Biologie Clasa A Ix A-Books Pdf

BIOLOGIE CLASA A IX A
04 Aug 2020 | 5 views | 0 downloads | 25 Pages | 921.15 KB

Share Pdf : Biologie Clasa A Ix A

Download and Preview : Biologie Clasa A Ix A

Report CopyRight/DMCA Form For : Biologie Clasa A Ix ATranscription

I CELULA UNITATEA STRUCTURAL I FUNC IONAL A VIE II. II EREDITATEA I VARIABILITATEA, III DIVERSITATEA LUMII VII. BIOLOGIA este tiin a care se ocup cu studiul vie ii bios gr via logos gr tiin. I CELULA UNITATEA STRUCTURAL I FUNC IONAL A VIE II. 1 Compozi ia chimic a materiei vii, Analizele chimice asupra organismelor de toate tipurile au demonstrate c n general. toate organismele vii sunt compuse din aceleasi elemente chimice care se combina i. formeaz molecule substan e de dou tipuri fundamentale minerale anorganice i. Substan ele anorganice sunt reprezentate de, ap care reprezint ntre 60 95 din masa proasp t a organismelor vii. s ruri minerale, oxizi i ioni minerali, Substan ele organice sunt definitorii pentru materia vie Exist substan e organice simple. aminoacizi monozaharide acizi gra i glicerol acizi organici baze azotate cu ajutorul. c rora se formeaz substan e organice mai complexe numite macromolecule acizi nucleici. proteine lipide complexe polizaharide, Toate substan ele anorganice i organice existente n material vie sunt importante Fiecare.
dintre acestea ndepline te un rol important n organizarea structurilor i n desf urarea. func iilor organismului viu Nici o molecul sau macromolecul nu poate s realizeze func ia. sa independent de alte molecule sau n afar organismului Nu exist molecule vii ci numai. celule i organisme vii, Celula este unitatea de baz structural func ional i genetic a tuturor. organismelor vii, 2 Tipuri de celule, Organismele existente ast zi pe P m nt apar in la dou tipuri fundamentale distincte de. organizare celular procariot i eucariot, A Celula procariot pro nainte de karion gr nucleu. Este caracteristic organismelor din regnul Procariota sau Monera eubacterii. bacterii adev rate cianobacterii alge albastre verzi archaee aceste organisme. sunt unicelulare unele dintre ele pot forma colonii. Celulele procariote sunt foarte mici 1 5 microni au form sferic cilindric de. bastona etc, Organizarea celulei procariote este foarte simpl. la exterior prezint un perete celular rigid care con ine o substan numit murein. peretele celular d i men ine forma celulei i are rol n protec ie. unele bacterii au deasupra peretelui celular un nveli numit capsul. sub peretele celular se g se te membrana plasmatic care este alc tuit din lipide i. proteine i are rol n reglarea schimburilor de substan e pe care celula le realizeaz cu mediul. ambiant nconjur tor se deosebe te de membran celulei eucariote prin faptul c nu se. poate invagina pentru a forma vezicule prin care s ncorporeze solu ii nutritive sau particule. solide de la exterior, citoplasma se g se te n interiorul celulei i este alc tuit dintr un amestec de.
substan e minerale i organice nu posed organite celulare delimitate de membran nici. citoschelet nici curen i citoplasmatici are consisten a unui gel fluid. n interiorul citoplasmei se g sesc ribozomi mai mici dec t cei de la celula eucariot. de i ndeplinesc aceea i func ie sinteza de proteine. celula procariot nu posed un nucleu adev rat pro nainte de karion gr. nucleu materialul genetic este reprezentat de o molecul de ADN dublu catenar circular. necomplexat cu histone aceast molecul unic de ADN reprezint cromozomul sau. genomul bacterian cunoscut i sub denumirea de nucleoid