Isi Kandungan Ippbm Gov My-Books Pdf

ISI KANDUNGAN ippbm gov my
11 Dec 2019 | 136 views | 1 downloads | 28 Pages | 776.97 KB

Share Pdf : Isi Kandungan Ippbm Gov My

Download and Preview : Isi Kandungan Ippbm Gov My

Report CopyRight/DMCA Form For : Isi Kandungan Ippbm Gov MyTranscription

i Kertas cadangan ini bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan Program. 3K Belia Berisiko di bawah konsep perkongsian pintar smart partnership. dengan pelbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan kepimpinan. kemahiran dan keusahawanan khusus untuk belia belia berisiko. 2 LATAR BELAKANG, i Usaha untuk memperkasa golongan belia dinyatakan secara jelas di. bawah Teras Kedua dalam Misi Nasional yang telah disasarkan iaitu. meningkatkan keupayaan pengetahuan kreativiti dan inovasi negara. serta memupuk minda kelas pertama Ianya menjadi suatu. tanggungjawab kepada kita untuk memperkasa golongan belia secara. total seperti yang dituntut dalam matlamat RMK 9 Untuk itu semua. pihak perlu melalui dan menerima perubahan dari segi komitmen dan. pendekatan baru dalam melaksanakan program program pembangunan. ii KBS bercadang untuk mewujudkan satu pendekatan baru dengan. memperluaskan konsep perkongsian peranan melalui pelbagai pihak Di. bawah cadangan ini KBS akan berkongsi peranan usahasama dengan. agensi kerajaan swasta pertubuhan bukan kerajaan NGO s dan. pertubuhan pertubuhan belia dari seluruh negara, iii Dalam usaha untuk memperkasakan pembangunan modal insan negara. penglibatan golongan belia berisiko dalam program program. pembangunan belia merupakan satu usaha murni ke arah. mengembalikan semula peranan dan tanggungjawab mereka sebagai. agen perubahan masyarakat dan negara Walaupun jumlah golongan ini. berada pada tahap yang tidak membimbangkan program pencegahan. perlu disusun dan diperkasa sebagai satu tindakan proaktif dalam. membendung masalah golongan ini di peringkat awal, iv Justeru itu program ini dirancang untuk membantu menangani masalah. masalah sosial di kalangan generasi muda seperti budaya lepak. penagihan najis dadah pengangguran jenayah lumba haram. mengandung luar nikah dan sebagainya Di samping itu program ini akan. dapat mempersiapkan generasi muda dengan konsep asas pembangunan. belia melalui pendekatan 3K yang mengandungi komponen kemahiran. kepimpinan dan keusahawanan agar mereka berupaya menjadi sumber. modal insan negara yang kompiten dan berdaya saing selaras dengan. keperluan tenaga kerja negara masa kini dan hadapan. v Pendekatan holistik 3K yang memberikan penekanan khusus terhadap. pembangunan ilmu pengetahuan kemahiran memimpin kemahiran. vokasional dan keusahawanan akan digunakan sebagai teras utama. program ini Selain itu tumpuan juga akan diberikan dari sudut. pembinaan sahsiah dan jatidiri menyemai semangat patriotisme selain. kecergasan fizikal dan mental, 3 OBJEKTIF, i Mencetuskan kesedaran keinsafan dan penyesalan di kalangan peserta. terhadap kesilapan kelemahan dan kekurangan diri supaya dapat. melaksanakan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan. ii Mewujudkan kumpulan belia yang mempunyai elemen pembangunan. jatidiri kepimpinan patriotisme bertanggungjawab dan bersama. membangunkan kesejahteraan negara, iii Membuka peluang kepada para peserta menceburi bidang kemahiran.
