Biologie Clasa A X A-Books Pdf

BIOLOGIE CLASA A X A
04 Aug 2020 | 9 views | 0 downloads | 15 Pages | 400.86 KB

Share Pdf : Biologie Clasa A X A

Download and Preview : Biologie Clasa A X A

Report CopyRight/DMCA Form For : Biologie Clasa A X ATranscription

I ESUTURI VEGETALE I ANIMALE, II FUNC IILE ORGANISMELOR. I ESUTURI VEGETALE I ANIMALE, esutul este o grupare de celule care au aceea i origine structur i func ie. A esuturi vegetale, n corpul plantelor exist dou tipuri de esuturi. 1 esuturile embrionare meristematice, sunt alc tuite din celule care se divid permanent. sunt localizate n v rfurile de cre tere ale r d cinilor i tulpinilor la nivelul. nodurilor tulpinale din tulpinile gramineelor, determin cre terea n lungime a organelor plantelor sunt meristeme primare.
exist i meristeme secundare care sunt alc tuite din celule care i au rec p tat. capacitatea de diviziune ele sunt localizate la nivelul tulpinilor i r d cinilor i. determin cre terea n grosime a acestora, 2 esuturi definitive. a esuturi de ap rare se g sesc la suprafa a tuturor organelor i au rol de ap rare. epiderma rizoderma la r d cini endoderma exoderma, b esuturi fundamentale. asimilatoare con in celule cu cloroplaste i realizeaz o fotosintez intens. de depozit con in celule care au capacitatea de depozita diferite substan e de. rezerv amidon uleiuri, acvifere se nt lnesc la plantele din zonele aride cactu i i au rolul de a. re ine apa, aerifere se g sesc la plantele acvatice i se caracterizeaz prin capacitatea lor. de a re ine aerul n spa iile dintre cellule, c esuturi conduc toare.
vase lemnoase care conduc seva brut, vase liberiene care conduc seva elaborat. d esuturi mecanice, colenchimuri sunt alc tuite din celule cu pere i neuniform ngro a i i se. nt lnesc la plantele tinere n curs de cre tere confer rezisten i elasticitate. sclerenchimuri sunt alc tuite din celule cu pere i uniform ngro a i se g sesc. n corpul plantelor mature, e esuturi secretoare sunt alc tuite din celule care au capacitatea de a secreta diferite. substan e uleiuri cear nectar etc, B esuturi animale. 1 esuturi epiteliale, sunt alc tuite din celule de form cilindric cubic pavimentoas a ezate pe unul.
sau mai multe strate atunci c nd edxist mai multe strate stratul cel mai interior este. a ezat pe o membran bazal, nu con in vase de s nge se hr nesc prin difuzie din esutul conjunctiv situat n. au rol de ap rare epiderma de secre ie epiteliile secretoare care intr n structura. glandelor de receptor intr n structura organelor de sim. 2 esuturi conjunctive, sunt alc tuite din 3 componente substan fundamental celule conjunctive i fibre. de colagen reticulin i elastin, au vase de s nge i nervi. n func ie de consisten a substan ei fundamentale esuturile conjunctive se clasific. a esuturi conjunctive moi, b esuturi conjunctive semidure cartilaginoase n pavilionul urechii epiglot. c esuturi conjunctive dure osoase formeaz oasele, 3 esuturi musculare.
sunt alc tuite din celule numite fibre musculare care con ine ni te organite spacifice. cu rol contractile numite miofibrile, a esut muscular striat este alc tuit din celule cu mai mul i nuclei se g se te n. mu chii corpului se contract voluntar, b esut muscular neted celule cu un singur nucleu se g se te in pere ii vaselor de. s nge i n pere ii tubului digestiv se contract involuntar i lent. c esut muscular cardiac este alc tuit din celule cu un singur nucleu se g se te n. miocard mu chiul inimii se contract involuntar ritmic i automat. 4 esutul nervos este alc tuit din celule nervoase neuroni i celule gliale intr n. structura organelor sistemului nervos, II FUNC IILE ORGANISMELOR. Organismele ndeplinesc o serie de func ii de nutri ie de rela ie de reproducere. A Func iile de nutri ie, 1 DIGESTIA, n func ie de sursa de carbon utilizat organismele au nutri ie autotrof folosesc. carbon provenit din substan e anorganice CO2 sau nutri ie heterotrof carbonul. provine din substan e organice, a Nutri ia autotrof fotosinteza.
