Handleiding Vrhl-Books Pdf

Handleiding VRHL
13 Dec 2019 | 93 views | 0 downloads | 31 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Handleiding Vrhl

Download and Preview : Handleiding Vrhl

Report CopyRight/DMCA Form For : Handleiding VrhlTranscription

Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van de site www linkedin com Je kunt je. op deze website gratis registreren en direct een curriculum vitae opstellen contacten. uitnodigen en contact leggen met nieuwe personen, Deze mogelijkheden worden kort in deze handleiding beschreven Deze handleiding stemt. overeen met de werking van LinkedIn com zoals deze was in april 2010. In het kort kunnen we zeggen dat LinkedIn je de mogelijkheid biedt om je kenbaar en. zichtbaar te maken op internet je oude contacten te zoeken en te volgen en nieuwe. contacten zoeken en volgen, INHOUDSOPGAVE, 1 Registratie bij LinkedIn 4. 1 1 1e keer registeren 4, 1 2 Aanmelding 6, 2 Homepage 7. 2 1 Homepage boven 7, 2 2 Homepage midden 8, 2 3 Homepage rechts 9. 3 Profiel 11, 3 1 Je profiel editeren 11, 3 1 1 Visitekaartje 11.
3 1 2 Profiel Profile 12, 3 1 3 Samenvatting Summary 13. 3 1 4 Applicaties Applications 13, 3 1 5 Ervaring Experience 14. 3 1 6 Opleiding Education 14, 3 1 7 Aanbevelingen Recommended by 14. 3 1 8 Bijkomende informatie Additional Information 15. 3 1 9 Persoonlijke informatie Personal Information 16. 3 1 10 Contactinstellingen Contact Settings 17, 3 1 11 Je profiel bekijken 17. 4 Contacten in je netwerk 18, 4 1 Toevoegen van contacten 18.
4 1 1 Aanmelden op webmail 18, 4 1 2 Importeren van desktop Outlook 19. 4 1 3 Handmatig toevoegen van e mailadressen 20, 4 2 Contactpersonen 20. 4 2 1 Filteren op activiteit 21, 4 2 2 Filteren op bedrijf locatie en industrie 21. 4 3 Netwerkstatistieken 22, 4 4 Visitekaartje contactpersoon 23. 5 Inbox 24, 6 Groepen Groups 25, 6 1 Groepslijst Groups Directory 25.
6 2 Mijn groepen My Groups 26, 6 3 Gevolgde onderwerpen Following 26. 7 Banen zoeken 27, 8 Applicaties 28, 8 1 1 Box net Files 28. 8 1 2 SlideShare Presentations 29, 9 Weetjes 30, 10 Literatuur 31. Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 3, 1 REGISTRATIE BIJ LINKEDIN. 1 1 1e keer registeren, Als je nog niet geregistreerd staat bij LinkedIn kun je de volgende stap nemen om je aan te.
melden Ga naar www linkedin com de volgende pagina wordt zichtbaar. Klik op bovenin de pagina op Join Today de volgende pagina wordt zichtbaar. Vul je persoonlijke gegevens in zoals naam e mailadres tip gebruik je priv mail adres. i v m veranderen van werkgever ten zij je eigenaar bent van het bedrijf en paswoord en klik. op Join LinkedIn De volgende pagina wordt zichtbaar. Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 4, Je ziet in dit scherm dat LinkedIn alleen je postcode vraagt deze zal nooit gebruikt worden. alleen je regio wordt hiermee aangetoond Zo behoudt je redelijk je privacy Vul dit scherm. verder in en klik op Continue, Het volgende scherm wordt zichtbaar. In dit scherm kun je kiezen van welk email programma je gebruikt maakt om zo snel je. contactpersonen uit te nodigen voor LinkedIn Wil je dit niet klik onderaan op Skip this step. Je bent nu geregistreerd op LinkedIn, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 5. 1 2 Aanmelding, Als je al geregistreerd bent klik je bovenin de pagina op Sign In Het volgende scherm. verschijnt, Hier vul je je e mailadres en paswoord in waarna je op de volgende pagina terecht komt.
Dit is de homepage die je telkens ziet als je je aanmeldt. Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 6, 2 HOMEPAGE. De homepage bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder kort besproken zullen. worden Beginnend met de bovenkant van het scherm, 2 1 Homepage boven. Snel zoekvak, Bovenaan de pagina zie je het menu dat uit vijf hoofdonderdelen bestaat je profiel je. contacten je groepen zoeken naar banen je brievenbus. Door op een van deze woorden te gaan staan worden er nog meer opties vermeld. Zo ook met het onderdeel More hier kun je nog zoeken naar bedrijven vragen antwoorden. en stellen LinkedIn help leeslijst van boeken evenementen en applicaties die met LinkedIn. kunt gebruiken, Helemaal rechts zie je het snelle zoekvak hiermee kun je snel personen. opzoeken en toevoegen Als je klinkt op het pijltje naast People kun je ook. nog kiezen om te zoeken op banen bedrijven groepen of je antwoorden en. berichten in je inbox, Helemaal rechts staat nog de optie Advanced Hier kan je een hele reeks.
