Biologie Manual Pentru Clasa A X A-Books Pdf

BIOLOGIE manual pentru clasa a X a
04 Aug 2020 | 4 views | 0 downloads | 15 Pages | 3.65 MB

Share Pdf : Biologie Manual Pentru Clasa A X A

Download and Preview : Biologie Manual Pentru Clasa A X A

Report CopyRight/DMCA Form For : Biologie Manual Pentru Clasa A X ATranscription

Capitolul 1 esuturi vegetale i animale 5, 1 1 esuturile vegetale 6. 1 2 esuturile animale 10, Teste de evaluare 15, Capitolul 2 Structura i func iile fundamentale ale organismelor vii 17. 2 1 Func iile de nutri ie 18, A Nutri ia 18, Nutri ia autotrof 18. Fotosinteza 21, Influen a factorilor externi asupra fotosintezei 22. Chemosinteza 23, Nutri ia heterotrof 27, Nutri ia saprofit 28.
Nutri ia parazit 28, Nutri ia simbiotrof 30, Nutri ia mixotrof 30. Digestia la animale 32, Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului digestiv la vertebrate 33. Digestia i absorb ia la om 36, Boli ale sistemului digestiv la om 38. Prevenirea i combaterea bolilor digestive 39, B Respira ia 40. Respira ia aerob 40, Respira ia la plante 40, Influen a factorilor de mediu asupra intensit ii respira iei 40.
Respira ia anaerob 41, Fermenta iile 42, Respira ia la animale 44. Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului respirator la vertebrate 44. Respira ia la om 48, Boli ale sistemului respirator la om 50. Prevenirea i combaterea bolilor respiratorii 51, C Circula ia 52. Circula ia la plante 53, Structura primar a r d cinii i tulpinii la angiosperme 53. Influen a factorilor de mediu asupra absorb iei i circula iei sevelor 55. Circula ia la animale 59, Mediul intern la mamifere 59.
Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului circulator la vertebrate 60. Factorii care regleaz i influen eaz circula ia s ngelui 62. Circula ia la om 63, Boli ale sistemului circulator la om 65. D Excre ia 66, Excre ia la plante 66, Transpira ia i guta ia 66. Influen a factorilor de mediu asupra transpira iei 66. Excre ia la animale 69, Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului excretor la vertebrate 69. Excre ia la om 75, Boli ale sistemului excretor la om 76. 2 2 Func iile de rela ie 77, Mi carea i sensibilitatea la plante 77.
Sensibilitatea la animale 81, Particularit ile structurale i func ionale ale organelor de sim la vertebrate 81. Deficien e senzoriale la om 91, Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului nervos central SNC la vertebrate 92. Boli ale sistemului nervos central la om 98, Locomo ia la animale 99. Particularit ile structurale i func ionale ale locomo iei la vertebrate 99. 2 3 Func ia de reproducere 103, Reproducerea la plante 103. Reproducerea asexuat vegetativ 103, Reproducerea asexuat vegetativ artificial 104.
Reproducerea asexuat prin germeni specializa i 108. Reproducerea sexuat la Angiosperme 108, Reproducerea la animale 118. Particularit ile structurale i func ionale ale sistemului de reproducere la vertebrate 118. Reproducerea la om 123, Sintez 125, Boli cu transmitere sexual 126. Ciclul de via 128, Teste de evaluare 129, Capitolul 3 Dezechilibre ecologice 131. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune 132, Deteriorarea prin supraexploatarea resurselor biologice 132. Deteriorarea prin construc ii de canale i baraje 137. Deteriorarea prin poluare 137, Poluarea atmosferic 138.