este caracteristic plantelor i se realizeaz cu ajutorul pigmen ilor asimilatori. se desf oar dup urm toarea schem, substan e minerale ap dioxod de carbon lumin substan e organice oxigen. aceast reac ie se desf oar n dou faze, faza de lumin are loc n prezen a luminii care determion descompunerea apei n. oxigen i hidrogen oxigenul este eliberat iar hidrogenul va fi utilizat n a doua faz. la formarea substan elor organice tot n aceast faz are loc formarea unei substan e. faza de ntuneric dioxidul de carbon i hidrogenul rezultat din ap vor form. substan ele organice, b Nutri ia heterotrof la mamifere. se nt lne te n special la animale i se desf oar pe baza sistemului digestive. sistemul digestive este alc tuit din tub digestiv i glande anexe ale tubului digestive. Tubul digestiv, este alc tuit din caviatate bucal faringe esofag stomac intestin sub ire intestin. gros rect anus, n caviatea bucal se g sesc din ii incisivi canini premolari i molari limba i.
glandele salivare care produc saliva n saliv se g se te o singur enzim amilaza. stomacul este o dilata ie a tubului digestiv a ezat n partea superioar st ng a. cavit ii abdominale sub diafragm areforma literei J prezint dou curburi. marea curbur i mica curbur comunic cu esofagul prin orificiul cardia i cu. intestinul sub ire prin orificiul pilor peretele muscular con ine fibre musculare. orientate longitudinal circular i oblic, mucoasa gastric con ine glande gastrice ce secret sucul gastric lichid limpede. incolor care con ine ap 99 enzime amilaza gastric lipaza gastric. labfermentul pepsina mucin acid clorhidric, intestinul sub ire cel mai important i cel mai lung segment al tubului digestiv. form tubular alc tuit din dou por iuni duodenul 25 30 cm form de potcoav. i intestinul liber 3 4 metri lungime se ndoaie form nd cute anse intestinale. peretele muscular fibre musculare dispuse longitudinal i circular mucoasa. intestinal mici proeminen e vilozit i intestinale, intestinul gros lungime 1 5 2 metri structura extern cecum apendice colon. transversal descendent rect se deschide la exterior prin orificiul anal structura. intern peretele muscular trei benzi dispuse longitudinal de a lungul intestinului. mucoasa numeroase pliuri i glande produc toare de mucus care ajut la. eliminarea materiilor fecale, Glandele anexe ale tubului digestiv. ficatul este cea mai mare gland de la mamifere secret bila. pancreasul este situat n curbura duodenului este o gland mixt care secret sucul. pancreatic i insulina, glandele salivare secret saliva.
1 Digestia bucal, timpul scurt c t stau alimentele n gur permite mai ales prelucrarea mecanic prin. mastica ie i impregnarea cu saliv, 2 Digestia gastric. rolul stomacului este n primul r nd de rezorvor n care se acumuleaz alimentele. n stomac alimentele sufer i importante modific ri fizico chimice aceste. modific ri fiind rezultatul activit ii secretorii i motorii a stomacului. func ia secretorie const n sectre ia sucului gastric produs de glandele gastrice. compozi ia sucului gastric ap substan e organice enzime mucus i substan e. anorganice HCl cloruri fosfa i, principalele procese gastrice se desf oar sub ac iunea urm toarelor enzime. pepsina labfermentul gelatinaza lipaza, 3 Digestia intestinal. digestia propriu zis are loc n intestinul sub ire sub ac iunea combinat a sucurilor. pancreatic intestinal i a bilei iar produ ii simpli rezulta i sunt resorbi i p n la. valvula ileo cecal n propor ie de 90, Absorb ia intestinal.