dan keusahawanan yang diminati sebagai langkah ke arah perubahan. sikap yang lebih positif dan seterusnya membina kerjaya hidup yang lebih. 4 MEKANISMA PELAKSANAAN, i Program ini akan dikenali sebagai PROGRAM 3K BELIA BESTARI. ii Program ini akan dilaksanakan mengikut zon zon tertentu dengan. memberikan penumpuan kepada belia belia berisiko di kawasan hitam. dan kelabu mengikut maklumat tersedia dari Peta Belia Malaysia. iii Peruntukan kewangan akan disalurkan melalui Jabatan Belia dan Sukan. Negeri kepada pelaksana di negeri negeri terlibat seluruh negara. iv Jangkamasa program terbahagi kepada 2 iaitu, a Jangka pendek 6 hari. b Jangka panjang 6 bulan, v Agensi agensi kerajaan dan swasta NGO s serta pertubuhan belia akan. terlibat secara langsung dalam membantu dari sudut penyelarasan. pelaksanaan program merangka modul kemudahan data dan maklumat. peserta serta membekalkan peserta di kalangan belia berisiko yang. dikenalpasti di seluruh negara, vi Semua kemudahan dan premis milik KBS akan digunakan sepenuhnya. sebagai kemudahan utama dalam pelaksanaan program seperti Kompleks. Belia dan Sukan Negeri KOMBES Akademi Pembangunan Belia Malaysia. APBM Institut Kemahiran Belia Negara IKBN dan Kompleks Rakan. vii Garis panduan program SOP akan disediakan meliputi konsep program. penyaluran kewangan mekanisme pelaksanaan format laporan. perbelanjaan pemantauan dan penilaian, 5 ASAS ASAS UTAMA PEMBANGUNAN MODUL.
i Memberikan kesedaran kepada peserta tentang kepentingan memiliki. keseimbangan antara IQ kecerdasan fikiran EQ kecerdasan emosi dan. SQ kecerdasan spiritual dalam membina kecemerlangan diri. ii Meningkatkan kekuatan spiritual melalui aktiviti pemurnian rohani dan. jasmani sebagai landasan hidup untuk melahirkan insan yang cemerlang. dunia dan akhirat, iii Memantapkan semangat daya tahan daya juang dan meningkatkan. motivasi di kalangan peserta agar dapat menghayati kehidupan yang. lebih bermakna, iv Menerapkan konsep 3K sebagai teras utama modul yang mengandungi. input kepimpinan kemahiran dan keusahawanan, v Menyediakan satu program yang dapat memberi peluang kepada peserta. menceburi bidang kemahiran atau keusahawanan dan seterusnya. membina kerjaya dalam bidang yang bakal diceburi kelak. 6 KANDUNGAN MODUL, 6 1 MODUL PELAKSANAAN PROGRAM, i Matlamat utama program ini adalah untuk menyediakan golongan belia. yang berperibadi unggul berkemahiran dan mampu memimpin diri ke. arah menjadi warganegara yang berguna dan cemerlang dalam kerjaya. yang bakal diceburi Program 3K Belia Berisiko ini akan dilaksanakan. berdasarkan 3 modul teras iaitu, a Modul Pembinaan Sahsiah Jatidiri dan Kepimpinan.
Bertujuan untuk membina identiti diri peserta agar. mempunyai semangat patriotisme yang tinggi di samping. mengamalkan nilai nilai budaya dan gaya hidup yang. positif selaras dengan aspirasi Rukun Negara prinsip Islam. Hadhari dan semangat perpaduan masyarakat majmuk di. Membina daya kepimpinan peserta agar dapat menjadi. seorang pemimpin dan pengikut yang berkesan memiliki. kemahiran interpersonal dan kemahiran mengurus yang. b Modul Pembinaan Pendidikan dan Kemahiran, Bertujuan untuk memberikan pendedahan dan peluang. kepada para peserta melanjutkan pelajaran dalam bidang. kemahiran yang diminati di Institut Kemahiran Belia. Negara IKBN dan seterusnya membina kerjaya masa, depan yang gemilang Antara bidang kemahiran yang akan. diperkenalkan ialah, Kursus Kemahiran Jangka Panjang Sijil. Kemahiran Tahap 1 SKM 1, Kursus Membaiki Motorsikal. Kursus Membaiki Kereta, Kursus Membaiki Enjin Bermotor.
