Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii-Books Pdf

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan III
08 Nov 2019 | 520 views | 14 downloads | 66 Pages | 777.35 KB

Share Pdf : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii

Download and Preview : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii

Report CopyRight/DMCA Form For : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan IiiTranscription

Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III
Pangalawang Markahan
Unang Lingo
Layunin
nasusuri ang impluwensya ng heograpiya sa pagbuo ng sining at kultura
a natutukoy ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakaiba iba ng kultura ng mga
Pilipino sa iba t ibang lugar
b nailalarawan ang pagkakaiba iba ng kultura ng mga Pilipino sa kabila ng
pagkakapareho ng kapaligiran at pinagkukunang yaman at
c nahihinuha ang kahulugan ng kultura na pang aangkop ng tao sa kanyang kapaligiran
man s adaptation to his environment
Paksang Aralin Impluwensya ng Heographiya sa Pagbuo ng Sining at Kultura
Kagamitan
mga larawan construction paper at least one sheet per student
Lapis og erasers Maps of your local area and other city maps
Colored markers or crayons
Pagpapahalaga Igalang sa ibat ibang kulturang Pilipino
Unang Araw
Pamamaraan
Pre assessment refer to LM
Paunang Pagtatasa
Magbigay ng 34 aytem na paunang pagtatasa upang masuri at masukat ang
kaalaman ng mga mag aaral tungkol sa mga kasanayan sa Ikalawang
Baitang Gagawin itong batayan ng guro sa mga tatalakaying leksyon sa
Ikatlong Baitang Sumangguni sa LM pahina
Pangganyak
Ipakita ang larawan ng isang mapa ng Pilipinas
Itanong
Ano ang tatlong panguhahing pulo sa Pilipinas
Ano ang heograpiya
Bakit kailangang pag aralan ang heograpiya ng Pilipinas
Talakayan
Simulan ang klase sa pagpahayag kung anong ibig sabihin ng heograpiya
Sabihan ang bawat mag aaral na gumawa ng neighborhood map na nagpapakita sa lokal
na heograpiya at kultura Kailangang ipakita sa pamamagitan ng simbolo ang mga
geographic features katulad ng simbolo ng gusali bundok bulubundukin parks mall
natural geographic feature at iba pa Ipaalam na ang kanilang bahay ay nasa gitna
Hikayatin na iguhit kung ano ang kanilang makita patungong timog hilaga silangan at
kanluran Ang hindi makabuo ng neighborhood map sa kanilang lugar maaring gawin nila ay
ang neighborhood map sa paligid ng paaralan
Pagtataya
Isalaysay ng mag aaral ang nagawang neighborhood map Ang laki nito ang mga gawain
sa mga taong namumuhay nito at ang uri ng mga gusali
Ikalawang Araw
Panimulang Gawain
Awitin ang Ako ang Pamayanan Hilimuon pa toink
Itanong
Anong ang tinutukoy sa awit
Panlinang na Gawain
Sabihin Dahil nakompleto na ang inyong neighborhood map ang gagawin ninyo ngayon ay
sulatan ng salaysay tungkol sa inyong kapaligiran Ang bawat talata ay nagsasagot sa mga
sumusunod na tanong
a Anong uri ng mga pananim mayroon ang lugar
b Anong uri ng mga gusali Ano ang pagkakaiba sa bawat gusali
c Anong uri ng mga gawin Saan ito nangyayari
d Naiba ba ang inyong paligid simula ng kayo ay nanirahan doon Kung Oo papaano
Ibahagi sa mag aaral ang nagawang mapa at isalaysay sa buong klase At talakayin ang
pagkapareho sa bawat mapa Paano ito nagpapakita sa lokal na kultura Ano ang ibig sabihin
ng kultura Paano na impluwensyahan ang sining at kultura ng bayan
Ikatlong Araw
Balik aral
Balik aralan ang mga salaysay sa mga mag aaral tungkol sa kanilang nagawang mapa kung
paano napaliwanang sa salitang heograpiya at impluwensya ng heograpiya sa kultura ng mga
tao
Kasanayang Pagpapayaman
Hatiin sa apat na pangkat ang klase at bigyan ng activity card Ipasuri ang larawan at
ipasagot ang mga tanong sa bawat activity card
Mga nilalaman sa bawat activity cards
A Larawan ang isang lugar ng nasa lungsod mayroon malalaking gusali malawak na kalsada
mayroong malaking mall at iba pa
Mga tanong
Ano ang nakikita sa ninyo sa larawan
Anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga tao dito
Gusto ba ninyong mamumuhay dito
Gumawa ng web diagram
B Larawan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao at larawan ng mga kapatid nating
Kristyano sa Mindanao
Anong uring lugar mayroon sila
Paano sila nagkakatulad at nagkakaiba Gumawa ng Venn Diagram
C Larawan ng mga kapatid natin na nakatira sa bulubundukin lugar na mayroong sakahan
Suriin mabuti ang larawan
Anong lugar mayroon sila
Anong uring pamumuhay ang mayroon ang mga tao dito
Ano ang kanilang ikinabubuhay
Gumawa ng Jazz chant o kanta tungkol sa pamumuhay sa bukirin
D Larawan na mapalit sa baybayin
Anong uring lugar ang inyong nakikita sa larawan
Ano ang kanilang ikanabubuhay
Gusto ba ninyong mamumuhay dito
Gumawa nga Graphic Organizer
Makikita sa Lugar Uri ng Pamumuhay Pangunahing Produkto

. Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III Pangalawang Markahan Layunin Naituturo sa mapang pisikal ng bansa ang kinaroroonan ng mga pangkat entnolingwistiko at etniko ng bansa Natatalakay ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakapangkat pangkat ng mga Pilipino ayon sa wika sining paniniwala at kultura

Related Books

Enterprise Risk Management COSO

Enterprise Risk Management COSO

COSO s Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance COSO ERM Framework defines risk as the possibility that events will occur and affect the achievement of strategy and business objectives 3 This includes both negative effects such as a reduction in revenue targets or damage to

Le management des risques de l entreprise

Le management des risques de l entreprise

Le conseil du COSO remercie PwC pour sa contribution significative l laboration de cette publication Le management des risques de l entreprise Une d marche int gr e la strat gie et la performance Sa prise en compte des points de vue des nombreuses parties prenantes et son clairage ont grandement contribu assurer que les points forts de la publication

EUROPEAN POULTRYMEAT Guide to Good Hygiene Practice for

EUROPEAN POULTRYMEAT Guide to Good Hygiene Practice for

from day old broiler chicks after leaving the hatchery at the broiler farm and till they arrive at the slaughterhouse The guide covers only chicken and not other species although some of the measures for good hygiene practice may be relevant for other poultry The document provides guidance and should assist producers in implementing hygiene measures in order to manage the microbiological

Poultry in Zambia AgriProFocus

Poultry in Zambia AgriProFocus

60 of poultry production farms However these small farmers lack investments to increase and mo dernize their production as well as value addition The Poultry Sub Sector BROILERS Average Broiler live weight 1 8 kg Average Broiler Dressed weight 1 2 kg Consumption per capital 4 8kg year of live Broilers sold 80 Total Broiler Production in 2015 79 000 000 Market price of broilers USD 4

THE COVID 19 CRISIS IN THE WESTERN BALKANS

THE COVID 19 CRISIS IN THE WESTERN BALKANS

THE COVID 19 CRISIS IN THE WESTERN BALKANS Economic impact policy responses and short term sustainable solutions TACKLING CORONAVIRUS COVID 19 CONTRIBUTING TO A GLOBAL EFFORT The COVID 19 pandemic hit the six Western Balkans1 WB6 amidst a reacceleration of economic activity and promising economic outlook for 2020 EC 2020 1 2 With the rapid spreading of the coronavirus in the

How to conduct a food security assessment

How to conduct a food security assessment

How to conduct a food security assessment 21 Step 1 Preparation phase Some households may be consistently exposed to hazards or face long lasting disease in the 8 family and therefore lose their capacity to cope over time International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Vulnerability Vulnerability says something about the level of risk for households or communities

WHO Food and Health

WHO Food and Health

Food and health in Europe a new basis for action Food and health in Europe a new basis for action 96 WHO Regional Publications European Series No 96 The World Health Organization was established in 1948 as a specialized agency of the United Nations serving as the directing and coordinating authority for international health matters and public health One of WHO s constitutional

The Columbian Exchange A History of Disease Food and Ideas

The Columbian Exchange A History of Disease Food and Ideas

The Columbian Exchange A History of Disease Food and Ideas NNathan Nunn is an Assistant Professor of Economics Harvard University Cambridge athan Nunn is an Assistant Professor of Economics Harvard University Cambridge MMassachusetts During the 2009 2010 academic year he was the Trione Visiting Professor of assachusetts During the

Food Access and Cost Survey FACS

Food Access and Cost Survey FACS

The Department of Health in Western Australia has endorsed the Food Access and Cost Survey FACS and the release of this report There is concerning disparity in food costs and quality throughout Western Australia I urge readers to consider the implications of these findings and look for ways to create efficiencies in the food supply chain to make healthy food affordable to all Western

BeoLink Converter NL ML

BeoLink Converter NL ML

s mbolo em quest o este aparecer no Manual do utilizador no Certificado de garantia ou na embalagem Este produto encontra se em conformidade com as disposi es das Directivas 2004 108 CE e 2006 95 CE Todos os produtos Bang amp Olufsen cumprem a legisla o ambiental aplic vel em todo o mundo 5 Suomi Finnish T ll symbolilla merkittyj s hk ja elektroniikkalaitteita niiden

BeoTalk 1100 Site non Officiel Bang amp Olufsen francophone

BeoTalk 1100 Site non Officiel Bang amp Olufsen francophone

Nous esp rons que vous prendrez plaisir utiliser votre nouveau BeoTalk 1100 de Bang amp Olufsen N h sitez pas nous faire part de votre exp rience avec votre nouveau BeoTalk 1100 Quelques mots sur vos impressions qu elles soient bonnes ou mauvaises pourront nous aider dans les efforts constants que nous mettons en oeuvre en perma nence afin d am liorer nos produits Merci