Poluarea acvatic 141, Poluarea edafic 141, Poluarea radioactiv 141. Efectele polu rii asupra organismului uman 142, Rolul omului n men inerea echilibrului ecologic 142. Teste de evaluare 144, Capitolul 1, esuturi vegetale. 1 1 ESUTURILE VEGETALE, esutul reprezint o grupare de celule Fig 3 Ele asigur cre terea n lungime a. str ns unite ntre ele care au aceea i form organelor plantei. i structur ndeplinind aceea i func ie Meristemele secundare numite i laterale. n dezvoltarea individual a unei plante se determin cre terea secundar n grosime a. succed dou etape plantelor perene mai ales a arborilor i ar. prima etap ncepe cu celula ou zigot bu tilor Sunt generate de zona subero felo. care prin numeroase diviziuni mitotice suc dermic sau felogenul din scoar i de zona. cesive d na tere embrionului format din libero lemnoas sau cambiul din cilindrul. esuturi embrionare meristematice central Ele sunt formate din celule care i. a doua etap const n transformarea recap t proprietatea de a se divide mitotic. esuturilor embrionare n urma unui proces, de diferen iere specializ ndu se n ndeplini esuturile definitive Sunt prezente la plan.
rea unor func ii determinate deci formarea ta adult i provin din meristemele primare. esuturilor definitive adulte Dintre esuturile definitive amintim. esuturile vegetale se clasific dup a esuturile de ap rare formeaz nveli ul. a forma celulelor esuturi parenchima extern care protejeaz organele plantelor i. tice din celule izodiametrice care au cele trei sunt alc tuite din celule cu pere i sub iri. dimensiuni egale sau aproape egale Fig 1 dup originea lor sunt. i esuturi prozenchimatice din celule hete primare care iau na tere din meriste. rodiametrice la care diametrul longitudinal mele apicale ex epiderma cu stomate. este mai mare dec t cel orizontal Fig 2 Fig 4 i peri exoderma i endoderma. b gradul de diferen iere esuturi embri secundare care iau na tere din meris. onare i esuturi definitive adulte temele laterale sau secundare ex suberul. c func ie de ap rare fundamentale paren care se formeaz din felogen. chimurile conduc toare mecanice secretoare b esuturile fundamentale parenchimu. esuturile embrionare meristeme Aces rile sunt formate din celule parenchimatice. tea sunt formate din celule mici cu pere ii cu pere ii sub iri i o cantitate mare de cito. sub iri i nucleul voluminos Ele au rol n plasm prezent nd spa ii intercelulare au. cre terea plantelor i pot fi primare sau diferite func ii. secundare de hr nire parenchim asimilator Fig 5, Meristemele primare au o pozi ie apical prezent n frunz. se g sesc n v rful r d cinilor tulpinilor i n depozitarea substan elor de rezerv. mugurilor i o pozi ie intercalar la nivelul parenchim de depozitare prezent n rizomi. nodurilor tulpinilor articulate ale gramineelor bulbi tuberculi Fig 6. 1 Celule parenchimatice, 2 Celule prozenchimatice, 3 Meristem apical din v rful tulpinii. 4 Celule epidermice a cu stomate b, 5 Parenchim asimilator. 6 Parenchim de depozitare granule de amidon din tuberculii de cartof. n depozitarea apei parenchim acvifer Aplica ii practice. la plantele xerofite ex cactu i, n depozitarea aerului parenchim aeri 1 Eviden ierea structurii epidermei la. fer la plantele acvatice ex nuf rul Fig 7 frunzele de ceap. c esuturile conduc toare sunt formate Materiale necesare frunze modificate din. din celule modificate numite vase Ele asigur bulbul de ceap proaspete sau conservate n. circula ia apei cu s rurile minerale esutul alcool 70 colorant ro u de Congo sau. conduc tor lemnos i a sevei elaborate e crizoidin albastru de metil brici anatomic. sutul conduc tor liberian Fig 8 m duv de soc lame i lamele de sticl. Vasele n asocia ie cu parenchimul care le pipet pens lam metalic. nconjoar i cu esutul mecanic alc tuiesc Modul de lucru se taie un bulb de ceap. fascicule conduc toare lemnoase for la jum tate i se sec ioneaz o frunz modi. mate din traheide trahee parenchim lem, ficat transversal Se deta eaz cu penseta o.