este procesul prin care produ ii simpli rezulta i din digestie str bat mucoasele. digestive trec nd n circula ie, absorb ia anumitor constituien i se poate realiza la nivelul stomacului ap cloruri. alcool dioxid de carbon precum i la nivelul colonului apa i electroli i dar. absorb ia principiilor alimentari are loc n special n intestinul sub ire impresupune. transportul diferi ilor constituien i din lumenul intestinal n s nge sau limf. 2 RESPIRA IA, este de dou tipuri aerob i anaerob, respira ia aerob Substan e organice oxigen dioxid de carbon ap energie. se realizeaz n prezen a oxigenului iar cea anaerob n absen a acestuia. a Respira ia la plante, organele vegetale care au o activitate metabolic mai intens respir mai intens. frunzele mugurii floarea r d cina, plantele respir aerob rar anaerob. b Respira ia la mamifere, se realizeaz cu ajutorul sistemului respirator care este alc tuit din pl m ni i c i.
respiratorii fose nazale faringe laringe trahee bronhii. C ile respiratorii, cavitatea nazal este reprezentat de cele doua fose nazale fosele comunic cu. exteriorul prin n ri iar cu faringele prin coane orificii fosele nazale comunica cu. niste cavit i pline cu aer s pate n oasele din jur sinusuri ele sunt c ptu ite de. mucoasa nazal intens vascularizat mucusul secretat asigura umiditatea i retine. praful i unele microorganisme, faringele este un organ aflat i n componen a sistemului digestiv l g sim ns i n. alc tuirea sistemului respirator n continuarea foselor nazale faringele poate. prezenta la nivelul mucoasei care l c ptu e te anumite excrescen e polipi care. ingreuneaz circula ia aerului produc nd respiratia pe gur. laringele face leg tura ntre faringe i trahee este un organ respirator are rol de. organ fonator al vorbirii componenta extern este reprezentat de mai multe. cartilaje ntre care cartilajul tiroid m rul lui Adam este mai dezvoltat. traheea este situat n continuarea laringelui n fa a esofagului este format din 15. 20 inele cartilaginoase incomplete spre esofag la interior este captu it cu o mucoas. traheal cu celule ciliate i glande ce secret un mucus. n partea inferioar traheea se bifurc n dou bronhii care p trund n fiecare. pl m n numite bronhii principale bronhiile principale se ramific n bronhii. secundare n fiecare lob ultimele ramifica ii ale bronhiilor se numesc bronhiole la. nivelul lobulilor totalitatea ramifica iilor bronhiilor constituie arborele bron ic. bronhiolele sunt formate din acini pulmonari n form de ciorchine alc tui i din. numeroase alveole pulmonare, alveolele sunt a ezate pe o membran elastic bine vascularizat i au peretele. foarte sub ire unistratificat, cei doi pl m ni au un aspect buretos i culoare roz ei sunt forma i din unit i mai. mici bine delimitate numite lobi 3 lobi pl m nul drept 2 lobi pl m nul st ng. ramifica iile bronhiilor p trund n aceste unit i bronhii lobare bronhii segmentare. bronhii lobulare, pl m nii sunt proteja i de o pleur format dintr o foi intern i una extern ntre.