Kursus Kemahiran Jangka Pendek di Kompleks, Belia dan Sukan Negeri Hujung Minggu. Kursus Membaiki Telefon Bimbit, Kursus Masakan Kek Roti dan Pastry. Kursus Solekan Mendandan Rambut, Kursus Jahitan dan Sulaman. Kursus ICT dan Pemasangan Komputer, Kursus Kraftangan. c Modul Pembinaan Kerjaya Keusahawanan, Bertujuan untuk membolehkan peserta mengenal potensi.
kerjaya yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan. yang dimiliki, Memberi pendedahan kepada peserta tentang asas asas. kemahiran keusahawanan yang boleh dimanfaatkan dan. seterusnya melibatkan diri dalam dunia perniagaan, Kaedah kiosk perniagaan yang berkonsepkan sistem. mentor mentee antara peniaga muda dengan syarikat, usahawan berjaya merupakan pendekatan yang akan. ii Latar belakang syarikat yang akan terlibat sebagai mentor akan dinilai. dari sudut pengalaman kestabilan ekonominya serta beberapa indikasi. yang akan diperhalusi bagi memastikan kejayaan program ini Antara. syarikat yang telah dikenalpasti maklumat daripada Bahagian. Kemahiran ialah, Program Telekomunikasi, Kamalia Idil Resources Sdn Bhd EM COMM MOBILE. Kiosk Pizza dan Satay, Allmark Food Services M Sdn Bhd.
Kiosk Burger, Otai Franchise Sdn Bhd, Kiosk Frozen. Institut Teknologi Kulinari Anjung Utara Chef Li, Kiosk Buahan Segar. Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia FAMA, iii Bidang bidang kerjaya keusahawanan yang akan diperkenalkan adalah. seperti berikut, Kiosk Peruncitan, Kiosk Servis Baikpulih Telefon Bimbit. Kiosk Pizza, Kiosk Burger, Kiosk Makanan Sejukbeku Frozen Food.
Kiosk Aiskrim Malaysia, Kiosk Satay, Kiosk Buahan Segar. Kiosk Kek dan Pastry, Kiosk Ayam Goreng Adli, 6 2 FASA PELAKSANAAN. i Fasa Pertama Sesi Penyesuaian dan Pemilihan 6 hari. melibatkan sesi pembinaan diri penyesuaian dan pemilihan peserta. berdasarkan kecenderungan minat dalam bidang tertentu Peserta yang. berjaya akan mengikuti Fasa Kedua yang mengambil masa sehingga 6. bulan mengikut kesesuaian kursus Pengisian modul adalah seperti. a Modul bina insan sahsiah dan kepimpinan, b Aktiviti LDK ceramah penyelesaian masalah aktiviti luar dsb. c Masa program mengikut topik jam x aktiviti, d Menggunakan tenaga jurulatih fasilitator dan penceramah. ii Fasa Kedua Sesi Pembinaan Kerjaya sehingga 6 bulan. fasa ini lebih menjurus kepada pembangunan kemahiran atau. keusahawanan yang akan menjadikan peserta melibatkan diri terus ke. dalam dunia pekerjaan Modul fasa ini adalah seperti berikut. a Modul Kemahiran SKM 1, b Modul Keusahawanan MPEB bantuan kewangan.
c Bidang Latihan pengkhususan, d Tempoh Latihan mengikut jenis kursus. e Tenaga Pengajar Keusahawanan Kemahiran, f Pensijilan Akreditasi. g Kaedah Pengajaran On Job Training Attachment Programmes. 6 3 BUTIRAN PELAKSANAAN, Belia lepasan SPM berumur 18 hingga 25 tahun. Warganegara Malaysia tanpa mengira kaum atau agama. Bilangan peserta setiap program seramai 120 orang Pertimbangan. ini dikira wajar memandangkan peserta diambil dari kalangan belia. berisiko tinggi lepasan SPM, Kaedah carian peserta melalui kerjasama dengan Kementerian. Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pejabat Pelajaran Daerah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG NGO s Pertubuhan Belia. Peserta yang terlibat adalah dari sekolah sekolah yang terletak dalam. kawasan hitam dan kelabu berdasarkan Peta Belia Malaysia. ii Tempat Pelaksanaan, Negeri negeri terpilih Lampiran C1 C2.