interessante zoekcriteria opgeven zoals titel naam van bedrijf of school van. de op te zoeken personen industrietak of groepen Dit is vooral handig als je. bijvoorbeeld een baan zoekt bij een bepaalde organisatie Vanuit dit scherm. kun je naar de bepaalde organisatie zoeken en kun je erachter komen of iemand uit jouw. contacten iemand kent die bij die organisatie werkt Zo kun je via via in contact komen met. iemand die bij die bepaalde organisatie werkt, Het hoofdonderdeel Profile wordt besproken in hoofdstuk 3 het onderdeel Contacts wordt. beschreven in hoofdstuk 4 in hoofdstuk 5 wordt je inbox brievenbus besproken je groepen. Groups wordt beschreven in hoofdstuk 6 zoeken naar banen staat beschreven in. hoofdstuk 7, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 7. 2 2 Homepage midden, In het centrale gedeelte van de homepage kun je je activiteiten nieuwtjes delen met je. contacten door onder Network Activity je activiteiten nieuws te beschrijven en op Share te. Onder deze optie staat er nieuws van je netwerk Hier zie je of iemand veranderingen in zijn. profiel updates heeft aangebracht wie tot welke groep is toegetreden en wie een directe. contactpersoon is geworden van wie Hiermee kun je al je contactpersonen volgen en weet. je wat er speelt, Onder Recently connected zie je van je directie contacten met wie. degene is geconnecteerd Als je met je cursor over de naam gaat van. de geconnecteerden krijg je al een eerste indicatie wie de persoon in kwestie is en waar. degene werkt Onderaan dit visitekaartje zie je twee opties View profile om het profiel te. bekijken of Invite to connect om de persoon in kwestie uit te nodigen toe te treden tot je. directe contactpersoon, Als je de cursor plaatst op de naam van je directe contactpersoon dan krijg je eveneens een.
visitekaartje te zien maar de opties zijn nu anders Je krijgt hier naast View profile ook nog. te opties Send message en Download vCard Via Send message kan je de persoon via. LinkedIn een e mail sturen Via download vCard kan je de contactgegevens op je hard schijf. plaatsen in een formaat dat leesbaar is door verschillende e mailapplicaties zoals Windows. mail en Outlook, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 8. Op basis van je profiel weet LinkedIn waar je gewerkt en gestudeerd hebt Als er mensen bij. LinkedIn registreren die op dezelfde plek gewerkt of gestudeerd hebben laat LinkedIn je dat. ook weten Dit is een ideale manier op oude kennissen weer tegen het lijf te lopen Ook hier. kun je op de naam van de organisatie school klikken om te zien wie daar nog gewerkt of. gestudeerd heeft, 2 3 Homepage rechts, Rechts bovenaan meld LinkedIn welke. profielen je op LinkedIn nog meer kent Dit, is aan de hand van de e mailadressen die je. ingevoerd hebt als je dit gedaan hebt, Je krijgt ook contacten te zien van je directe. contacten dus tweede en derde graads, contactpersonen dit is te zien aan de.
icoontjes en, Je krijgt via Invite de gelegenheid om hen. direct uit te nodigen aan te sluiten bij je, directe contactpersonen. Zelf ben je nieuwsgierig naar anderen maar, het omgekeerde geldt ook LinkedIn geeft je. de mogelijkheid te kijken naar wie er zoals je, profiel heeft bezocht Tevens zie je hoe vaak. je profiel in zoekresultaten is verschenen, Daaronder zie je een aantal overzichten.
waaronder de leeslijst van je contacten, bijeenkomsten antwoorden van een. LinkedIn forum en Jobs, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 9. Helemaal onderaan de pagina zie je een, knop met de vermelding Add an. apllication Hier kun je applicaties die, LinkedIn heeft toegevoegd gebruiken. Door op de plus te klikken zie je welke, applicaties beschikbaar zijn Als je op de.
naam van de applicatie klikt kun je de, details bekijken Verder in deze. handleiding wordt dit uitgebreider, beschreven, Sommige applicaties hebben ook de vermelding edit Hier kan je de inhoud van de. applicatie nog wijzigen Bijvoorbeeld bij Jobs kun je je postcode en functietitel opgeven Je. krijgt dan vacatures te zien die hierop aansluiten. Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 10, Een groot deel van de informatie die op je homepage staat is gebaseerd op de informatie die. je hebt ingevuld in je profiel Hoe vollediger je profiel is hoe meer informatie LinkedIn je kan. geven Bijvoorbeeld ex collega s oud medestudenten enz. 3 1 Je profiel editeren, Als je bovenaan de pagina met je muis gaat staan op Profile en vervolgens Edit Profile. aanklikt zie je onderstaande scherm verschijnen LinkedIn geeft ook aan hoe volledig je. profiel is en hoe je dit percentage nog kan verhogen. 3 1 1 Visitekaartje, Het eerste deel van je profiel kan je beschouwen als je visitekaartje Hier zie je je naam je.