care se g se te lichidul pleural rol esen ial n mecanismul respira iei. Mecanica respira iei, schimburile gazoase pulmonare se realizeaz datorit succesiunii ritmice a dou. procese inspira ia i expira ia, n inspira ie aerul atmosferic p trunde prin c ile respiratorii p n la nivelul. alveolelor pulmonare iar n expira ie o parte din aerul alveolar este expulzat la. procesul prin care se face circula ia alternativ a aerului ntre mediul extern i. alveolele pulmonare constituie ventila ia pulmonar. 3 CIRCULA IA, comunicarea dintre organele unui organism vegetal sau animal se realizeaz pe. seama acestei func ii, a Circula ia la plante, r d cina absoarbe din sol apa i s rurile minerale seva brut cu ajutorul peri orilor. absorban i seva brut va urca prin vasele lemnoase p n la frunze vasele lemnoase. sunt alc tuite din celule moarte i au aspectul unor tuburi goale n interior seva brut. poate urca prin vasele lemnoase datorit presiunii radiculare i for ei de suc iune a. ajuns la nivelul frunzelor seva brut va participa la fotosintez i va forma seva. elaborat care prin vasele liberiene va fi transportat la toate organele plantei. b Circula ia la mamifere, Mediul intern ale mamiferelor.
este alc tuit din lichidele aflate n interiorul corpului lichidul intersti ial limfa. lichidul intersti ial se g se te la nivelul esuturilor n jurul fiec rei celule. limfa se formeaz n esuturi din surplusul de ap i substan e i circul prin vasele. S ngele realizeaz pe de o parte aportul la nivel celular de substan e. energogenetice i plastice glucoz aminoacizi acizi gra i s ruri minerale ap i. oxigen i pe de alt parte transportul produ ilor catabolismului celular uree acid. uric amoniac i dioxid de carbon, Volumul total de s nge al unui adult normal reprezint aproximativ 8 din greutatea. corporal Componentele principale ale s ngelui sunt. plasma 55 60, elemente figurate 40 45, Con ine 90 ap 10 reziduu uscat din care 9 sunt substan e organice proteine. glucide lipide diferite combina ii complexe ale acestora i produ i intermediari i. finali de metabolism i 1 sunt substan e anorganice cloruri fosfa i sulfa i. bicarbona i de Na K Ca Mg Fe etc, Elementele figurate ale s ngelui. 1 Eritrocitele hematiile globulele ro ii, sunt celule anucleate av n forma unui disc biconcav. con in hemoglobin, procesul de formare al eritrocitelor eritropoieza are loc n m duva hematopoietic.
din oasele late n special, durata medie de via a hematiilor n circula ie este de 120 zile dup care hematiile. mb tr nite unt distruse n splin ficat m duva osoas ganglioni limfatici prin. procesul numit hemoliz, 2 Leucocitele globulele albe. sunt celule cu nucleu mobile, sunt implicate n func ia de imunitate a organismului. au capacitatea de a recunoa te orice antigen particul str in care p trunde n. organism i de a sintetiza anticorpi cu rol n ap rarea organismului. 3 Trombocitele plachete sangvine, cele mai mici elemente figurate. nu au nucleu iar n citoplasm au granula ii mici, sunt implicate n procesul de coagulare a s ngelui.
Grupele sangvine, sunt consecin a prezen ei pe suprafa a hematiilor a unor antigene A B care au. primit denumirea de aglutinogene i a unor anticorpi plasmatici alfa beta numi i. BIOLOGIE clasa a X a frecven redus prof Gherasim Elisabeta 2 I ESUTURI VEGETALE I ANIMALE II FUNC IILE ORGANISMELOR I ESUTURI VEGETALE I ANIMALE esutul este o grupare de celule care au aceea i origine structur i func ie A esuturi vegetale n corpul plantelor exist dou tipuri de esuturi 1 esuturile embrionare meristematice sunt alc tuite din