10 P a g e, Penginapan di premis premis Kementerian Belia dan Sukan termasuk. IKBN APBM KRM dan Kompleks Belia dan Sukan Negeri, iii Tentatif Program. Fasa Pertama 6 hari Lampiran A, iv Agensi Terlibat. Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani FAMA. Jabatan Belia dan Sukan Negeri, Akademi Pembangunan Belia Malaysia Port Dickson Batu Gajah.
Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IPPBM. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Agama Islam Negeri. Polis Di Raja Malaysia PDRM, Majlis Amanah Rakyat MARA. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. NGO Belia Melayu, NGO Belia Cina, NGO Belia India, NGO Bumiputera Sabah Sarawak Lain lain.
v Kajian Impak Penilaian dan Laporan Program, 11 P a g e. Bahagian Pembangunan Belia Bahagian Kemahiran dan Institut. Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IPPBM akan. menyelaraskan kajian impak penilaian dan penyediaan laporan. Aspek aspek kajian penilaian dan laporan mencakupi. Maklumat dan latarbelakang penyertaan, semua maklumat peserta akan disimpan untuk rujukan masa. hadapan termasuk profil peserta latarbelakang keluarga. sejarah sosial dan sebagainya, Keberkesanan dan impak program. Penilaian akan dibuat sebelum pre dan selepas post peserta. tersebut mengikuti program ini termasuk pemantauan secara. berkala setiap 6 bulan di tempat kerja perniagaan, penubuhan alumni mengemaskini maklumat peserta yang. telah bekerja membuka perniagaan sendiri dan bantuan. Skim Tabung Ekonomi Belia STEB, Pengurusan program.
Setiap program akan dinilai selepas tamat penganjurannya. melalui mesyuarat post mortem cadangan dan soal selidik di. kalangan peserta penggubalan modul dari masa ke semasa. untuk tujuan penambaikan program, Penyata kewangan. Setiap penganjur akan bertanggungjawab untuk menyediakan. laporan penyata kewangan kepada KBS untuk tujuan audit. Cadangan dan syor, Setiap makluman balas dan maklumat yang diperolehi akan. diteliti dan diperhalusi untuk dimajukan kepada KBS. vi Program Lanjutan selepas tamat program, 12 P a g e. Bahagian Pembangunan Belia dan Pembangunan Kemahiran akan. bekerjasama dengan beberapa agensi berkaitan seperti Kementerian. Pembangunan Usahawan Koperasi Kementerian Pertanian. Industri Asas Tani dan syarikat syarikat seperti PROTON MODENAS. dan usahawan usahawan berjaya untuk mengambil peserta peserta. yang telah menamatkan program ini dengan jayanya sebagai pekerja. Selain itu bagi peserta yang berminat untuk menjalankan perniagaan. sendiri mereka akan diberikan pinjaman STEB untuk memulakan. perniagaan sama ada berbentuk francais kiosk mahupun perniagaan. lain yang dipilih, Peranan syarikat syarikat yang terlibat dalam program mentor. mentee di peringkat awal program akan diteruskan apabila peserta. memilih untuk menjalankan jenis perniagaan yang sama melalui. konsep niaga angkat iaitu mereka bertanggungjawab untuk. membimbing peserta memahami lebih mendalam tentang selok. belok perniagaan untuk satu jangkamasa tertentu, Sasaran peserta yang akan terlibat dalam bidang perniagaan dan.
pekerjaan ialah 70 daripada jumlah keseluruhan Manakala 30. akan dinilai kecenderungan dan kehendak mereka dengan bantuan. fasilitator, 7 PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN, i Bulan Januari Jun. Meningkatkan kekuatan spiritual melalui aktiviti pemurnian rohani dan hadapan termasuk profil peserta latarbelakang keluarga