materialul genetic nu este separat. de restul citoplasmei de o membran el este n contact direct cu citoplasma. unele celule procariote au pe l ng nucleoid i material genetic accesoriu. reprezentat de plasmide, Inmul irea celulelor procariote se face prin diviziune direct sciziparitate. care const n clivarea transversal a celulei, Fig 1 CELULA PROCARIOT. B Celula eucariot eu adev rat karion gr nucleu, Este caracteristic organismelor din regnurile Protista alge i protozoare. Fungi ciuperci Plante i Animale Aceste organisme pot fi unicelulare sau pluricelulare. Forma i dimensiunile celulelor eucariote variaz n func ie de tipul i func ia. celulei Astfel exist celule foarte mici hematiile de la mamifere respectiv celule foarte. mari oul de stru care poate avea un diametru de 9 cm n ceea ce prive te forma celulelor. eucariote se nt lnesc celule sferice ovale stelate cubice cilindrice fusiforme. pavimentoase, Organizarea celulei eucariote este mult mai complex comparative cu cea. peretele celular lipse te de la celulele animale ns este prezent la celulele vegetale. con ine celuloz si la celulele fungice con ine chitin peretele celular d i men ine forma. celulei i are rol n protec ie, membrana plasmatic plasmalem este format din dou straturi de fosfolipide.
ntre care sunt incluse diferite tipuri de proteine membrane celular are rol de protec ie rol. informa ional datorit prezen ei proteinelor receptor rol n reglarea schimburilor de substan e. dintre celul i mediul ambiant prin permea ie i prin citoz. OBSERVA IE, Prin permea ie se n elege traversarea membranei plasmatice de c tre ioni i. molecule de la interior spre exterior i invers Se poate realiza prin difuzie trecerea. moleculelor unei substan e de la o concentra ie mai mare la o concentra ie mai mic p n la. atingerea echilibrului concentra iilor de o parte i de alta a membranei prin osmoz trecerea. moleculelor de ap de la o concentra ie mai mic la o concentra ie mai mare prin transport. pasiv moleculele se deplaseaz n sensul gradientului de concentra ie la fel ca la difuzie f r. consum de energie prin transport activ moleculele se deplaseaz mpotriva gradientului de. concentra ie de la concentra ie mic la concentratie mare cu consum de energie. Fenomenul de citoz const n formarea unor vezicule n care sunt nchise diferite. substan e care vor fi eliminate din celul exocitoz sau vor fi introduse n celul. endocitoz fagocitoz ncorporarea de particule solide i pinocitoz ncorporare de solu ii. citoplasma celulelor eucariote este alc tuit din citosol i organite celulare citosolul. poate trece din stare fluid solu ie n stare de gel cele dou st ri fiind reversibile prezint. citoschelet i curen i citoplasmatici, citoscheletul este alc tuit dintr o re ea de microtubuli i microfilamente are rol n. men inerea formei celulei microtubulii particip la formarea fusului de diviziune. organitele celulare sunt compartimente delimitate de o membran simpla sau dubl. n care se desf oar procese metabolice specifice unele organite sunt nt lnite n toate. tipurile de celule eucariote i se numesc organite commune ribozomi reticul endoplasmatic. dictiozomi lizozomi mitocondrii vacuole alte organite sunt specifice anumitor tipuri de. celule eucariote plastidele celulele vegetale centrozomul celulele animale neurofibrile. celula nervoas miofibrile celula muscular cili flageli etc. Ribozomii nu sunt delimita i de membran sintetizeaz proteine. Reticulul endoplasmatic este alc tuit dintr o re ea de canalicule i niste vezicule. turtite poate fi neted sintez