nos fibre lemnoase, por iune i se pune ntr o pic tur de colo. fascicule conduc toare liberiene for, rant de pe o lam de sticl care se acoper. mate din tuburi ciuruite cu sau f r celule, anexe parenchim liberian i fibre liberiene cu o lamel de sticl Fig 11. d esuturile mecanice sus inere confer Preparatul microscopic cu obiectivul 10. plantei o anumit rezisten i elasticitate se observ epiderma format dintr un strat. sunt formate din celule vii cu pere ii inegal de celule prozenchimatice str ns unite ntre. ngro a i colenchim Fig 9 i din celule ele cu peretele celular sub ire De a lungul. moarte cu pere ii ngro a i uniform scle pere ilor celulari cu obiectivul 40 se v d. renchim punctua iuni simple prin care celulele comu. e esuturile secretoare produc diverse nic ntre ele. substan e folosite de plant produse de, secre ie sau eliminate de plant produse de 2 Eviden ierea esutului mecanic colen. excre ie prin pori canale sau buzunare secre himul la tulpina de soc. toare Fig 10 produsele secretate sunt Materiale necesare fragmente din tulpina. foarte variate r ini la conifere uleiuri vola de soc proasp t ro u de Congo i crizoidin. tile menta petalele de trandafir latex colorant m duv de soc brici anatomic. laptele cucului arborele de cauciuc lam de ras lame i lamele de sticl. alcaloizi mac mucilagii balsamuri etc Modul de lucru se efectueaz sec iuni. Re ine i transversale fine prin tulpina de soc cu briciul. esutul reprezint o asocia ie de anatomic sec iunile se pun n colorant pe o. celule care au aceea i form i structur i lam de sticl n glicerin peste care se a az. ndeplinesc aceea i func ie o lamel de sticl, Dup gradul lor de diferen iere esu Preparatul microscopic se observ epi.
turile vegetale sunt embrionare i defini derma alc tuit dintr un singur strat de. tive adulte celule mici acoperit de o cuticul evident. Dup func ia lor n plant se mpart iar imediat sub ea c teva straturi de suber. n esuturi de ap rare fundamentale con apoi felogenul i apoi numeroase celule cu. duc toare mecanice secretoare membranele ngro ate inegal. 7 Parenchim aerifer din tulpina de nuf r galben, 8 esuturi conduc toare A vase lemnoase B vase liberiene. 9 esut mecanic colenchim, 10 Buzunar secretor de la portocal. 11 Eviden ierea structurii epidermei la frunzele de ceap A sec ionarea bulbului de ceap. B sec ionarea frunzei de ceap C desprinderea fragmentului sec ionat D colorarea pe. lama de sticl a sec iunii E aplicarea lamelei F preparatul microscopic gata de studiat. G imaginea microscopic a structurii epidermei cu obiectiv 10. 1 2 ESUTURILE ANIMALE, n organismul animal exist mai multe consisten fluid i fibre de colagen i elas. tipuri de esuturi grupate n urm toarele cate tice Fig 15 stabile te leg tura dintre dife. gorii epitelial conjunctiv muscular i nervos rite esuturi sau organe. esuturi epiteliale Sunt asocia ii de celule esutul adipos din celule conjunctive. alc tuite din unul unistratificate sau mai nc rcate cu lipide care devin sferice iar pro. multe straturi pluristratificate care acoper toplasma i nucleul sunt mpinse la periferie. suprafa a corpului i c ptu esc pere ii cavi Fig 16 se dezvolt n jurul vaselor de. t ii unor organe interne sau constituie struc s nge i al altor organe rol de depozitare a. tura fundamental a unor glande lipidelor, Dup func ia lor n organismul animal ele esutul reticulat dintr o substan. se mpart n fundamental n care predomin fibrele de, epitelii de acoperire din celule cubice reticulin Fig 17 prezent n splin gan.