titel en je locatie staan en eventueel je foto Via Edit kan je je gegevens wijzigen. Als je je naam wilt wijzigen kan je ook bepalen hoe je naam getoond wordt voluit of alleen. met de beginletter van je achternaam, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 11. Je kan een foto vanaf je harde schijf op de server van LinkedIn uploaden en bepalen wie. deze foto kan zien je directe contacten je netwerk of iedere gebruiker van LinkedIn. 3 1 2 Profiel Profile, Onder je visitekaartje vind je je profiel terug Hier kan je ook via Edit je gegevens wijzigen. Belangrijk hierbij is dat je hier een samengevatte versie van je profiel terugvindt De. uitgebreide informatie vind je onderaan dit scherm terug. Daaronder heb je de mogelijkheid om de instellingen van je publiek profiel te wijzigen. Via deze instellingen stel je de inhoud van je publiek profiel samen Je kunt hier bepalen wat. iemand anders op LinkedIn van je profiel kan lezen. Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 12, 3 1 3 Samenvatting Summary. In de samenvatting kan je kort beschrijven waar je mee bezig. bent of mee bezig bent geweest, 3 1 4 Applicaties Applications. Klik bovenaan de pagina op More en klik op Application Directory Onderstaand scherm. wordt zichtbaar Je ziet hier enkele applicaties die je kan toevoegen De applicatie die je. kiest moet je installeren waarna de applicatie zichtbaar wordt op je homepage en zo snel. gebruik gemaakt kan worden van de applicatie, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 13.
3 1 5 Ervaring Experience, Onder ervaring noteer je al je werkervaringen Via de Edit knop kun je wijzigingen. aanbrengen in je gegevens Via Add Position voeg je een werkervaring toe Als je een. ervaring toevoegt voer je een begindatum in en een einddatum als de werkervaring al. be indigd is, 3 1 6 Opleiding Education, Al je opleidingen komen onder je werkervaring te staan Ook dit werkt op dezelfde manier. via Edit kun je je bestaande gegevens wijzigen Via Add Education kun je nog een. opleiding toevoegen Bij iedere opleiding kan je ook activiteiten en verenigingen toevoegen. waar je bij betrokken bent geweest Je kunt hierbij ook aanbevelingen vragen net zoals voor. 3 1 7 Aanbevelingen Recommended by, Aanbevelingen spelen een grote rol in je profiel LinkedIn berekent op basis hiervan ook hoe. volledig je profiel is, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 14. Via Get Recommended kan je n van je contactpersonen om een nieuwe aanbeveling. vragen Voordat deze gepubliceerd wordt krijg je nog altijd de kans om de aanbeveling te. aanvaarden of te weigeren Aanvaard je de aanbeveling dan kan je nog beslissen of deze. zichtbaar moet zijn of niet Je kan per aanbeveling vermelden of je deze zichtbaar wil maken. voor anderen of niet, 3 1 8 Bijkomende informatie Additional Information.
De bijkomende informatie kan je beheren via de knop Edit In het beheerscherm zoals. hieronder weergegeven kan je 3 websites opgeven die voor jou van belang zijn Het kan. gaan om een website van je bedrijf persoonlijke website een blog of nog een andere. Daaronder kun je gebruik maken van Twitter Als je een account hebt bij Twitter kun je dit. verbinden met je LinkedIn account Je kunt dan je LinkedIn updates delen met je Twitter. Verder kun je kort noteren waar je belangstelling naar uit gaat Bijvoorbeeld loopbaanadvies. Mobiliteitstraject enz, Daaronder kun noteren van welke groepen je deel uitmaakt en welke speciale verdiensten. en prijzen je hebt behaald Vaak zijn dit groepen die nog niet geregistreerd zijn op LinkedIn. omdat de meeste groepen waar je geregistreerd bent een logo heeft komt deze automatisch. op je homepage te staan, Handleiding Hoe LinkedIn te gebruiken 15. Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van de site www linkedin com Je kunt je op deze website gratis registreren en direct een curriculum vitae opstellen contacten uitnodigen en contact leggen met nieuwe personen Deze mogelijkheden worden kort in deze handleiding beschreven Deze handleiding stemt