de lipide sau rugos reticul endoplasmatic neted ribozomi. sintez de proteine face leg tura dintre nucleu i membrana celulei. Dictiozomii totalitatea dictiozomilor dintr o celul formeaz aparatul Golgi sunt. alc tui i din pachete de vezicule turtite au rol n sinteza polizaharidelor prelucrarea. proteinelor i lipidelor sortarea i translocarea substan elor acumulate n celul. Lizozomii sunt vezicule delimitate de o membran simpl con in enzime digestive. fiind implicate n digestia intracelular, Mitocondriile sunt organite celulare delimitate de o membran dubl membrane. extern este neted membrana intern este cutat i formeaz cristele miticondriale au rol n. respira ia celular n interiorul lor este stocat o cantitate mare de energie con in molecule. de acizi nucleici AND ARN, Vacuolele sunt delimitate de o membran simpl con in suc vacuolar. Plastidele sunt nt lnite doar la plante sunt de trei tipuri leucoplaste plastide. incolore care con in diferite substan e uleiuri amidon cromoplaste plastide divers. colorate ele dau culorile caracteristice petalelor fructelor semin elor cloroplastele plastide. verzi cu membran dubl con in un sistem de membrane cu pigmen i asimilatori au rol n. realizarea fotosintezei, Centrozomul este characteristic protozoarelor i animalelor este alc tuit din doi.
centrioli ntre care se va forma fusul de diviziune n timpul diviziunii celulare. Cilii i flagelii sunt organite extracelulare cu rol locomotor prezente la unele. organisme unicelulare parameci euglena i la unele celule de la organismele pluricelulare. nucleul este caracteristic celulelor eucariote eu adev rat karion gr nucleu este. delimitat de un nveli nuclear dublu care este str b tut de pori n interiorul s u se afl 1 2. nucleoli nucleoplasm material genetic reprezentat de acizi nucleici ADN ARN este. coordonatorul tuturor proceselor care se desf oar n celula eucariot ADN ul este prezent. sub form de filamente foarte lungi i fine care formeaz cromatina n timpul diviziunii. celulare aceste filamente se mpacheteaz i formeaz cromozomii num rul de cromozomi. este caracteristic fiec rei specii n parte de exemplu om 46 cromozomi musculi a de o et 8. cromozomi nu exist dou specii care s aib acela i num r de cromozomi Un cromozom. este o structur dinamic deoarece aspectul lui se modific in timpul ciclului celular Un. cromozom metafazic vezi diviziunea celular este condensat la maximum i prezint. urm toarea structur dou cromatide surori unite printr un centromer. Fig 2 CELULA VEGETAL, nmul irea celulelor eucariote. Multitudinea de celule care alc tuiesc corpul diferitelor organisme eucariote. pluricelulare deriv toate dintr o singur celul celula ou sau zigotul i sunt rezultatul a. numeroase diviziuni celulare, Exist dou tipuri de celule eucariote celulele somatice sau celulele corpului. alc tuiesc organismul i celulele gametice sau game ii care difer la cele dou sexe celule. care particip la fecunda ie proces n urma c ruia rezult celula ou care este diploid. Celulele somatice con in un num r dublu de cromozomi se numesc diploide 2n de. exemplu la om 2n 46 cromozomi celulele gametice au num rul de cromozomi redus la. jum tate se numesc haploide n de exemplu la om game ii con in n 23 cromozomi dac. n game i num rul de cromozomi nu ar fi redus la jumatate n urma fecunda iei ar rezulta un. zigot cu un num r diferit de cromozomi num r care nu este caracteristic speciei respective. Cele dou tipuri de celule se formeaz prin diviziuni diferite celulele diploide se formeaz. prin diviziune mitotic mitoz iar