prismastice turtite pavimentoase care dife glionii limfatici form nd esutul fundamental. ren iaz tegumentul sau pere ii organelor al organelor limfoide. interne vase de s nge inima stomacul esutul fibros caracterizat printr o. intestinul Fig 12 mare abunden a fibrelor de colagen gru. epitelii glandulare din celule secretoa pate n fascicule intr n structura liga. re formeaz glandele cu secre ie extern mentelor i tendoanelor. exocrine care pot fi tubulare simple ramifi esutul elastic cu substan funda. cate alveolare Fig 13 i glandele cu secre mental bogat n fibre de natur proteic. ie intern endocrine elastin n pere ii arterelor n pl m ni n. epitelii de resorb ie din celule care pre structura coardelor vocale. zint un platou striat cu rolul de a recupera esutul cartilaginos din celule cartilagi. anumite substan e utile organismului n intes noase numite condrocite protejate n cavit i. tinul sub ire i n tubii uriniferi Fig 14 numite condroplaste Substan a fundamen. epitelii senzoriale alc tuite din celule tal con ine o substan proteic numit con. epiteliale specializate pentru recep ionarea drin un amestec de substan e organice. unor stimuli din mediul extern sau intern ex impregnate cu s ruri de calciu i sodiu n. epiteliul senzorial din mugurii gustativi audi substan a fundamental mai sunt prezente. tiv vestibular fibre de colagen i elastice Fig 18, esuturile conjunctive Sunt formate din n func ie de cantitatea de substan fun. celule conjunctive substan fundamental damental i de tipul de fibre exist trei tipuri. i fibre elastice de colagen de reticulin de cartilaje hialin din coaste laringe tra. Dup func ia ndeplinit sunt hee elastic n pavilionul urechii epiglot. esutul conjunctiv lax din diferite fibros din discurile intervertebrale menis. tipuri de celule substan fundamental de curile articulare. 12 Epiteliu de acoperire, 13 Epiteliu glandular, 14 Epiteliu de resorb ie. 15 esut conjunctiv lax 1 venul 2 arteriol 3 celule endoteliale 4 celule grase 5 fibre. de colagen, 16 esut adipos, 17 esut reticulat 1 fibre de reticulin. 18 esut cartilaginos 1 2 celule cartilaginoase condrocite n condroplaste. esutul osos este un esut conjunctiv al gazelor O2 i CO2 al produ ilor de. dur i intr n structura osului constituit excre ie de ap rare a organismului n cica. dintr o substan fundamental bogat n trizarea r nilor i n termoreglare. substan e organice i minerale esutul muscular Formeaz mu chii care. Substan a fundamental se dispune sub mpreun cu oasele alc tuiesc sistemul loco. form de lamele osoase Dup dispunerea motor al animalelor vertebrate i al omului. acestora exist dou tipuri de esut osos Specific acestui esut sunt elementele. compact Fig 19 i spongios contractile numite miofibrile Acestea sunt. Dintre substan ele organice amintim constituite dintr o alternan de discuri clare i. oseina care mpreun cu substan ele mine discuri ntunecate. BIOLOGIE manual pentru clasa a X a C ORINT ISBN 973 653 758 7 Pentru toate profilurile i toate specializ rile Cyan Yellow Magenta Black 3 cuprins Capitolul 1 esuturi vegetale i animale 5 1 1 esuturile vegetale 6 1 2 esuturile animale 10 Teste de evaluare 15 Capitolul 2 Structura i func iile fundamentale ale organismelor vii 17 2 1 Func iile de nutri ie 18 A Nutri