Related Books

Photo Point Monitoring Association of Fish and Wildlife

Photo Point Monitoring Association of Fish and Wildlife

guide is a intended to provide formal and informal educators a tool to bring technology into outdoor experi ences and field investigations This technological component provides youth with opportunities to enhance their experiences outdoors by providing tools to explore gather information and communicate share with their school and communities In addition it provides students experience

KENMORE ELECTRIC WALL OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

KENMORE ELECTRIC WALL OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

KENMORE ELECTRIC WALL OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS and Optional Electric or Gas Cooktop Combination B A D F I H G C 48 5 8 123 5 cm 11 29 2 cm 1 3 2 cm Min 3 7 6 cm Max 1 2 5 cm Min Figure 2 27 AND 30 DOUBLE OVENS Single Ovens see Figure 1 Do not remove spacers if equipped on the side walls and or on the back of the built in oven These spacers center

Accuracy analysis and Calibration of Total Station based

Accuracy analysis and Calibration of Total Station based

Accuracy analysis and Calibration of Total Station based on the Reflectorless Distance Measurement Amezene Reda amp Bekele Bedada Master of Science Thesis in Geodesy TRITA GIT EX 12 009 School of Architecture and the Built Environment Royal Institute of Technology KTH Stockholm Sweden December 2012 ii Abstract Reflectorless EDM technology uses phase measuring or pulsed lasers to measure

Leica TPS1200 ETH Z

Leica TPS1200 ETH Z

Leica Geosystems autorisierte Servicestelle haben Typ Serien Nr Einf hrung TPS1200 US GFU25 CAN CDMA MultiTech MTMMC C 197 7 8 4 RadioHandle 199 7 8 5 SmartAntenna mit Bluetooth 201 7 9 Allgemeine technische Daten des Instruments 203 7 10 Massstabskorrektur 210 7 11 Reduktionsformeln 217 Stichwortverzeichnis 220 Systembeschreibung TPS1200 12 1 Systembeschreibung 1 1

Learning Guide Understanding anatomy and physiology

Learning Guide Understanding anatomy and physiology

Issue 2 3 Learning Guide Understanding anatomy and physiology 27457 Describe the anatomy and physiology of systems and associated organs of the human body

The Gross Physiology of the Cardiovascular System

The Gross Physiology of the Cardiovascular System

The cardiovascular system has ten unique characteristics that make it an unusually complicated hydraulic system Understanding how the cardiovascular system functions requires insight into a larger set of variables than that which governs the function of most pump pipe and fluid systems found in the world of man made machines The ten unique characteristics peculiar to the cardiovascular

Cardiovascular System amp Its Diseases Lecture 1

Cardiovascular System amp Its Diseases Lecture 1

Cardiovascular System amp Its Diseases Autonomic Nervous System The patient is 21 yrs old and has experienced frequent episodes of blurred vision dizziness faintness and syncope for as long as she can remember She is the only child her mother has a history of two spontaneous abortions at 12 and 14 weeks of gestation and one stillborn child at 38

The Cardiovascular System Pearson

The Cardiovascular System Pearson

The cardiovascular system includes a muscular pump equipped with one way valves and a system of large and small plumbing tubes within which the blood travels We discussed blood the sub stance transported in Chapter 10 Here we will consider the heart the pump and the blood ves sels the plumbing The Heart Anatomy of the Heart

Anatomy of the Cardiovascular Respiratory and Lymphatic

Anatomy of the Cardiovascular Respiratory and Lymphatic

Anatomy of the Cardiovascular System Respiratory System amp Lymphatic System Kyle E Rarey Ph D Professor amp Director of the Center for Anatomical Sciences Education Department of Anatomy amp Cell Biology University of Florida College of Medicine Outline of Presentation Cardiovascular System Heart Vessels

Cardiovascular System Components of the Cardiovascular System

Cardiovascular System Components of the Cardiovascular System

Cardiovascular System Components of the Cardiovascular System Anatomy of the Heart The heart is a muscular organ a little larger than your fist weighing between 7 and 15 ounces 200 to 425 grams It pumps blood through the blood vessels by repeated rhythmic contractions The average heart beats 100 000 times per day pumping about 2 000 gallons 7 571 liters of blood The