Related Books

U S History Politics of the Roaring Twenties

U S History Politics of the Roaring Twenties

Many Americans responded to the stressful conditions by becoming fearful of outsiders image in the textbook 412 418 Chapter 12 10 21 02 5 18 PM Page 414 the fact that some of the people involved in postwar labor disputes were immi grant anarchists and socialists who many Americans believed were actually Com munists Racist ideas like those expressed by Madison Grant an anthropologist

The Nation s Sick Economy mrlocke com

The Nation s Sick Economy mrlocke com

The Nation s Sick Economy price support credit Alfred E Smith Dow Jones Industrial Average speculation buying on margin Black Tuesday Great Depression Hawley Smoot Tariff Act As the prosperity of the 1920s ended severe economic problems gripped the nation The Great Depression has had lasting effects on how Americans view themselves and their government WHY IT

UNIT 1 RESOURCES Glencoe

UNIT 1 RESOURCES Glencoe

UNIT 1 RESOURCES Creating a Nation Beginnings to 1877 CHAPTER 1 A Nation is Born Beginnings to 1789 CHAPTER 2 The Young Republic 1789 1850 CHAPTER 3 The Civil War and Reconstruction 1848 1877 TAVMT 08 UR1 878501 4 5 30 07 4 38 AM Page 1 Book Organization Glencoe offers resources that accompany The American Vision Modern Timesto expand enrich review and assess every lesson you

HOLT M DOUGAL The Americans

HOLT M DOUGAL The Americans

understand your history textbook The Americans You can use this Guided Reading Workbook in two ways 1 Use the Guided Reading Workbook side by side with your history book Turn to the section that you are going to read in the textbook Then next to the book put the pages from the Guided Reading Workbook that accompany that section All of the heads in the Guided Reading Workbook match

Edgar Sewter Primary School Handwriting Policy

Edgar Sewter Primary School Handwriting Policy

Edgar Sewter Primary School Handwriting Policy Date Agreed by the Governing Body Review Date September 2015 Handwriting policy Edgar Sewter Primary School Handwriting is a skill which like reading and spelling affects written communication across the curriculum Children must be able to write with ease speed and legibility The teaching of handwriting helps pupils to join letters

andwriting Lesson ner

andwriting Lesson ner

cursive method of handwriting using Letter join s on line and printed resources The Lesson Plans have been designed to be used by subscribers to Letter join who wish to follow a structured handwriting programme to achieve National Curriculum requirements Letter join Plus font The Letter join font to use with this Lesson Planner is called Letter join Plus followed by a number which

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PABRIK PEMBUATAN

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PABRIK PEMBUATAN

perancangan tata letak fasilitas pabrik Saat ini pada CV Shiamiq Terang Abadi masih terdapat peletakan fasilitas yang tidak sesuai dengan hubungan antar aktivitasnya serta masih terdapat langkah balik pada alur produksinya dimana hal ini dapat memperlambat proses produksi yang dilakukan dan menyebabkan tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk material handling Penyelesaian pada

KOMPUTERISASI TATA LETAK FASILITAS Gunadarma

KOMPUTERISASI TATA LETAK FASILITAS Gunadarma

Perancangan tata letak perlu direncanakan dengan baik dan benar Perancangan tata letak pabrik dipahami seolah olah terkait dengn pendirian pabrik baru Padahal tidakalah demikian pengaturan kembali fasilitas manufaktur merupakan bagian kegiatan merancang tata letak yang dikenal dengan istilah panataan kembali 2 Tata letak fasilitas yang terencana dengan baik akan ikut menentukan

Tim Dosen Mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas

Tim Dosen Mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas

Mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas merupakan jenis mata kuliah ketrampilan berkarya di program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra Buku ajar Perancangan Tata Letak Fasilitas ini berisi teori konsep serta penerapan tata letak fasilitas di bidang industri umumnya Program kuliah direncanakan menggunakan pendekatan student center learning dimana mahasiswa

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TRIANGULAR FLOW DIAGRAM DAN ALGORITMA CRAFT DI DEPARTEMEN PRODUKSI PT WANG SARI MULTI UTAMA STUDI KASUS DI PT WANG SARI MULTI UTAMA BEKASI TUGAS AKHIR Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan Oleh Reksy Rahadiansyah NRP

Chapter 2 Active Reading Guide The Chemical Context of Life

Chapter 2 Active Reading Guide The Chemical Context of Life

Name Roksana Korbi AP Biology Chapter 2 Active Reading Guide The Chemical Context of Life This chapter covers the basics that you may have learned in your chemistry class Whether your teacher goes over this chapter or assigns it for you to review on your own the questions that follow should help you focus on the most important points Section 1 1 Define and give an example of the