Related Books

Troop Handbook

Troop Handbook

Scout who has paid his dues with an embroidered Troop 55 neck erchief and a Boy Scout Handbook All other personal gear is the responsibility of the Scout and his parents The Troop furnishes each patrol with a stove propane cooking gear a dining fly and a lantern The Troop also owns a fleet of canoes and kayaks 14

Troop 97 Scout and Family Handbook

Troop 97 Scout and Family Handbook

This handbook is not a replacement for the official Boy Scout Handbook All national policies are not covered here The information in this handbook is meant to supplement the Boy Scout Handbook and to provide specific information on our troop Every Scout who joins Troop 97 will get a copy of this Troop Handbook and will be expected to know what it says If you don t understand something

Scouts BSA Rank Requirements 2019 Boy Scouts of America

Scouts BSA Rank Requirements 2019 Boy Scouts of America

The rank requirements in this book are official as of Jan 1 2019 If a Scout has started work toward a rank before that date using requirements that were current before Jan 1 2019 except as noted below the Scout may complete that rank using the old requirements Any progress toward a rank that is begun after Jan 1 2019 must use the requirements as they are presented in this Scouts BSA

Manual de estilo web ujaen es

Manual de estilo web ujaen es

cualquier soporte publicitario o herramienta de comunicaci n online u offline Este manual regula el estilo de las p ginas web de la UJA al objeto dar de una imagen y presencia digital homog nea a los diferentes los tipos de sitios web El Comit Web es el encargado del asesoramiento y de la resoluci n de conflic tos en el uso de este manual Manual de estilo web REQUISITOS M NIMOS DE

Manual de Identidad Gr fica OSFE

Manual de Identidad Gr fica OSFE

Dicha rea deber respetarse en la elaboraci n de cualquier material impreso o digital 4x x H CONGRESO DEL ESTADO TA BASCO 4x 4x 4x 4x Ejemplos Manual de Identidad Institucional 7 1 3 Colores Corporativos La reproducci n correcta de la firma institucional depende tanto de la puntual aplicaci n del color Pantone en los valores asignados como de los porcentajes correctos ya que stos

Clasificaciones tipogr ficas Universidad de las

Clasificaciones tipogr ficas Universidad de las

De escritura Manual 56 CLASIFICACIONES TIPOGR FICAS CLASIFICACIONES TIPOGR FICAS 57 trazos terminales ascendentes de las letras de caja baja son lige ramente oblicuos a veces horizontales y los trazos inferiores son generalmente horizontales o casi horizontales Los trazos termi nales son por lo general angulosos y encuadrados Algunos ejem plos son Cheltenham Baskerville Caledonia

MANUAL DE USO DE LA IDENTIDAD VISUAL UNIVERSIDAD CAT LICA

MANUAL DE USO DE LA IDENTIDAD VISUAL UNIVERSIDAD CAT LICA

El siguiente Manual de Identidad Visual Institucional proporciona una serie de nor mas de dise o con el objeto de regular el uso interno de s mbolos elementos gr fi cos y sus aplicaciones Estos lineamientos se establecen con el fin de que nuestra marca Universidad Cat lica de C rdoba sea reconocida y que todos los mensajes salgan de manera unificada Se trata de un documento clave

Manual de pr cticas de topograf a y cartograf a

Manual de pr cticas de topograf a y cartograf a

MANUAL DE PR CTICAS DE TOPOGRAF A Y CARTOGRAF A 11 1 BREVES NOTAS SOBRE APARATOS TOPOGR FICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES Todos los trabajos de campo necesarios para llevar a cabo un levantamiento topogr fico consisten en esencia en la medida de ngulos y de distancias En ciertos trabajos puede ser suficiente medir s lo ngulos o s lo distancias pero en general suele ser necesario

Manual de Normas Gr ficas Comisi n Nacional de Riego

Manual de Normas Gr ficas Comisi n Nacional de Riego

Manual de normas Gr ficas VERSI N 0 1 introducci n 01 de 01 Introducci n Bienvenido al Manual de normas Gr ficas del Gobierno de chile Este manual fue creado para dar a conocer c mo se aplica la imagen institucional del Gobierno de chile Su objetivo es por un lado alinear todas las comunicaciones oficiales

Manual de Normas Gr ficas ULisboa

Manual de Normas Gr ficas ULisboa

Manual de Normas Gr ficas da Identidade visual da ULisboa Conviv ncia 12 A identidade visual da FA ULisboa pode conviver com as de outras entidades e institui es desde que sejam respeitadas a dimens o m nima e a margem de seguran a preestabelecidas As normas de conviv ncia reportam ao manual de normas gr ficas da

Manual de Identidad Unica Group

Manual de Identidad Unica Group

Manual de Identidad GU A DE ESTILO 01 LOGOTIPO Unica Group y Unica Fresh 8 Versiones del logo 9 rea de seguridad 10 Reducciones m nimas 11 Usos incorrectos 12 02 COLOR Tonos de color 14 Paletas de color 15 03 TIPOGRAF A Tipograf a corporativa 16 Tipograf a auxiliar 17 7LSRJUDI DR4P WLFDXVRLQWHUQR Tipograf a Display 19 Tipograf a Webfont 20 04 ICONOGRA F A 22 05 USOS DE COLOR