celulele haploide se formeaz prin diviziune meiotic. Din momentul n care se formeaz o celul n urma unei diviziuni celulare ea parcurge. o succesiune ciclic riguroas de procese care se finalizeaz cu diviziunea acesteia n dou. celule fiice aceast succesiune de procese reprezint ciclul celular Ciclul celular cuprinde. dou etape interdependente interfaza i diviziunea propriu zis Interfaza se extinde pe. aproximativ 90 din durata ciclului celular i n aceast etap sunt sintetizate toate. moleculele esen iale acizi nucleici proteine etc i cre te num rul de organite celulare n. momentul n care toate aceste molecule i organite se afl n cantitate optim celula va intra. n etapa de diviziune propriu zis mitoz dac se vor forma celule somatice meioz dac se. vor forma game i, Mitoza se caracterizeaz prin p strarea n celulele fiice a num rului de cromozomi din. celula mam, celula mam celule fiice, Fig 3 Schema mitozei. Mitoza se desf oar n mai multe etape, 1 Profaza este etapa n care se desf oar urm toarele evenimente.
condensarea cromozomilor, dezorganizarea nucleolilor i a membranei nucleare. formarea fusului de diviziune, 2 Metafaza, cromozomii bicromatidici sunt situa i la ecuatorul celulei form nd placa. la sf r itul metafazei are loc clivarea centromerului astfel nc t cele dou. cromatide surori ale fiec rui cromozom metafazic se separ i devin independente se. formeaz cromozomi monocromatidici, cromozomii monocromatidici migreaz spre cei doi poli ai celulei din cele dou. cromatide surori una va migra spre un pol iar cealalt spre cel lat pol astfel nc t spre cei. doi poli va migra acela i num r de cromozomi monocromatidici. 4 Telofaza, gruparea la polii opu i ai celulei a seturilor omoloage de cromozomi. dezorganizarea fusului de diviziune, decondensarea treptat a cromozomilor.
organizarea in jurul seturilor cromozomale polare a nveli urilor nucleare. organizarea nucleolilor, Rezult astfel doi nuclei fii cu garniture cromozomale identice diploide cum a fost. i celula mam Procesul de diviziune a nucleului unei celule se nume te cariochinez karion. gr nucleu kinesis gr diviziune Paralel cu diviziunea nucleului are loc i diviziunea. citoplasmei citochinez citos gr celul adic are loc distribu ia citoplasmei celulei. mam la cele dou celule fiice Celulele fiice vor con ine n final acela i num r de. cromozomi cu celula mam fiecare dintre ace ti cromozomi av nd o cantitate njum t it de. ADN cantitatea de ADN se va dubla n interfaz o cantitate de citoplasm njum t it i. organite celulare n num r mai mic comparativ cu celula mam Dup diviziune celulele. rezultate vor intra n interfaz, Meioza contribuie la men inerea constant a garniturii cromozomalecaracteristice. unei anumite specii de a lungul genera iilor de organisme Meioza se desf oar n dou. faze meioza I n care are loc reducerea la jum tate a num rului de cromozomi i meioza II. care se desf oar asemeni unei mitoze, Fig 4 Schema meiozei. Game ii se formeaz dintr o celul mam a game ilor care este diploid 2n n. meioza I se reduce num rul de cromozomi astfel nc t se vor forma dou celule haploide n. care vor intra imediat n meioza II La sf r itul meiozei II vor rezulta 4 game i care sunt. BIOLOGIE clasa a IX a frecven redus mari oul de stru care poate avea un diametru de 9 cm n ceea ce prive te forma celulelor 4 eucariote se nt lnesc celule sferice ovale stelate cubice cilindrice fusiforme pavimentoase Organizarea celulei eucariote este mult mai complex comparative cu cea procariot peretele celular lipse te de la celulele animale ns

