USA 419 524 8388 Fax 419 522 7867 svsm rev0120 Solenoid Valves Page 2 Solenoid Kit Selection Before installing the Solenoid Kit make certain it is compatible with your specific pump model and voltage 894 001 000 894 002 000 894 003 000 894 004 000 Fit