Related Books

SAUDI BOARD RESIDENCY TRAINING PROGRAM Orthodontics

SAUDI BOARD RESIDENCY TRAINING PROGRAM Orthodontics

SAUDI BOARD RESIDENCY TRAINING PROGRAM Orthodontics Promotion Examination 2019 Written Examination Format A written examination shall consist of one paper with not less than 100 MCQs with a single best answer one correct answer out of four options The examination shall contain type K2 questions interpretation analysis reasoning and decision making and type K1 questions recall and

Guidelines for Good Practice in IVF Laboratories setup

Guidelines for Good Practice in IVF Laboratories setup

ESHRE guidelines for good practice in IVF laboratories All the procedures should be gathered in a manual kept in the laboratory and available for consultation 2 6 A log book should be maintained to permit a regular evaluation of the results 3 Laboratory safety 3 1 Laboratory design The embryology laboratory should have adequate space to follow good laboratory practice More

Standards for Training and Competence of Breast Physicians

Standards for Training and Competence of Breast Physicians

ASBP Standards for Training and Competence of Breast Physicians Acknowledgements We acknowledge and are indebted to Dr Catherine Galbraith ASBP President 2004 6 as the major driving force in the preparation of the 2007 edition of the ASBP Standards of Training and Competency of Breast Physicians That document was expanded in 2012 by Fellows o f the ASBP associated with the Sydney Breast

Theological Foundations I

Theological Foundations I

The Theological Foundations I course is an attempt to systematically present what the Apostle Paul called the whole counsel of God Acts 20 27 Students will study biblical topics by examining par ticular biblical passages reading through Wayne Grudem s Systematic Theology and inspecting Bethlehem s Affirmation of Faith The student s learning will be solidified through class

Make it Fresh or Frozen Panasonic USA

Make it Fresh or Frozen Panasonic USA

speed which creates heat that can damage the essential vitamins minerals and enzymes in the ingredients The squeezing technology of the Slow Juicer protects these precious nutrients and ensures that they are not lost through oxidation Limitless Fun with Vitamins Juicier healthier and tastier Delicious Tastes as good as it looks You can tell one of the best advantages of the juicing

DW9 EP 12 Hell Bent GREEN draft 170815

DW9 EP 12 Hell Bent GREEN draft 170815

his shoulder sweating slightly in the heat This shot should resemble the arrival of the John Hurt Doctor in The Day Of The Doctor The Doctor s POV shimmering in the heat there it is The barn again the one we saw in the 50th and Listen The Doctor heads towards it As he moves out of shot he reveals far behind him

From the Heart 2010 egwwritings a akamaihd net

From the Heart 2010 egwwritings a akamaihd net

vi From the Heart Sacrifice for the Cause of God March 1 152 God Uses Us to Help Others March 2 154

Jesus is Alive Forever and Ever

Jesus is Alive Forever and Ever

heaven and there was a powerful earthquake The angel rolled back the great stone and sat on it He looked like lightning His clothes were white as snow The guards were so scared they shook with fright and fainted Mary Magdalene and other women went to the tomb at dawn on the first day of the week They saw the angel too He told them Do not be afraid for I know that you are looking

Welcoming Immigrants for Community and Economic Growth

Welcoming Immigrants for Community and Economic Growth

is Global Louisville Action Plan establishes a shared baseline of knowledge about our foreign born residents and identi es recommended actions to accelerate the attraction of new foreign born immigrants and streamlines resources and services that assist them with achieving their highest potential in our community It puts welcome into

Global Strategy and Action Plan for the Improvement of

Global Strategy and Action Plan for the Improvement of

for Global Aviation Safety held in Swaziland from 22 to 24 March 2017 approved a global strategy and action plan for the improvement of RSOOs and the establishment of a global system for the provision of safety oversight 2 In doing so the Forum took note of the outcomes and recommendations of previous ICAO meetings on RSOOs to include the Symposium on RSOOs held in 2011 and the Second

Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data

Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data

Global Action Plan Regional and national specificities can thus be addressed and the production of regional and national indicators facilitated by capacity building and technical assistance targeted to the specific needs of regions and countries In order to monitor the implementation of the SDGs at an even more detailed level action plans to improve the availability and quality of sectoral