Related Books

Les repr sentations de la guerre d Espagne

Les repr sentations de la guerre d Espagne

guerre civile espagnole dans La guerre d Espagne ne fait que commencer Jean Pierre Barou est revenu sur les origines du soul vement entre 1931 et 1936 l historien espagnol Juli n Casanova s est attach d crire le pays coup en deux et l ouvrage dirig par Viviane Alary et Danielle Corrado s est concen tr sur l h ritage de la guerre civile apr s la mort de Franco

La Guerre Civile Espagnole CanalBlog

La Guerre Civile Espagnole CanalBlog

Pr sence de la guerre civile espagnole dans les manuels scolaires b La loi m morielle c Le devoir de m moire 3 4 Les t moignages e T moignage de M Ruiz f t moignage d Elisa Ruiz Nunez r fugi e espagnole r sidant Vesoul g T moignage de Carmen Gordillo Conclusion Page 4 Introduction Fond sur la guerre civile espagnole notre sujet est tabli plus pr cis ment sur

Glossary of Commonly Used Dental Terms

Glossary of Commonly Used Dental Terms

Dental Floss A thin nylon string waxed or unwaxed that is inserted between the teeth to remove food and plaque Dental hygienist A dental professional specializing in cleaning the teeth by remov ing plaque calculus and diseased gum tissue He She acts as the patients guide in establishing a proper oral hygiene program Dentin The part of the tooth that is under both the

ce 542 Professional Dental Terminology for the Dental

ce 542 Professional Dental Terminology for the Dental

The Professional Dental Terminology for the Dental Assistant and Hygienist course is designed to introduce dental assisting and hygiene students and serve as a review to practicing assistants and hygienists the professional dental terminology that is utilized in dentistry Case scenarios are used that represent various members of the dental team speaking with patients and other team members

SILABUS RPP RPS INFORMATIKA UPGRIS

SILABUS RPP RPS INFORMATIKA UPGRIS

SILABUS RPP RPS ETIKA PROFESI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG FORMULIR No Dokumen FM 01 AKD 1516 FORMAT SILABUS No Revisi Tanggal Berlaku 01 September 2015 Halaman 1 dari SILABUS PEMBELAJARAN Fakultas Program Studi TEKNIK INFORMATIKA

Embedded Systems ETH Z

Embedded Systems ETH Z

Coordination Zimu Zhou lt zzhou tik ee ethz ch gt References P Marwedel Embedded System Design Springer ISBN 978 3 319 56045 8 2018 G C Buttazzo Hard Real Time Computing Systems Springer Verlag ISBN 978 1 4614 0676 1 2011 Edward A Lee and Sanjit A Seshia Introduction to Embedded Systems A Cyber Physical Systems Approach Second Edition MIT Press ISBN 978 0 262 53381 2 2017

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN KTSP

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN KTSP

Mata Pelajaran TIK Kelas Semester X 1 Standar Kompetensi 1 Melakukan operasi dasar komputer Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu Sumber Bahan Alat 1 1 Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar Booting komputer dengan cara yaitu Warm boot dan cold boot Diskusi tentang sejarah perkembangan kompute

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN

RPP SMP MTs MTs NEGERI NGABLAK MAGELANG Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kelas Semester VII tujuh 1 satu Standar Kompetensi 1 Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan prospeknya di masa mendatang Kompetensi Dasar 1 1 Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi Indikator Mengidentifikasi peralatan

PTC Product Calendar

PTC Product Calendar

Arbortext Editor Arbortext Publishing Engine Arbortext Styler Arbortext Architect Arbortext Dynamic Link Manager Adapters to IBM Documentum Oracle 5 4 F000 June 24 2009 Maintenance Releases Discontinued May 1 2013 Standard Support Ends October 1 2013 Not Available M010 September 3 2009 M020 November 24 2009 M030 February 2 2010 M040 March

Dishwasher Sears Parts Direct

Dishwasher Sears Parts Direct

Sears Dishwasher Warranty FULL ONE YEAR WARRANTY ON DISHWASHER For one year from the first day of use in your home Sears will repair free of charge defects in material or workmanship which appear in this dishwasher FULL TEN YEAR WARRANTY AGAINST LEAKS IN THE TUB AND INNER DOOR PANEL For ten years from the first day of use in your home if a leak should occur as a result of failure of the

GU A PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ECONOM A I

GU A PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ECONOM A I

Unidad II El Marxismo La Interpretaci n Cr tica del Capitalismo 10 Unidad III Las Teor as Econ micas dominantes en el An lisis del Capitalismo Contempor neo 17 Gu a de Econom a I Seminario de Econom a del Plantel Sur 3 PRESENTACI N Esta gu a de Econom a I se dirige a los alumnos que adeudan la asignatura y que por esa raz n presentar n el examen extraordinario es una